Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Tuisyen Online HomepageHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
Perakaunan - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : Perakaunan - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah103 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Akaun modal perkongsian boleh ditulis sebagai... 15 January 2006 3169 824 Discuss Quiz Question #3638
Hot Quiz Question Tidak merekodkan bayaran bil elektrik rumah kediamannya... 29 December 2005 3886 2914 Discuss Quiz Question #3391
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan Liabiliti Bukan Semasa? 29 December 2005 4161 1927 Discuss Quiz Question #3388
Hot Quiz Question Apakah kesan urus niaga berikut ke atas aset dan liabiliti? 29 December 2005 3664 2191 Discuss Quiz Question #3385
Hot Quiz Question Berikut ialah aset dan liabiliti seorang peniaga... 29 December 2005 2875 1603 Discuss Quiz Question #3382
Hot Quiz Question Apakah dokumen yang dihantar sebagai bukti pembayaran? 29 December 2005 2934 1543 Discuss Quiz Question #3379
Hot Quiz Question Nota kredit akan dihantar oleh penjual kepada pembeli 29 December 2005 1773 1002 Discuss Quiz Question #3376
Hot Quiz Question Pembekal telah menetapkan syarat-syarat berikut... 29 December 2005 2334 777 Discuss Quiz Question #3373
Hot Quiz Question Yang manakah BENAR mengenai hutang lapuk terpulih? 30 December 2005 1491 639 Discuss Quiz Question #3370
Hot Quiz Question Direkodkan ke dalam Buku Tunai Runcit KECUALI... 29 December 2005 2650 1429 Discuss Quiz Question #3367
Hot Quiz Question Yang manakah direkodkan ke dalam Akaun Aset? 29 December 2005 2509 639 Discuss Quiz Question #3363
Hot Quiz Question Akaun Tunai didebitkan bagi urus niaga... 29 December 2005 2088 1396 Discuss Quiz Question #3361
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah adalah catatan hutang lapuk terpulih? 20 December 2005 1269 353 Discuss Quiz Question #2962
Hot Quiz Question TIDAK direkodkan dalam Akaun Kawalan Penghutang? 20 December 2005 1092 529 Discuss Quiz Question #2957
Hot Quiz Question Catatan jurnal yang dapat menyelaraskan kesilapan tersebut 20 December 2005 823 301 Discuss Quiz Question #2953
Hot Quiz Question Berapakah caruman KWSP yang dicaj dalam Penyata Pendapatan? 20 December 2005 732 212 Discuss Quiz Question #2949
Hot Quiz Question Berapakah jumlah faedah yang dikenakan? 20 December 2005 522 196 Discuss Quiz Question #2945
Hot Quiz Question BUKAN ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad? 20 December 2005 606 153 Discuss Quiz Question #2941
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN ciri-ciri saham biasa? 20 December 2005 531 201 Discuss Quiz Question #2937
Hot Quiz Question Apakah tujuan untuk menyediakan Akaun Pengeluaran? 20 December 2005 615 258 Discuss Quiz Question #2933
Hot Quiz Question Pemilik mengambil keluar barang niaga untuk tujuan pengiklanan. 20 December 2005 499 178 Discuss Quiz Question #2929
Hot Quiz Question Mengambil wang tunai dan barang niaga untuk kegunaan peribadi. 20 December 2005 501 245 Discuss Quiz Question #2925
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN perbelanjaan hasil? 20 December 2005 461 114 Discuss Quiz Question #2921
Hot Quiz Question Sewa Diterima Terakru telah diterima dengan tunai. 20 December 2005 430 188 Discuss Quiz Question #2917
Hot Quiz Question Mengambil masuk sebuah komputer ke dalam perniagaan. 20 December 2005 398 238 Discuss Quiz Question #2913
Hot Quiz Question Berapakah jumlah peruntukan hutang ragu? 20 December 2005 341 215 Discuss Quiz Question #2909
Hot Quiz Question Jika perbelanjaan promosi telah bertambah... 20 December 2005 281 71 Discuss Quiz Question #2905
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah benar tentang perkongsian? 20 December 2005 315 110 Discuss Quiz Question #2901
Hot Quiz Question Bagaimanakah dana terkumpul dihitung? 20 December 2005 322 173 Discuss Quiz Question #2897
Hot Quiz Question Hitung nilai buku bersih kenderaan tersebut selepas 3 tahun. 20 December 2005 313 123 Discuss Quiz Question #2893
Hot Quiz Question BUKAN salah satu cara untuk menyediakan penyata kewangan? 20 December 2005 352 125 Discuss Quiz Question #2889
Hot Quiz Question TIDAK benar tentang syarikat sendirian berhad? 20 December 2005 325 117 Discuss Quiz Question #2885
Hot Quiz Question Apakah tujuan untuk menyediakan Penyata Pendapatan? 20 December 2005 438 356 Discuss Quiz Question #2881
Hot Quiz Question BUKAN sebab berlakunya hutang lapuk? 20 December 2005 367 263 Discuss Quiz Question #2877
Hot Quiz Question Untung bersih sebanyak RM 10,000 telah diperoleh... 20 December 2005 315 122 Discuss Quiz Question #2873
Hot Quiz Question Kirakan baki akhir Buku Tunai 20 December 2005 264 72 Discuss Quiz Question #2868
Hot Quiz Question BUKAN item Kunci Kira-kira 20 December 2005 359 190 Discuss Quiz Question #2864
Hot Quiz Question Kenderaan itu disusutnilaikan dengan kaedah baki berkurangan... 20 December 2005 279 90 Discuss Quiz Question #2860
Hot Quiz Question Hitung bayaran ansuran bulanan bagi kereta tersebut. 20 December 2005 213 43 Discuss Quiz Question #2857
Hot Quiz Question Pada tarikh pembubaran, pemiutang diambil alih oleh... 20 December 2005 235 88 Discuss Quiz Question #2853
Hot Quiz Question Berapakah jumlah dividen yang akan diterima olehnya? 20 December 2005 192 121 Discuss Quiz Question #2849
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah TIDAK benar? 20 December 2005 206 80 Discuss Quiz Question #2845
Hot Quiz Question Buruh langsung + Bahan langsung + Kos overhed = ? 16 December 2005 1007 492 Discuss Quiz Question #2516
Hot Quiz Question Kos Overhed Perkilangan KECUALI... 16 December 2005 958 428 Discuss Quiz Question #2514
Hot Quiz Question Aset + Liabiliti = ? 16 December 2005 2578 2084 Discuss Quiz Question #2512
Hot Quiz Question Aset semasa yang mempunyai kecairan yang paling rendah 16 December 2005 2456 939 Discuss Quiz Question #2510
Hot Quiz Question Apakah kesan tindakan Azman itu pada catatan perakaunannya? 06 December 2005 2544 1130 Discuss Quiz Question #2314
Hot Quiz Question TIADA kesan ke atas Ekuiti Pemilik 06 December 2005 2191 638 Discuss Quiz Question #2312
Hot Quiz Question Yang manakah dikategorikan dalam aset bukan fizikal? 06 December 2005 2090 1181 Discuss Quiz Question #2311
Hot Quiz Question Apakah konsep perakaunan yang TIDAK dipatuhinya? 05 December 2005 2000 1365 Discuss Quiz Question #2300
Hot Quiz Question Kaedah Simpanan Kira yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli 05 December 2005 982 773 Discuss Quiz Question #2296
Hot Quiz Question Sistem catatan bergu 24 November 2005 2556 1112 Discuss Quiz Question #1894
Hot Quiz Question Aset tahan lama yang digunakan dalam jangka masa panjang 24 November 2005 2354 1603 Discuss Quiz Question #1892
Hot Quiz Question Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi di Lembaran Kerja... 24 November 2005 2481 683 Discuss Quiz Question #1890
Hot Quiz Question Kirakan peruntukan susut nilainya untuk tahun 2005 dan 2006 23 November 2005 816 198 Discuss Quiz Question #1799
Hot Quiz Question Kirakan peruntukan susut nilai... 23 November 2005 789 170 Discuss Quiz Question #1796
Hot Quiz Question BUKAN sumber dokumen dalam rekod perakaunan 23 November 2005 794 566 Discuss Quiz Question #1793
Hot Quiz Question Senaraikan urutan dokumen perniagaan 10 October 2005 881 244 Discuss Quiz Question #1770
Hot Quiz Question Apakah catatan perakaunan bagi perniagaannya? 21 November 2005 736 183 Discuss Quiz Question #1763
Hot Quiz Question Untung Kasar 21 November 2005 671 321 Discuss Quiz Question #1761
Hot Quiz Question Yang manakah akaun rekod dalam kunci kira-kira? 18 November 2005 2400 1199 Discuss Quiz Question #1575
Hot Quiz Question Yang manakah masukan lejar yang betul? 18 November 2005 2239 1041 Discuss Quiz Question #1574
Hot Quiz Question Kirakan susut nilai dan untung/rugi 18 November 2005 1972 500 Discuss Quiz Question #1566
Hot Quiz Question Apakah jenis akaun yang ditawarkan di bank biasa? 31 August 2005 744 383 Discuss Quiz Question #1208
Hot Quiz Question Antara penyataan yang berikut, manakah yang TIDAK benar? 28 October 2005 259 108 Discuss Quiz Question #811
Hot Quiz Question Tidak menyebabkan baki penyata bank melebihi baki buku tunai 28 October 2005 247 68 Discuss Quiz Question #810
Hot Quiz Question Butir-butir yang TIDAK ditunjukkan dalam Buku Tunai 28 October 2005 221 95 Discuss Quiz Question #809
Hot Quiz Question Susutnilai berdasarkan nilai asal 27 October 2005 598 304 Discuss Quiz Question #767
Hot Quiz Question Apakah jenis kesilapan ini? 27 October 2005 250 148 Discuss Quiz Question #763
Hot Quiz Question Meningkatkan jumlah baki penghutang dalam lejar penghutang? 27 October 2005 589 333 Discuss Quiz Question #762
Hot Quiz Question Apakah tujuan utama menyediakan Penyata Penyesuaian Bank? 27 October 2005 951 738 Discuss Quiz Question #761
Hot Quiz Question Akaun merekodkan penjualan aset dalam pembubaran perkongsian 27 October 2005 780 396 Discuss Quiz Question #759
Hot Quiz Question Keuntungan syarikat yang diagihkan kepada pemegang saham. 27 October 2005 710 543 Discuss Quiz Question #757
Hot Quiz Question Enam kelas perakaunan yang utama 27 October 2005 729 318 Discuss Quiz Question #753
Hot Quiz Question Modal diterbitkan ialah ... 27 October 2005 705 317 Discuss Quiz Question #752
Hot Quiz Question Antara berikut bukan sebab berlakunya pembubaran perkongsian? 27 October 2005 666 266 Discuss Quiz Question #751
Hot Quiz Question Dividen setelah keuntungan tahunan diketahui ialah ... 27 October 2005 638 368 Discuss Quiz Question #750
Hot Quiz Question Aktiviti utama MASB 17 October 2005 1590 461 Discuss Quiz Question #745
Hot Quiz Question Sumber rekod dalam prinsip perakaunan? 19 October 2005 1787 475 Discuss Quiz Question #740
Hot Quiz Question Kesan beli lengkapan ke atas aset 19 October 2005 1729 435 Discuss Quiz Question #739
Hot Quiz Question Jualan barang niaga secara kredit direkod dalam... 19 October 2005 1631 1021 Discuss Quiz Question #738
Hot Quiz Question Akaun Normal? 19 October 2005 1534 928 Discuss Quiz Question #737
Hot Quiz Question Rekod urus niaga 16 August 2005 784 705 Discuss Quiz Question #559
Hot Quiz Question Sewa rumah kediaman & buku perakaunan 16 August 2005 803 608 Discuss Quiz Question #557
Hot Quiz Question Konsep perakaunan 16 August 2005 1086 576 Discuss Quiz Question #555
Hot Quiz Question Hutang Lapuk Pulih 05 August 2005 2007 851 Discuss Quiz Question #510
Hot Quiz Question Akaun Perdagangan 05 August 2005 2229 775 Discuss Quiz Question #509
Hot Quiz Question Modal pemilik 05 August 2005 1209 732 Discuss Quiz Question #507
Hot Quiz Question Kos 05 August 2005 346 157 Discuss Quiz Question #506
Hot Quiz Question Buku catatan pertama 05 August 2005 2364 939 Discuss Quiz Question #505
Hot Quiz Question Kaedah kiraan susut nilai 05 August 2005 1948 1081 Discuss Quiz Question #504
Hot Quiz Question Komponen kos prima 05 August 2005 410 223 Discuss Quiz Question #503
Hot Quiz Question Perjanjian antara pekongsi perniagaan 28 July 2005 506 234 Discuss Quiz Question #494
Hot Quiz Question Kegunaan Jurnal Jualan 28 July 2005 1985 1191 Discuss Quiz Question #493
Hot Quiz Question Gaji dalam catatan penutup dipindah ke ... 28 July 2005 1881 887 Discuss Quiz Question #492
Hot Quiz Question Belanjawan tunai 28 July 2005 760 396 Discuss Quiz Question #491
Hot Quiz Question Akaun kawalan penghutang 27 July 2005 1239 535 Discuss Quiz Question #458
Hot Quiz Question Jurnal Khas 28 July 2005 2114 1651 Discuss Quiz Question #456
Hot Quiz Question Susut Nilai 27 July 2005 1857 929 Discuss Quiz Question #455
Hot Quiz Question Akaun Nyata 27 July 2005 2045 765 Discuss Quiz Question #454
Hot Quiz Question Pelarasan bagi hasil & belanja 27 July 2005 1969 968 Discuss Quiz Question #453
Hot Quiz Question Bapa Perakaunan 27 July 2005 2887 2458 Discuss Quiz Question #452
Hot Quiz Question Penyata Kewangan 27 July 2005 3945 1581 Discuss Quiz Question #451Tuisyen Online ::  Kuiz ::  Bantuan Kerjarumah ::  Forum ::  Online Tutoring ::  Home Tuition
Jemput Rakan Anda ::  Bookmark Laman Web Ini
©2017 Eduweb Technology. Hakcipta Terpelihara