Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Tuisyen Online HomepageHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
Perakaunan - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : Perakaunan - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah103 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Akaun modal perkongsian boleh ditulis sebagai... 15 January 2006 3175 826 Discuss Quiz Question #3638
Hot Quiz Question Tidak merekodkan bayaran bil elektrik rumah kediamannya... 29 December 2005 3922 2942 Discuss Quiz Question #3391
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan Liabiliti Bukan Semasa? 29 December 2005 4186 1942 Discuss Quiz Question #3388
Hot Quiz Question Apakah kesan urus niaga berikut ke atas aset dan liabiliti? 29 December 2005 3685 2208 Discuss Quiz Question #3385
Hot Quiz Question Berikut ialah aset dan liabiliti seorang peniaga... 29 December 2005 2889 1613 Discuss Quiz Question #3382
Hot Quiz Question Apakah dokumen yang dihantar sebagai bukti pembayaran? 29 December 2005 2952 1556 Discuss Quiz Question #3379
Hot Quiz Question Nota kredit akan dihantar oleh penjual kepada pembeli 29 December 2005 1779 1002 Discuss Quiz Question #3376
Hot Quiz Question Pembekal telah menetapkan syarat-syarat berikut... 29 December 2005 2344 780 Discuss Quiz Question #3373
Hot Quiz Question Yang manakah BENAR mengenai hutang lapuk terpulih? 30 December 2005 1494 640 Discuss Quiz Question #3370
Hot Quiz Question Direkodkan ke dalam Buku Tunai Runcit KECUALI... 29 December 2005 2664 1439 Discuss Quiz Question #3367
Hot Quiz Question Yang manakah direkodkan ke dalam Akaun Aset? 29 December 2005 2518 640 Discuss Quiz Question #3363
Hot Quiz Question Akaun Tunai didebitkan bagi urus niaga... 29 December 2005 2096 1401 Discuss Quiz Question #3361
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah adalah catatan hutang lapuk terpulih? 20 December 2005 1297 362 Discuss Quiz Question #2962
Hot Quiz Question TIDAK direkodkan dalam Akaun Kawalan Penghutang? 20 December 2005 1115 544 Discuss Quiz Question #2957
Hot Quiz Question Catatan jurnal yang dapat menyelaraskan kesilapan tersebut 20 December 2005 847 317 Discuss Quiz Question #2953
Hot Quiz Question Berapakah caruman KWSP yang dicaj dalam Penyata Pendapatan? 20 December 2005 759 228 Discuss Quiz Question #2949
Hot Quiz Question Berapakah jumlah faedah yang dikenakan? 20 December 2005 545 210 Discuss Quiz Question #2945
Hot Quiz Question BUKAN ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad? 20 December 2005 627 161 Discuss Quiz Question #2941
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN ciri-ciri saham biasa? 20 December 2005 553 215 Discuss Quiz Question #2937
Hot Quiz Question Apakah tujuan untuk menyediakan Akaun Pengeluaran? 20 December 2005 647 276 Discuss Quiz Question #2933
Hot Quiz Question Pemilik mengambil keluar barang niaga untuk tujuan pengiklanan. 20 December 2005 521 187 Discuss Quiz Question #2929
Hot Quiz Question Mengambil wang tunai dan barang niaga untuk kegunaan peribadi. 20 December 2005 526 262 Discuss Quiz Question #2925
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN perbelanjaan hasil? 20 December 2005 484 125 Discuss Quiz Question #2921
Hot Quiz Question Sewa Diterima Terakru telah diterima dengan tunai. 20 December 2005 449 202 Discuss Quiz Question #2917
Hot Quiz Question Mengambil masuk sebuah komputer ke dalam perniagaan. 20 December 2005 419 252 Discuss Quiz Question #2913
Hot Quiz Question Berapakah jumlah peruntukan hutang ragu? 20 December 2005 363 230 Discuss Quiz Question #2909
Hot Quiz Question Jika perbelanjaan promosi telah bertambah... 20 December 2005 304 90 Discuss Quiz Question #2905
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah benar tentang perkongsian? 20 December 2005 334 117 Discuss Quiz Question #2901
Hot Quiz Question Bagaimanakah dana terkumpul dihitung? 20 December 2005 340 185 Discuss Quiz Question #2897
Hot Quiz Question Hitung nilai buku bersih kenderaan tersebut selepas 3 tahun. 20 December 2005 329 132 Discuss Quiz Question #2893
Hot Quiz Question BUKAN salah satu cara untuk menyediakan penyata kewangan? 20 December 2005 370 133 Discuss Quiz Question #2889
Hot Quiz Question TIDAK benar tentang syarikat sendirian berhad? 20 December 2005 340 128 Discuss Quiz Question #2885
Hot Quiz Question Apakah tujuan untuk menyediakan Penyata Pendapatan? 20 December 2005 455 370 Discuss Quiz Question #2881
Hot Quiz Question BUKAN sebab berlakunya hutang lapuk? 20 December 2005 384 279 Discuss Quiz Question #2877
Hot Quiz Question Untung bersih sebanyak RM 10,000 telah diperoleh... 20 December 2005 329 135 Discuss Quiz Question #2873
Hot Quiz Question Kirakan baki akhir Buku Tunai 20 December 2005 278 80 Discuss Quiz Question #2868
Hot Quiz Question BUKAN item Kunci Kira-kira 20 December 2005 375 202 Discuss Quiz Question #2864
Hot Quiz Question Kenderaan itu disusutnilaikan dengan kaedah baki berkurangan... 20 December 2005 295 104 Discuss Quiz Question #2860
Hot Quiz Question Hitung bayaran ansuran bulanan bagi kereta tersebut. 20 December 2005 231 55 Discuss Quiz Question #2857
Hot Quiz Question Pada tarikh pembubaran, pemiutang diambil alih oleh... 20 December 2005 250 99 Discuss Quiz Question #2853
Hot Quiz Question Berapakah jumlah dividen yang akan diterima olehnya? 20 December 2005 205 130 Discuss Quiz Question #2849
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah TIDAK benar? 20 December 2005 222 88 Discuss Quiz Question #2845
Hot Quiz Question Buruh langsung + Bahan langsung + Kos overhed = ? 16 December 2005 1009 492 Discuss Quiz Question #2516
Hot Quiz Question Kos Overhed Perkilangan KECUALI... 16 December 2005 960 428 Discuss Quiz Question #2514
Hot Quiz Question Aset + Liabiliti = ? 16 December 2005 2592 2097 Discuss Quiz Question #2512
Hot Quiz Question Aset semasa yang mempunyai kecairan yang paling rendah 16 December 2005 2475 944 Discuss Quiz Question #2510
Hot Quiz Question Apakah kesan tindakan Azman itu pada catatan perakaunannya? 06 December 2005 2563 1141 Discuss Quiz Question #2314
Hot Quiz Question TIADA kesan ke atas Ekuiti Pemilik 06 December 2005 2210 649 Discuss Quiz Question #2312
Hot Quiz Question Yang manakah dikategorikan dalam aset bukan fizikal? 06 December 2005 2106 1192 Discuss Quiz Question #2311
Hot Quiz Question Apakah konsep perakaunan yang TIDAK dipatuhinya? 05 December 2005 2018 1380 Discuss Quiz Question #2300
Hot Quiz Question Kaedah Simpanan Kira yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli 05 December 2005 986 775 Discuss Quiz Question #2296
Hot Quiz Question Sistem catatan bergu 24 November 2005 2574 1121 Discuss Quiz Question #1894
Hot Quiz Question Aset tahan lama yang digunakan dalam jangka masa panjang 24 November 2005 2373 1619 Discuss Quiz Question #1892
Hot Quiz Question Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi di Lembaran Kerja... 24 November 2005 2498 688 Discuss Quiz Question #1890
Hot Quiz Question Kirakan peruntukan susut nilainya untuk tahun 2005 dan 2006 23 November 2005 817 198 Discuss Quiz Question #1799
Hot Quiz Question Kirakan peruntukan susut nilai... 23 November 2005 792 170 Discuss Quiz Question #1796
Hot Quiz Question BUKAN sumber dokumen dalam rekod perakaunan 23 November 2005 817 581 Discuss Quiz Question #1793
Hot Quiz Question Senaraikan urutan dokumen perniagaan 10 October 2005 888 248 Discuss Quiz Question #1770
Hot Quiz Question Apakah catatan perakaunan bagi perniagaannya? 21 November 2005 742 183 Discuss Quiz Question #1763
Hot Quiz Question Untung Kasar 21 November 2005 675 321 Discuss Quiz Question #1761
Hot Quiz Question Yang manakah akaun rekod dalam kunci kira-kira? 18 November 2005 2414 1206 Discuss Quiz Question #1575
Hot Quiz Question Yang manakah masukan lejar yang betul? 18 November 2005 2252 1050 Discuss Quiz Question #1574
Hot Quiz Question Kirakan susut nilai dan untung/rugi 18 November 2005 1986 503 Discuss Quiz Question #1566
Hot Quiz Question Apakah jenis akaun yang ditawarkan di bank biasa? 31 August 2005 746 384 Discuss Quiz Question #1208
Hot Quiz Question Antara penyataan yang berikut, manakah yang TIDAK benar? 28 October 2005 274 118 Discuss Quiz Question #811
Hot Quiz Question Tidak menyebabkan baki penyata bank melebihi baki buku tunai 28 October 2005 261 75 Discuss Quiz Question #810
Hot Quiz Question Butir-butir yang TIDAK ditunjukkan dalam Buku Tunai 28 October 2005 236 107 Discuss Quiz Question #809
Hot Quiz Question Susutnilai berdasarkan nilai asal 27 October 2005 599 305 Discuss Quiz Question #767
Hot Quiz Question Apakah jenis kesilapan ini? 27 October 2005 264 159 Discuss Quiz Question #763
Hot Quiz Question Meningkatkan jumlah baki penghutang dalam lejar penghutang? 27 October 2005 590 333 Discuss Quiz Question #762
Hot Quiz Question Apakah tujuan utama menyediakan Penyata Penyesuaian Bank? 27 October 2005 955 742 Discuss Quiz Question #761
Hot Quiz Question Akaun merekodkan penjualan aset dalam pembubaran perkongsian 27 October 2005 784 398 Discuss Quiz Question #759
Hot Quiz Question Keuntungan syarikat yang diagihkan kepada pemegang saham. 27 October 2005 712 545 Discuss Quiz Question #757
Hot Quiz Question Enam kelas perakaunan yang utama 27 October 2005 730 318 Discuss Quiz Question #753
Hot Quiz Question Modal diterbitkan ialah ... 27 October 2005 706 317 Discuss Quiz Question #752
Hot Quiz Question Antara berikut bukan sebab berlakunya pembubaran perkongsian? 27 October 2005 669 269 Discuss Quiz Question #751
Hot Quiz Question Dividen setelah keuntungan tahunan diketahui ialah ... 27 October 2005 638 368 Discuss Quiz Question #750
Hot Quiz Question Aktiviti utama MASB 17 October 2005 1600 466 Discuss Quiz Question #745
Hot Quiz Question Sumber rekod dalam prinsip perakaunan? 19 October 2005 1797 479 Discuss Quiz Question #740
Hot Quiz Question Kesan beli lengkapan ke atas aset 19 October 2005 1737 440 Discuss Quiz Question #739
Hot Quiz Question Jualan barang niaga secara kredit direkod dalam... 19 October 2005 1642 1030 Discuss Quiz Question #738
Hot Quiz Question Akaun Normal? 19 October 2005 1543 935 Discuss Quiz Question #737
Hot Quiz Question Rekod urus niaga 16 August 2005 784 705 Discuss Quiz Question #559
Hot Quiz Question Sewa rumah kediaman & buku perakaunan 16 August 2005 803 608 Discuss Quiz Question #557
Hot Quiz Question Konsep perakaunan 16 August 2005 1086 576 Discuss Quiz Question #555
Hot Quiz Question Hutang Lapuk Pulih 05 August 2005 2018 858 Discuss Quiz Question #510
Hot Quiz Question Akaun Perdagangan 05 August 2005 2255 784 Discuss Quiz Question #509
Hot Quiz Question Modal pemilik 05 August 2005 1212 735 Discuss Quiz Question #507
Hot Quiz Question Kos 05 August 2005 358 168 Discuss Quiz Question #506
Hot Quiz Question Buku catatan pertama 05 August 2005 2384 949 Discuss Quiz Question #505
Hot Quiz Question Kaedah kiraan susut nilai 05 August 2005 1964 1092 Discuss Quiz Question #504
Hot Quiz Question Komponen kos prima 05 August 2005 422 233 Discuss Quiz Question #503
Hot Quiz Question Perjanjian antara pekongsi perniagaan 28 July 2005 518 240 Discuss Quiz Question #494
Hot Quiz Question Kegunaan Jurnal Jualan 28 July 2005 1997 1201 Discuss Quiz Question #493
Hot Quiz Question Gaji dalam catatan penutup dipindah ke ... 28 July 2005 1893 893 Discuss Quiz Question #492
Hot Quiz Question Belanjawan tunai 28 July 2005 780 412 Discuss Quiz Question #491
Hot Quiz Question Akaun kawalan penghutang 27 July 2005 1257 545 Discuss Quiz Question #458
Hot Quiz Question Jurnal Khas 28 July 2005 2128 1664 Discuss Quiz Question #456
Hot Quiz Question Susut Nilai 27 July 2005 1871 936 Discuss Quiz Question #455
Hot Quiz Question Akaun Nyata 27 July 2005 2058 772 Discuss Quiz Question #454
Hot Quiz Question Pelarasan bagi hasil & belanja 27 July 2005 1983 975 Discuss Quiz Question #453
Hot Quiz Question Bapa Perakaunan 27 July 2005 2918 2484 Discuss Quiz Question #452
Hot Quiz Question Penyata Kewangan 27 July 2005 3975 1591 Discuss Quiz Question #451Tuisyen Online ::  Kuiz ::  Bantuan Kerjarumah ::  Forum ::  Online Tutoring ::  Home Tuition
Jemput Rakan Anda ::  Bookmark Laman Web Ini
©2018 Eduweb Technology. Hakcipta Terpelihara