Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Homepage Tuisyen OnlineHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
Matematik - Tingkatan 5 - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : Matematik - Tingkatan 5 - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah143 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Nyatakan pintasan-y bagi garis tersebut. 06 December 2005 4347 2098 Discuss Quiz Question #2315
Hot Quiz Question Cari nilai sin(135) 03 December 2005 2753 1096 Discuss Quiz Question #2145
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan suatu janjang aritmetik? 03 December 2005 2725 1415 Discuss Quiz Question #2143
Hot Quiz Question Nyatakan mod bagi senarai nombor berkenaan 03 December 2005 2940 2138 Discuss Quiz Question #2142
Hot Quiz Question Bundarkan 0.08539 betul kepada 2 angka bererti. 25 November 2005 3443 2105 Discuss Quiz Question #1902
Hot Quiz Question Hitungkan faktor skala pembesarannya. 09 September 2005 2921 532 Discuss Quiz Question #1370
Hot Quiz Question Dilukis dengan skala 1 cm mewakili 5 meter pada pelan 09 September 2005 2110 1021 Discuss Quiz Question #1369
Hot Quiz Question P, Q dan R adalah lokasi tiga bandar di atas permukaan Bumi. 09 September 2005 1745 931 Discuss Quiz Question #1365
Hot Quiz Question Jika kelas itu mempunyai 40 orang pelajar... 13 July 2005 1965 1306 Discuss Quiz Question #1329
Hot Quiz Question Kebarangkalian menemui pelajar lelaki... 13 July 2005 1896 1392 Discuss Quiz Question #1328
Hot Quiz Question Sebiji dadu dilambungkan, apakah kebarangkalian... 13 July 2005 2072 1246 Discuss Quiz Question #1327
Hot Quiz Question Tambahkan dua nilai asas perduaan ini: 16 October 2005 1850 764 Discuss Quiz Question #1308
Hot Quiz Question Persamaan trigonometri di bawah adalah betul KECUALI... 07 September 2005 1280 464 Discuss Quiz Question #1225
Hot Quiz Question A & B ialah dua titik tetap. Satu titik P bergerak supaya... 03 September 2005 1049 251 Discuss Quiz Question #1223
Hot Quiz Question Carikan titik minimum bagi fungsi kuadratik 03 September 2005 995 329 Discuss Quiz Question #1220
Hot Quiz Question Berikut adalah nilai x yang mungkin, KECUALI... 16 September 2005 770 176 Discuss Quiz Question #1148
Hot Quiz Question Diberi X + Y = 4. Cari nilai minimum bagi 4X^2 + 3Y^2 16 September 2005 896 349 Discuss Quiz Question #1146
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan-persamaan serentak: 18 September 2005 897 353 Discuss Quiz Question #1145
Hot Quiz Question Semua nilai integer x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan... 24 September 2005 735 327 Discuss Quiz Question #1116
Hot Quiz Question Dalam suatu pemilihan ahli jawatankuasa sebuah persatuan... 31 October 2005 842 492 Discuss Quiz Question #1027
Hot Quiz Question Kebarangkalian bercambah 29 October 2005 757 337 Discuss Quiz Question #837
Hot Quiz Question Peratus Diskaun 08 September 2005 1281 739 Discuss Quiz Question #695
Hot Quiz Question Nisbah & Perkadaran 08 September 2005 1457 1184 Discuss Quiz Question #694
Hot Quiz Question Luas segiempat sama 12 July 2005 1361 946 Discuss Quiz Question #686
Hot Quiz Question Jumlah nombor perdana 12 July 2005 1267 750 Discuss Quiz Question #685
Hot Quiz Question Bilangan nombor perdana 12 July 2005 1220 777 Discuss Quiz Question #684
Hot Quiz Question Hasil tambah nombor perdana 12 July 2005 1091 710 Discuss Quiz Question #683
Hot Quiz Question Nombor Perdana 12 July 2005 1300 862 Discuss Quiz Question #682
Hot Quiz Question Perimeter segitiga 08 September 2005 823 208 Discuss Quiz Question #674
Hot Quiz Question Kebarangkalian 2 peristiwa gabungan DAN 08 September 2005 2121 1457 Discuss Quiz Question #673
Hot Quiz Question Membuat kesimpulan dalam penghujahan 02 September 2005 1194 290 Discuss Quiz Question #662
Hot Quiz Question Penaakulan 02 September 2005 1265 666 Discuss Quiz Question #661
Hot Quiz Question Kebarangkalian cabutan rawak 02 September 2005 922 590 Discuss Quiz Question #660
Hot Quiz Question Ubahan & Formula (Rumus) 02 September 2005 603 335 Discuss Quiz Question #659
Hot Quiz Question Kecerunan & koordinat 02 September 2005 810 278 Discuss Quiz Question #658
Hot Quiz Question Subset 02 September 2005 1087 308 Discuss Quiz Question #657
Hot Quiz Question Kedudukan relatif & bearing 02 September 2005 626 171 Discuss Quiz Question #656
Hot Quiz Question Pendaraban matriks berlainan peringkat 02 September 2005 742 379 Discuss Quiz Question #655
Hot Quiz Question Bulatan & Tangen 02 September 2005 733 328 Discuss Quiz Question #654
Hot Quiz Question Penghujahan 02 September 2005 807 588 Discuss Quiz Question #653
Hot Quiz Question Peringkat matriks 02 September 2005 802 441 Discuss Quiz Question #652
Hot Quiz Question Nombor asas lapan 02 September 2005 1066 470 Discuss Quiz Question #651
Hot Quiz Question Kebarangkalian & geometri 02 September 2005 870 261 Discuss Quiz Question #650
Hot Quiz Question Kebarangkalian & Jumlah 02 September 2005 852 592 Discuss Quiz Question #649
Hot Quiz Question Bearing 01 September 2005 694 183 Discuss Quiz Question #648
Hot Quiz Question Kebarangkalian dua peristiwa 01 September 2005 633 229 Discuss Quiz Question #647
Hot Quiz Question Persamaan garis lurus 01 September 2005 815 400 Discuss Quiz Question #646
Hot Quiz Question Penaakulan Mantik: Implikasi 01 September 2005 1106 769 Discuss Quiz Question #645
Hot Quiz Question Penentu matriks 2x2 01 September 2005 745 300 Discuss Quiz Question #644
Hot Quiz Question Hasil tambah nombor asas lapan 01 September 2005 652 317 Discuss Quiz Question #643
Hot Quiz Question Sudut tunduk 01 September 2005 632 310 Discuss Quiz Question #642
Hot Quiz Question Sudut dongakan 01 September 2005 505 231 Discuss Quiz Question #641
Hot Quiz Question Kebarangkalian peristiwa 01 September 2005 464 253 Discuss Quiz Question #640
Hot Quiz Question Ubahan songsang 01 September 2005 425 180 Discuss Quiz Question #639
Hot Quiz Question Membentuk persamaan kuadratik 30 August 2005 406 137 Discuss Quiz Question #635
Hot Quiz Question Pelan 30 August 2005 660 553 Discuss Quiz Question #634
Hot Quiz Question Min dan kekerapan 30 August 2005 712 276 Discuss Quiz Question #633
Hot Quiz Question Had bawah suatu selang kelas 30 August 2005 725 234 Discuss Quiz Question #632
Hot Quiz Question Kebarangkalian dua peristiwa yang bukan saling bergantungan 30 August 2005 451 161 Discuss Quiz Question #630
Hot Quiz Question Graf jarak-masa 30 August 2005 614 202 Discuss Quiz Question #628
Hot Quiz Question Takrifan set 30 August 2005 522 157 Discuss Quiz Question #626
Hot Quiz Question Persilangan dua set 30 August 2005 510 371 Discuss Quiz Question #624
Hot Quiz Question Mendarab dua matriks peringkat 2x2 30 August 2005 406 189 Discuss Quiz Question #622
Hot Quiz Question Sifat matriks khas 30 August 2005 406 172 Discuss Quiz Question #620
Hot Quiz Question Faktor-faktor ungkapan kuadratik 30 August 2005 556 371 Discuss Quiz Question #618
Hot Quiz Question Ungkapan kuadratik 30 August 2005 626 244 Discuss Quiz Question #616
Hot Quiz Question Ramal dengan kebarangkalian 27 August 2005 495 329 Discuss Quiz Question #611
Hot Quiz Question Dadu & Kebarangkalian 27 August 2005 549 175 Discuss Quiz Question #610
Hot Quiz Question Peratus 24 August 2005 767 544 Discuss Quiz Question #607
Hot Quiz Question Peratus Komisen 24 August 2005 691 442 Discuss Quiz Question #597
Hot Quiz Question Perkadaran 24 August 2005 672 543 Discuss Quiz Question #596
Hot Quiz Question Penukaran unit ukuran 24 August 2005 1040 724 Discuss Quiz Question #595
Hot Quiz Question Komisyen & Peratus 24 August 2005 789 613 Discuss Quiz Question #594
Hot Quiz Question Peratusan 24 August 2005 802 556 Discuss Quiz Question #593
Hot Quiz Question Perimeter 24 August 2005 812 377 Discuss Quiz Question #592
Hot Quiz Question Kebarangkalian peristiwa gabungan ATAU 09 August 2005 630 364 Discuss Quiz Question #527
Hot Quiz Question Peristiwa saling eksklusif 09 August 2005 524 184 Discuss Quiz Question #526
Hot Quiz Question Kebarangkalian 2 peristiwa bergabung 09 August 2005 598 197 Discuss Quiz Question #525
Hot Quiz Question Pembundaran 07 August 2005 930 593 Discuss Quiz Question #516
Hot Quiz Question Tempat perpuluhan 05 August 2005 910 733 Discuss Quiz Question #513
Hot Quiz Question Angka bererti 05 August 2005 1384 1029 Discuss Quiz Question #512
Hot Quiz Question Nilai purata 05 August 2005 907 524 Discuss Quiz Question #511
Hot Quiz Question Luas permukaan kuboid 05 August 2005 867 280 Discuss Quiz Question #508
Hot Quiz Question Min baru 05 August 2005 709 376 Discuss Quiz Question #502
Hot Quiz Question Bilangan sisi dekagon 05 August 2005 750 459 Discuss Quiz Question #501
Hot Quiz Question Jumlah Luas Permukaan Kubus 28 July 2005 850 423 Discuss Quiz Question #457
Hot Quiz Question Persamaan serentak dalam 2 pembolehubah 14 July 2005 892 463 Discuss Quiz Question #269
Hot Quiz Question Koordinat titik tengah 13 July 2005 1016 703 Discuss Quiz Question #250
Hot Quiz Question Kebarangkalian 13 July 2005 1771 1135 Discuss Quiz Question #243
Hot Quiz Question Hitung nilai kebarangkalian 13 July 2005 1685 1355 Discuss Quiz Question #242
Hot Quiz Question Hitung panjang segiempat tepat apabila luas dan lebarnya diketahui 12 July 2005 1470 1159 Discuss Quiz Question #241
Hot Quiz Question Hitung panjang sisi segiempat sama bila luas diketahui 12 July 2005 1420 1220 Discuss Quiz Question #240
Hot Quiz Question Mengenalpasti nombor perdana 12 July 2005 2349 1477 Discuss Quiz Question #239
Hot Quiz Question Hiting nilai Julat Antara Kuartil 12 July 2005 1626 842 Discuss Quiz Question #238
Hot Quiz Question Tentukan nilai kuartil ketiga 12 July 2005 1349 692 Discuss Quiz Question #237
Hot Quiz Question Statistik: Hitung nilai min set data 12 July 2005 1212 940 Discuss Quiz Question #235
Hot Quiz Question Kenalpati nilai median dalam set data 12 July 2005 1187 795 Discuss Quiz Question #234
Hot Quiz Question Kenalpasti nilai mod dalam set data 12 July 2005 1044 743 Discuss Quiz Question #233
Hot Quiz Question Hitung julat bagi set data 12 July 2005 976 543 Discuss Quiz Question #232
Hot Quiz Question Tukar nombor bentuk piawai ke bentuk biasa 05 July 2005 1099 777 Discuss Quiz Question #196
Hot Quiz Question Tukar nombor daripada bentuk eksponen 05 July 2005 968 771 Discuss Quiz Question #195
Hot Quiz Question Menukar daripada nombor dalam bentuk piawai 05 July 2005 1114 924 Discuss Quiz Question #194
Hot Quiz Question Sukatan serakan - julat antara kuartil 05 July 2005 946 416 Discuss Quiz Question #193
Hot Quiz Question Sukatan serakan - kuartil ketiga 05 July 2005 730 338 Discuss Quiz Question #192
Hot Quiz Question Sukatan serakan - kuartil pertama 05 July 2005 669 372 Discuss Quiz Question #191
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan julat data 05 July 2005 804 393 Discuss Quiz Question #190
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai min 05 July 2005 852 528 Discuss Quiz Question #189
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai median 05 July 2005 934 535 Discuss Quiz Question #188
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai mod 05 July 2005 1049 753 Discuss Quiz Question #187
Hot Quiz Question Dapatkan persamaan kuadratik asal 05 July 2005 781 302 Discuss Quiz Question #186
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik berbentuk (ax^2 - bx - c) 05 July 2005 728 495 Discuss Quiz Question #185
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik 05 July 2005 731 552 Discuss Quiz Question #184
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik berbentuk (a^2 - b^2) 05 July 2005 716 546 Discuss Quiz Question #183
Hot Quiz Question Tangent suatu sudut di antara 90 darjah dan 180 darjah 05 July 2005 519 315 Discuss Quiz Question #182
Hot Quiz Question Kosinus suatu sudut di antara 90 darjah dan 180 darjah 05 July 2005 462 298 Discuss Quiz Question #181
Hot Quiz Question Mencari nilai sinus suatu sudut 05 July 2005 469 302 Discuss Quiz Question #180
Hot Quiz Question Cari persamaan garis lurus daripada kecerunan & koordinat 1 titik 02 July 2005 528 218 Discuss Quiz Question #159
Hot Quiz Question Menulis persamaan garis lurus 02 July 2005 501 280 Discuss Quiz Question #158
Hot Quiz Question Bundar kepada 3 angka bererti 02 July 2005 822 442 Discuss Quiz Question #157
Hot Quiz Question Kembangan ungkapan linear 02 July 2005 648 443 Discuss Quiz Question #156
Hot Quiz Question Mengira bilangan objek apabila kebarangkalian diketahui 02 July 2005 637 384 Discuss Quiz Question #155
Hot Quiz Question Pembezaan ungkapan kubik 01 July 2005 776 464 Discuss Quiz Question #140
Hot Quiz Question Selesaikan pengamiran tak tentu 01 July 2005 772 432 Discuss Quiz Question #139
Hot Quiz Question Matriks 2x2 mendarab Matrks 2x1 01 July 2005 562 239 Discuss Quiz Question #138
Hot Quiz Question Kenalpasti graf fungsi linear 01 July 2005 656 470 Discuss Quiz Question #137
Hot Quiz Question Kenalpasti bentuk graf fungsi kubik 01 July 2005 627 363 Discuss Quiz Question #136
Hot Quiz Question Kenalpasti bentuk graf fungsi kuadratik 01 July 2005 668 529 Discuss Quiz Question #135
Hot Quiz Question Gabungan pelengkap set dan operasi lain dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 709 308 Discuss Quiz Question #134
Hot Quiz Question Pelengkap set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 915 536 Discuss Quiz Question #133
Hot Quiz Question Persilangan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 866 591 Discuss Quiz Question #132
Hot Quiz Question Simbol-simbol asas dalam teori set 01 July 2005 748 348 Discuss Quiz Question #131
Hot Quiz Question Kesatuan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 911 490 Discuss Quiz Question #130
Hot Quiz Question Kesatuan dan persilangan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 823 401 Discuss Quiz Question #129
Hot Quiz Question Cari koordinat 1 titik, diberi kecerunan garis lurus 30 June 2005 576 135 Discuss Quiz Question #84
Hot Quiz Question Pengaruh nilai pemalar kecerunan terhadap bentuk graf fungsi linear 27 June 2005 587 274 Discuss Quiz Question #43
Hot Quiz Question Pengaruh nilai a dalam ax^2 terhadap bentuk graf fungsi kuadratik 27 June 2005 527 278 Discuss Quiz Question #42
Hot Quiz Question Pengaruh nilai a dalam ax^3 terhadap bentuk graf fungsi kubik 27 June 2005 495 257 Discuss Quiz Question #41
Hot Quiz Question Persamaan matriks dalam dua pembolehubah 26 June 2005 645 366 Discuss Quiz Question #30
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan kuadratik 3x + 5 = 2x^2 26 June 2005 680 266 Discuss Quiz Question #29
Hot Quiz Question Ungkapan kuadratik dalam Bentuk Am 26 June 2005 786 425 Discuss Quiz Question #28
Hot Quiz Question Pemudahan ungkapan algebra 26 June 2005 1319 381 Discuss Quiz Question #15
Hot Quiz Question Pemfaktoran ungkapan kuadratik 26 June 2005 1928 970 Discuss Quiz Question #14
Hot Quiz Question Definisi ungkapan kuadratik 26 June 2005 7261 2650 Discuss Quiz Question #13


Facilitated by Tuition Plaza Malaysia :: Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2016 Web Wiz Guide