Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Homepage Tuisyen OnlineHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
Matematik - Tingkatan 5 - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : Matematik - Tingkatan 5 - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah143 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Nyatakan pintasan-y bagi garis tersebut. 06 December 2005 4375 2116 Discuss Quiz Question #2315
Hot Quiz Question Cari nilai sin(135) 03 December 2005 2778 1106 Discuss Quiz Question #2145
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan suatu janjang aritmetik? 03 December 2005 2749 1429 Discuss Quiz Question #2143
Hot Quiz Question Nyatakan mod bagi senarai nombor berkenaan 03 December 2005 2966 2155 Discuss Quiz Question #2142
Hot Quiz Question Bundarkan 0.08539 betul kepada 2 angka bererti. 25 November 2005 3484 2132 Discuss Quiz Question #1902
Hot Quiz Question Hitungkan faktor skala pembesarannya. 09 September 2005 2998 537 Discuss Quiz Question #1370
Hot Quiz Question Dilukis dengan skala 1 cm mewakili 5 meter pada pelan 09 September 2005 2193 1045 Discuss Quiz Question #1369
Hot Quiz Question P, Q dan R adalah lokasi tiga bandar di atas permukaan Bumi. 09 September 2005 1761 937 Discuss Quiz Question #1365
Hot Quiz Question Jika kelas itu mempunyai 40 orang pelajar... 13 July 2005 1975 1314 Discuss Quiz Question #1329
Hot Quiz Question Kebarangkalian menemui pelajar lelaki... 13 July 2005 1909 1401 Discuss Quiz Question #1328
Hot Quiz Question Sebiji dadu dilambungkan, apakah kebarangkalian... 13 July 2005 2085 1257 Discuss Quiz Question #1327
Hot Quiz Question Tambahkan dua nilai asas perduaan ini: 16 October 2005 1866 773 Discuss Quiz Question #1308
Hot Quiz Question Persamaan trigonometri di bawah adalah betul KECUALI... 07 September 2005 1288 467 Discuss Quiz Question #1225
Hot Quiz Question A & B ialah dua titik tetap. Satu titik P bergerak supaya... 03 September 2005 1054 254 Discuss Quiz Question #1223
Hot Quiz Question Carikan titik minimum bagi fungsi kuadratik 03 September 2005 1001 330 Discuss Quiz Question #1220
Hot Quiz Question Berikut adalah nilai x yang mungkin, KECUALI... 16 September 2005 776 178 Discuss Quiz Question #1148
Hot Quiz Question Diberi X + Y = 4. Cari nilai minimum bagi 4X^2 + 3Y^2 16 September 2005 902 352 Discuss Quiz Question #1146
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan-persamaan serentak: 18 September 2005 902 355 Discuss Quiz Question #1145
Hot Quiz Question Semua nilai integer x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan... 24 September 2005 740 331 Discuss Quiz Question #1116
Hot Quiz Question Dalam suatu pemilihan ahli jawatankuasa sebuah persatuan... 31 October 2005 849 496 Discuss Quiz Question #1027
Hot Quiz Question Kebarangkalian bercambah 29 October 2005 762 339 Discuss Quiz Question #837
Hot Quiz Question Peratus Diskaun 08 September 2005 1285 742 Discuss Quiz Question #695
Hot Quiz Question Nisbah & Perkadaran 08 September 2005 1475 1200 Discuss Quiz Question #694
Hot Quiz Question Luas segiempat sama 12 July 2005 1366 950 Discuss Quiz Question #686
Hot Quiz Question Jumlah nombor perdana 12 July 2005 1271 752 Discuss Quiz Question #685
Hot Quiz Question Bilangan nombor perdana 12 July 2005 1224 779 Discuss Quiz Question #684
Hot Quiz Question Hasil tambah nombor perdana 12 July 2005 1095 712 Discuss Quiz Question #683
Hot Quiz Question Nombor Perdana 12 July 2005 1303 864 Discuss Quiz Question #682
Hot Quiz Question Perimeter segitiga 08 September 2005 827 210 Discuss Quiz Question #674
Hot Quiz Question Kebarangkalian 2 peristiwa gabungan DAN 08 September 2005 2125 1457 Discuss Quiz Question #673
Hot Quiz Question Membuat kesimpulan dalam penghujahan 02 September 2005 1200 291 Discuss Quiz Question #662
Hot Quiz Question Penaakulan 02 September 2005 1268 668 Discuss Quiz Question #661
Hot Quiz Question Kebarangkalian cabutan rawak 02 September 2005 926 592 Discuss Quiz Question #660
Hot Quiz Question Ubahan & Formula (Rumus) 02 September 2005 608 338 Discuss Quiz Question #659
Hot Quiz Question Kecerunan & koordinat 02 September 2005 814 280 Discuss Quiz Question #658
Hot Quiz Question Subset 02 September 2005 1096 309 Discuss Quiz Question #657
Hot Quiz Question Kedudukan relatif & bearing 02 September 2005 772 200 Discuss Quiz Question #656
Hot Quiz Question Pendaraban matriks berlainan peringkat 02 September 2005 753 384 Discuss Quiz Question #655
Hot Quiz Question Bulatan & Tangen 02 September 2005 741 329 Discuss Quiz Question #654
Hot Quiz Question Penghujahan 02 September 2005 816 592 Discuss Quiz Question #653
Hot Quiz Question Peringkat matriks 02 September 2005 814 447 Discuss Quiz Question #652
Hot Quiz Question Nombor asas lapan 02 September 2005 1079 471 Discuss Quiz Question #651
Hot Quiz Question Kebarangkalian & geometri 02 September 2005 877 263 Discuss Quiz Question #650
Hot Quiz Question Kebarangkalian & Jumlah 02 September 2005 857 597 Discuss Quiz Question #649
Hot Quiz Question Bearing 01 September 2005 700 183 Discuss Quiz Question #648
Hot Quiz Question Kebarangkalian dua peristiwa 01 September 2005 638 232 Discuss Quiz Question #647
Hot Quiz Question Persamaan garis lurus 01 September 2005 830 410 Discuss Quiz Question #646
Hot Quiz Question Penaakulan Mantik: Implikasi 01 September 2005 1121 779 Discuss Quiz Question #645
Hot Quiz Question Penentu matriks 2x2 01 September 2005 752 305 Discuss Quiz Question #644
Hot Quiz Question Hasil tambah nombor asas lapan 01 September 2005 661 322 Discuss Quiz Question #643
Hot Quiz Question Sudut tunduk 01 September 2005 640 312 Discuss Quiz Question #642
Hot Quiz Question Sudut dongakan 01 September 2005 515 235 Discuss Quiz Question #641
Hot Quiz Question Kebarangkalian peristiwa 01 September 2005 472 257 Discuss Quiz Question #640
Hot Quiz Question Ubahan songsang 01 September 2005 432 183 Discuss Quiz Question #639
Hot Quiz Question Membentuk persamaan kuadratik 30 August 2005 414 140 Discuss Quiz Question #635
Hot Quiz Question Pelan 30 August 2005 669 558 Discuss Quiz Question #634
Hot Quiz Question Min dan kekerapan 30 August 2005 720 281 Discuss Quiz Question #633
Hot Quiz Question Had bawah suatu selang kelas 30 August 2005 730 236 Discuss Quiz Question #632
Hot Quiz Question Kebarangkalian dua peristiwa yang bukan saling bergantungan 30 August 2005 454 162 Discuss Quiz Question #630
Hot Quiz Question Graf jarak-masa 30 August 2005 619 203 Discuss Quiz Question #628
Hot Quiz Question Takrifan set 30 August 2005 523 157 Discuss Quiz Question #626
Hot Quiz Question Persilangan dua set 30 August 2005 514 373 Discuss Quiz Question #624
Hot Quiz Question Mendarab dua matriks peringkat 2x2 30 August 2005 410 192 Discuss Quiz Question #622
Hot Quiz Question Sifat matriks khas 30 August 2005 411 173 Discuss Quiz Question #620
Hot Quiz Question Faktor-faktor ungkapan kuadratik 30 August 2005 561 373 Discuss Quiz Question #618
Hot Quiz Question Ungkapan kuadratik 30 August 2005 630 245 Discuss Quiz Question #616
Hot Quiz Question Ramal dengan kebarangkalian 27 August 2005 497 331 Discuss Quiz Question #611
Hot Quiz Question Dadu & Kebarangkalian 27 August 2005 553 175 Discuss Quiz Question #610
Hot Quiz Question Peratus 24 August 2005 770 546 Discuss Quiz Question #607
Hot Quiz Question Peratus Komisen 24 August 2005 694 443 Discuss Quiz Question #597
Hot Quiz Question Perkadaran 24 August 2005 675 545 Discuss Quiz Question #596
Hot Quiz Question Penukaran unit ukuran 24 August 2005 1045 728 Discuss Quiz Question #595
Hot Quiz Question Komisyen & Peratus 24 August 2005 794 616 Discuss Quiz Question #594
Hot Quiz Question Peratusan 24 August 2005 813 565 Discuss Quiz Question #593
Hot Quiz Question Perimeter 24 August 2005 824 384 Discuss Quiz Question #592
Hot Quiz Question Kebarangkalian peristiwa gabungan ATAU 09 August 2005 634 366 Discuss Quiz Question #527
Hot Quiz Question Peristiwa saling eksklusif 09 August 2005 531 187 Discuss Quiz Question #526
Hot Quiz Question Kebarangkalian 2 peristiwa bergabung 09 August 2005 602 197 Discuss Quiz Question #525
Hot Quiz Question Pembundaran 07 August 2005 936 596 Discuss Quiz Question #516
Hot Quiz Question Tempat perpuluhan 05 August 2005 916 738 Discuss Quiz Question #513
Hot Quiz Question Angka bererti 05 August 2005 1412 1053 Discuss Quiz Question #512
Hot Quiz Question Nilai purata 05 August 2005 924 531 Discuss Quiz Question #511
Hot Quiz Question Luas permukaan kuboid 05 August 2005 887 284 Discuss Quiz Question #508
Hot Quiz Question Min baru 05 August 2005 717 378 Discuss Quiz Question #502
Hot Quiz Question Bilangan sisi dekagon 05 August 2005 761 464 Discuss Quiz Question #501
Hot Quiz Question Jumlah Luas Permukaan Kubus 28 July 2005 858 425 Discuss Quiz Question #457
Hot Quiz Question Persamaan serentak dalam 2 pembolehubah 14 July 2005 896 463 Discuss Quiz Question #269
Hot Quiz Question Koordinat titik tengah 13 July 2005 1024 708 Discuss Quiz Question #250
Hot Quiz Question Kebarangkalian 13 July 2005 1789 1148 Discuss Quiz Question #243
Hot Quiz Question Hitung nilai kebarangkalian 13 July 2005 1696 1361 Discuss Quiz Question #242
Hot Quiz Question Hitung panjang segiempat tepat apabila luas dan lebarnya diketahui 12 July 2005 1480 1169 Discuss Quiz Question #241
Hot Quiz Question Hitung panjang sisi segiempat sama bila luas diketahui 12 July 2005 1430 1228 Discuss Quiz Question #240
Hot Quiz Question Mengenalpasti nombor perdana 12 July 2005 2364 1490 Discuss Quiz Question #239
Hot Quiz Question Hiting nilai Julat Antara Kuartil 12 July 2005 1633 845 Discuss Quiz Question #238
Hot Quiz Question Tentukan nilai kuartil ketiga 12 July 2005 1355 692 Discuss Quiz Question #237
Hot Quiz Question Statistik: Hitung nilai min set data 12 July 2005 1220 947 Discuss Quiz Question #235
Hot Quiz Question Kenalpati nilai median dalam set data 12 July 2005 1194 798 Discuss Quiz Question #234
Hot Quiz Question Kenalpasti nilai mod dalam set data 12 July 2005 1050 747 Discuss Quiz Question #233
Hot Quiz Question Hitung julat bagi set data 12 July 2005 983 546 Discuss Quiz Question #232
Hot Quiz Question Tukar nombor bentuk piawai ke bentuk biasa 05 July 2005 1105 782 Discuss Quiz Question #196
Hot Quiz Question Tukar nombor daripada bentuk eksponen 05 July 2005 973 776 Discuss Quiz Question #195
Hot Quiz Question Menukar daripada nombor dalam bentuk piawai 05 July 2005 1123 932 Discuss Quiz Question #194
Hot Quiz Question Sukatan serakan - julat antara kuartil 05 July 2005 951 417 Discuss Quiz Question #193
Hot Quiz Question Sukatan serakan - kuartil ketiga 05 July 2005 736 341 Discuss Quiz Question #192
Hot Quiz Question Sukatan serakan - kuartil pertama 05 July 2005 675 374 Discuss Quiz Question #191
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan julat data 05 July 2005 809 394 Discuss Quiz Question #190
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai min 05 July 2005 856 529 Discuss Quiz Question #189
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai median 05 July 2005 936 535 Discuss Quiz Question #188
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai mod 05 July 2005 1054 755 Discuss Quiz Question #187
Hot Quiz Question Dapatkan persamaan kuadratik asal 05 July 2005 785 303 Discuss Quiz Question #186
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik berbentuk (ax^2 - bx - c) 05 July 2005 733 499 Discuss Quiz Question #185
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik 05 July 2005 737 555 Discuss Quiz Question #184
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik berbentuk (a^2 - b^2) 05 July 2005 722 550 Discuss Quiz Question #183
Hot Quiz Question Tangent suatu sudut di antara 90 darjah dan 180 darjah 05 July 2005 524 317 Discuss Quiz Question #182
Hot Quiz Question Kosinus suatu sudut di antara 90 darjah dan 180 darjah 05 July 2005 466 300 Discuss Quiz Question #181
Hot Quiz Question Mencari nilai sinus suatu sudut 05 July 2005 473 306 Discuss Quiz Question #180
Hot Quiz Question Cari persamaan garis lurus daripada kecerunan & koordinat 1 titik 02 July 2005 531 218 Discuss Quiz Question #159
Hot Quiz Question Menulis persamaan garis lurus 02 July 2005 504 282 Discuss Quiz Question #158
Hot Quiz Question Bundar kepada 3 angka bererti 02 July 2005 844 456 Discuss Quiz Question #157
Hot Quiz Question Kembangan ungkapan linear 02 July 2005 657 447 Discuss Quiz Question #156
Hot Quiz Question Mengira bilangan objek apabila kebarangkalian diketahui 02 July 2005 645 389 Discuss Quiz Question #155
Hot Quiz Question Pembezaan ungkapan kubik 01 July 2005 783 467 Discuss Quiz Question #140
Hot Quiz Question Selesaikan pengamiran tak tentu 01 July 2005 803 454 Discuss Quiz Question #139
Hot Quiz Question Matriks 2x2 mendarab Matrks 2x1 01 July 2005 571 244 Discuss Quiz Question #138
Hot Quiz Question Kenalpasti graf fungsi linear 01 July 2005 663 473 Discuss Quiz Question #137
Hot Quiz Question Kenalpasti bentuk graf fungsi kubik 01 July 2005 641 369 Discuss Quiz Question #136
Hot Quiz Question Kenalpasti bentuk graf fungsi kuadratik 01 July 2005 680 535 Discuss Quiz Question #135
Hot Quiz Question Gabungan pelengkap set dan operasi lain dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 716 310 Discuss Quiz Question #134
Hot Quiz Question Pelengkap set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 924 542 Discuss Quiz Question #133
Hot Quiz Question Persilangan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 880 598 Discuss Quiz Question #132
Hot Quiz Question Simbol-simbol asas dalam teori set 01 July 2005 758 351 Discuss Quiz Question #131
Hot Quiz Question Kesatuan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 925 498 Discuss Quiz Question #130
Hot Quiz Question Kesatuan dan persilangan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 847 412 Discuss Quiz Question #129
Hot Quiz Question Cari koordinat 1 titik, diberi kecerunan garis lurus 30 June 2005 585 138 Discuss Quiz Question #84
Hot Quiz Question Pengaruh nilai pemalar kecerunan terhadap bentuk graf fungsi linear 27 June 2005 595 276 Discuss Quiz Question #43
Hot Quiz Question Pengaruh nilai a dalam ax^2 terhadap bentuk graf fungsi kuadratik 27 June 2005 533 282 Discuss Quiz Question #42
Hot Quiz Question Pengaruh nilai a dalam ax^3 terhadap bentuk graf fungsi kubik 27 June 2005 500 259 Discuss Quiz Question #41
Hot Quiz Question Persamaan matriks dalam dua pembolehubah 26 June 2005 650 367 Discuss Quiz Question #30
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan kuadratik 3x + 5 = 2x^2 26 June 2005 684 267 Discuss Quiz Question #29
Hot Quiz Question Ungkapan kuadratik dalam Bentuk Am 26 June 2005 793 426 Discuss Quiz Question #28
Hot Quiz Question Pemudahan ungkapan algebra 26 June 2005 1335 387 Discuss Quiz Question #15
Hot Quiz Question Pemfaktoran ungkapan kuadratik 26 June 2005 1973 991 Discuss Quiz Question #14
Hot Quiz Question Definisi ungkapan kuadratik 26 June 2005 7364 2686 Discuss Quiz Question #13


Facilitated by Tuition Plaza Malaysia :: Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2017 Web Wiz Guide