Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Homepage Tuisyen OnlineHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
Matematik - Tingkatan 5 - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : Matematik - Tingkatan 5 - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah143 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Nyatakan pintasan-y bagi garis tersebut. 06 December 2005 4081 1962 Discuss Quiz Question #2315
Hot Quiz Question Cari nilai sin(135) 03 December 2005 2632 1057 Discuss Quiz Question #2145
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan suatu janjang aritmetik? 03 December 2005 2613 1352 Discuss Quiz Question #2143
Hot Quiz Question Nyatakan mod bagi senarai nombor berkenaan 03 December 2005 2787 2025 Discuss Quiz Question #2142
Hot Quiz Question Bundarkan 0.08539 betul kepada 2 angka bererti. 25 November 2005 3217 1958 Discuss Quiz Question #1902
Hot Quiz Question Hitungkan faktor skala pembesarannya. 09 September 2005 2676 486 Discuss Quiz Question #1370
Hot Quiz Question Dilukis dengan skala 1 cm mewakili 5 meter pada pelan 09 September 2005 2005 973 Discuss Quiz Question #1369
Hot Quiz Question P, Q dan R adalah lokasi tiga bandar di atas permukaan Bumi. 09 September 2005 1676 897 Discuss Quiz Question #1365
Hot Quiz Question Jika kelas itu mempunyai 40 orang pelajar... 13 July 2005 1886 1253 Discuss Quiz Question #1329
Hot Quiz Question Kebarangkalian menemui pelajar lelaki... 13 July 2005 1812 1333 Discuss Quiz Question #1328
Hot Quiz Question Sebiji dadu dilambungkan, apakah kebarangkalian... 13 July 2005 1996 1196 Discuss Quiz Question #1327
Hot Quiz Question Tambahkan dua nilai asas perduaan ini: 16 October 2005 1780 728 Discuss Quiz Question #1308
Hot Quiz Question Persamaan trigonometri di bawah adalah betul KECUALI... 07 September 2005 1228 442 Discuss Quiz Question #1225
Hot Quiz Question A & B ialah dua titik tetap. Satu titik P bergerak supaya... 03 September 2005 1008 236 Discuss Quiz Question #1223
Hot Quiz Question Carikan titik minimum bagi fungsi kuadratik 03 September 2005 957 312 Discuss Quiz Question #1220
Hot Quiz Question Berikut adalah nilai x yang mungkin, KECUALI... 16 September 2005 731 166 Discuss Quiz Question #1148
Hot Quiz Question Diberi X + Y = 4. Cari nilai minimum bagi 4X^2 + 3Y^2 16 September 2005 860 334 Discuss Quiz Question #1146
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan-persamaan serentak: 18 September 2005 862 335 Discuss Quiz Question #1145
Hot Quiz Question Semua nilai integer x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan... 24 September 2005 699 310 Discuss Quiz Question #1116
Hot Quiz Question Dalam suatu pemilihan ahli jawatankuasa sebuah persatuan... 31 October 2005 809 479 Discuss Quiz Question #1027
Hot Quiz Question Kebarangkalian bercambah 29 October 2005 725 318 Discuss Quiz Question #837
Hot Quiz Question Peratus Diskaun 08 September 2005 1240 719 Discuss Quiz Question #695
Hot Quiz Question Nisbah & Perkadaran 08 September 2005 1380 1122 Discuss Quiz Question #694
Hot Quiz Question Luas segiempat sama 12 July 2005 1299 907 Discuss Quiz Question #686
Hot Quiz Question Jumlah nombor perdana 12 July 2005 1217 721 Discuss Quiz Question #685
Hot Quiz Question Bilangan nombor perdana 12 July 2005 1164 746 Discuss Quiz Question #684
Hot Quiz Question Hasil tambah nombor perdana 12 July 2005 1047 682 Discuss Quiz Question #683
Hot Quiz Question Nombor Perdana 12 July 2005 1252 832 Discuss Quiz Question #682
Hot Quiz Question Perimeter segitiga 08 September 2005 790 201 Discuss Quiz Question #674
Hot Quiz Question Kebarangkalian 2 peristiwa gabungan DAN 08 September 2005 2089 1447 Discuss Quiz Question #673
Hot Quiz Question Membuat kesimpulan dalam penghujahan 02 September 2005 1151 284 Discuss Quiz Question #662
Hot Quiz Question Penaakulan 02 September 2005 1225 650 Discuss Quiz Question #661
Hot Quiz Question Kebarangkalian cabutan rawak 02 September 2005 890 569 Discuss Quiz Question #660
Hot Quiz Question Ubahan & Formula (Rumus) 02 September 2005 581 324 Discuss Quiz Question #659
Hot Quiz Question Kecerunan & koordinat 02 September 2005 782 274 Discuss Quiz Question #658
Hot Quiz Question Subset 02 September 2005 1035 291 Discuss Quiz Question #657
Hot Quiz Question Kedudukan relatif & bearing 02 September 2005 603 164 Discuss Quiz Question #656
Hot Quiz Question Pendaraban matriks berlainan peringkat 02 September 2005 702 364 Discuss Quiz Question #655
Hot Quiz Question Bulatan & Tangen 02 September 2005 700 316 Discuss Quiz Question #654
Hot Quiz Question Penghujahan 02 September 2005 773 567 Discuss Quiz Question #653
Hot Quiz Question Peringkat matriks 02 September 2005 755 416 Discuss Quiz Question #652
Hot Quiz Question Nombor asas lapan 02 September 2005 994 426 Discuss Quiz Question #651
Hot Quiz Question Kebarangkalian & geometri 02 September 2005 837 252 Discuss Quiz Question #650
Hot Quiz Question Kebarangkalian & Jumlah 02 September 2005 824 567 Discuss Quiz Question #649
Hot Quiz Question Bearing 01 September 2005 666 172 Discuss Quiz Question #648
Hot Quiz Question Kebarangkalian dua peristiwa 01 September 2005 607 221 Discuss Quiz Question #647
Hot Quiz Question Persamaan garis lurus 01 September 2005 734 358 Discuss Quiz Question #646
Hot Quiz Question Penaakulan Mantik: Implikasi 01 September 2005 961 662 Discuss Quiz Question #645
Hot Quiz Question Penentu matriks 2x2 01 September 2005 673 273 Discuss Quiz Question #644
Hot Quiz Question Hasil tambah nombor asas lapan 01 September 2005 596 289 Discuss Quiz Question #643
Hot Quiz Question Sudut tunduk 01 September 2005 559 279 Discuss Quiz Question #642
Hot Quiz Question Sudut dongakan 01 September 2005 468 220 Discuss Quiz Question #641
Hot Quiz Question Kebarangkalian peristiwa 01 September 2005 429 232 Discuss Quiz Question #640
Hot Quiz Question Ubahan songsang 01 September 2005 371 164 Discuss Quiz Question #639
Hot Quiz Question Membentuk persamaan kuadratik 30 August 2005 357 121 Discuss Quiz Question #635
Hot Quiz Question Pelan 30 August 2005 623 526 Discuss Quiz Question #634
Hot Quiz Question Min dan kekerapan 30 August 2005 678 267 Discuss Quiz Question #633
Hot Quiz Question Had bawah suatu selang kelas 30 August 2005 691 219 Discuss Quiz Question #632
Hot Quiz Question Kebarangkalian dua peristiwa yang bukan saling bergantungan 30 August 2005 428 153 Discuss Quiz Question #630
Hot Quiz Question Graf jarak-masa 30 August 2005 559 170 Discuss Quiz Question #628
Hot Quiz Question Takrifan set 30 August 2005 501 154 Discuss Quiz Question #626
Hot Quiz Question Persilangan dua set 30 August 2005 488 357 Discuss Quiz Question #624
Hot Quiz Question Mendarab dua matriks peringkat 2x2 30 August 2005 386 178 Discuss Quiz Question #622
Hot Quiz Question Sifat matriks khas 30 August 2005 381 163 Discuss Quiz Question #620
Hot Quiz Question Faktor-faktor ungkapan kuadratik 30 August 2005 521 347 Discuss Quiz Question #618
Hot Quiz Question Ungkapan kuadratik 30 August 2005 595 234 Discuss Quiz Question #616
Hot Quiz Question Ramal dengan kebarangkalian 27 August 2005 471 316 Discuss Quiz Question #611
Hot Quiz Question Dadu & Kebarangkalian 27 August 2005 506 167 Discuss Quiz Question #610
Hot Quiz Question Peratus 24 August 2005 741 531 Discuss Quiz Question #607
Hot Quiz Question Peratus Komisen 24 August 2005 658 427 Discuss Quiz Question #597
Hot Quiz Question Perkadaran 24 August 2005 648 524 Discuss Quiz Question #596
Hot Quiz Question Penukaran unit ukuran 24 August 2005 1015 707 Discuss Quiz Question #595
Hot Quiz Question Komisyen & Peratus 24 August 2005 765 598 Discuss Quiz Question #594
Hot Quiz Question Peratusan 24 August 2005 778 543 Discuss Quiz Question #593
Hot Quiz Question Perimeter 24 August 2005 785 368 Discuss Quiz Question #592
Hot Quiz Question Kebarangkalian peristiwa gabungan ATAU 09 August 2005 607 351 Discuss Quiz Question #527
Hot Quiz Question Peristiwa saling eksklusif 09 August 2005 500 177 Discuss Quiz Question #526
Hot Quiz Question Kebarangkalian 2 peristiwa bergabung 09 August 2005 557 189 Discuss Quiz Question #525
Hot Quiz Question Pembundaran 07 August 2005 901 582 Discuss Quiz Question #516
Hot Quiz Question Tempat perpuluhan 05 August 2005 885 717 Discuss Quiz Question #513
Hot Quiz Question Angka bererti 05 August 2005 1233 916 Discuss Quiz Question #512
Hot Quiz Question Nilai purata 05 August 2005 835 495 Discuss Quiz Question #511
Hot Quiz Question Luas permukaan kuboid 05 August 2005 807 268 Discuss Quiz Question #508
Hot Quiz Question Min baru 05 August 2005 675 360 Discuss Quiz Question #502
Hot Quiz Question Bilangan sisi dekagon 05 August 2005 715 438 Discuss Quiz Question #501
Hot Quiz Question Jumlah Luas Permukaan Kubus 28 July 2005 821 411 Discuss Quiz Question #457
Hot Quiz Question Persamaan serentak dalam 2 pembolehubah 14 July 2005 871 453 Discuss Quiz Question #269
Hot Quiz Question Koordinat titik tengah 13 July 2005 953 666 Discuss Quiz Question #250
Hot Quiz Question Kebarangkalian 13 July 2005 1503 977 Discuss Quiz Question #243
Hot Quiz Question Hitung nilai kebarangkalian 13 July 2005 1514 1223 Discuss Quiz Question #242
Hot Quiz Question Hitung panjang segiempat tepat apabila luas dan lebarnya diketahui 12 July 2005 1347 1072 Discuss Quiz Question #241
Hot Quiz Question Hitung panjang sisi segiempat sama bila luas diketahui 12 July 2005 1307 1124 Discuss Quiz Question #240
Hot Quiz Question Mengenalpasti nombor perdana 12 July 2005 2213 1404 Discuss Quiz Question #239
Hot Quiz Question Hiting nilai Julat Antara Kuartil 12 July 2005 1511 798 Discuss Quiz Question #238
Hot Quiz Question Tentukan nilai kuartil ketiga 12 July 2005 1268 667 Discuss Quiz Question #237
Hot Quiz Question Statistik: Hitung nilai min set data 12 July 2005 1141 884 Discuss Quiz Question #235
Hot Quiz Question Kenalpati nilai median dalam set data 12 July 2005 1114 749 Discuss Quiz Question #234
Hot Quiz Question Kenalpasti nilai mod dalam set data 12 July 2005 982 699 Discuss Quiz Question #233
Hot Quiz Question Hitung julat bagi set data 12 July 2005 895 501 Discuss Quiz Question #232
Hot Quiz Question Tukar nombor bentuk piawai ke bentuk biasa 05 July 2005 1037 732 Discuss Quiz Question #196
Hot Quiz Question Tukar nombor daripada bentuk eksponen 05 July 2005 916 726 Discuss Quiz Question #195
Hot Quiz Question Menukar daripada nombor dalam bentuk piawai 05 July 2005 1043 862 Discuss Quiz Question #194
Hot Quiz Question Sukatan serakan - julat antara kuartil 05 July 2005 886 386 Discuss Quiz Question #193
Hot Quiz Question Sukatan serakan - kuartil ketiga 05 July 2005 676 311 Discuss Quiz Question #192
Hot Quiz Question Sukatan serakan - kuartil pertama 05 July 2005 620 339 Discuss Quiz Question #191
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan julat data 05 July 2005 734 354 Discuss Quiz Question #190
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai min 05 July 2005 807 498 Discuss Quiz Question #189
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai median 05 July 2005 887 509 Discuss Quiz Question #188
Hot Quiz Question Statistik asas - dapatkan nilai mod 05 July 2005 976 704 Discuss Quiz Question #187
Hot Quiz Question Dapatkan persamaan kuadratik asal 05 July 2005 739 286 Discuss Quiz Question #186
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik berbentuk (ax^2 - bx - c) 05 July 2005 670 460 Discuss Quiz Question #185
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik 05 July 2005 673 509 Discuss Quiz Question #184
Hot Quiz Question Faktorkan ungkapan kuadratik berbentuk (a^2 - b^2) 05 July 2005 670 516 Discuss Quiz Question #183
Hot Quiz Question Tangent suatu sudut di antara 90 darjah dan 180 darjah 05 July 2005 481 293 Discuss Quiz Question #182
Hot Quiz Question Kosinus suatu sudut di antara 90 darjah dan 180 darjah 05 July 2005 433 280 Discuss Quiz Question #181
Hot Quiz Question Mencari nilai sinus suatu sudut 05 July 2005 442 286 Discuss Quiz Question #180
Hot Quiz Question Cari persamaan garis lurus daripada kecerunan & koordinat 1 titik 02 July 2005 503 212 Discuss Quiz Question #159
Hot Quiz Question Menulis persamaan garis lurus 02 July 2005 477 264 Discuss Quiz Question #158
Hot Quiz Question Bundar kepada 3 angka bererti 02 July 2005 702 382 Discuss Quiz Question #157
Hot Quiz Question Kembangan ungkapan linear 02 July 2005 594 410 Discuss Quiz Question #156
Hot Quiz Question Mengira bilangan objek apabila kebarangkalian diketahui 02 July 2005 598 358 Discuss Quiz Question #155
Hot Quiz Question Pembezaan ungkapan kubik 01 July 2005 754 452 Discuss Quiz Question #140
Hot Quiz Question Selesaikan pengamiran tak tentu 01 July 2005 704 395 Discuss Quiz Question #139
Hot Quiz Question Matriks 2x2 mendarab Matrks 2x1 01 July 2005 522 223 Discuss Quiz Question #138
Hot Quiz Question Kenalpasti graf fungsi linear 01 July 2005 617 447 Discuss Quiz Question #137
Hot Quiz Question Kenalpasti bentuk graf fungsi kubik 01 July 2005 585 338 Discuss Quiz Question #136
Hot Quiz Question Kenalpasti bentuk graf fungsi kuadratik 01 July 2005 630 496 Discuss Quiz Question #135
Hot Quiz Question Gabungan pelengkap set dan operasi lain dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 665 297 Discuss Quiz Question #134
Hot Quiz Question Pelengkap set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 822 481 Discuss Quiz Question #133
Hot Quiz Question Persilangan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 808 555 Discuss Quiz Question #132
Hot Quiz Question Simbol-simbol asas dalam teori set 01 July 2005 680 324 Discuss Quiz Question #131
Hot Quiz Question Kesatuan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 810 436 Discuss Quiz Question #130
Hot Quiz Question Kesatuan dan persilangan 2 set dalam Gambarajah Venn 01 July 2005 734 369 Discuss Quiz Question #129
Hot Quiz Question Cari koordinat 1 titik, diberi kecerunan garis lurus 30 June 2005 536 128 Discuss Quiz Question #84
Hot Quiz Question Pengaruh nilai pemalar kecerunan terhadap bentuk graf fungsi linear 27 June 2005 553 261 Discuss Quiz Question #43
Hot Quiz Question Pengaruh nilai a dalam ax^2 terhadap bentuk graf fungsi kuadratik 27 June 2005 495 263 Discuss Quiz Question #42
Hot Quiz Question Pengaruh nilai a dalam ax^3 terhadap bentuk graf fungsi kubik 27 June 2005 469 242 Discuss Quiz Question #41
Hot Quiz Question Persamaan matriks dalam dua pembolehubah 26 June 2005 620 353 Discuss Quiz Question #30
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan kuadratik 3x + 5 = 2x^2 26 June 2005 645 249 Discuss Quiz Question #29
Hot Quiz Question Ungkapan kuadratik dalam Bentuk Am 26 June 2005 750 407 Discuss Quiz Question #28
Hot Quiz Question Pemudahan ungkapan algebra 26 June 2005 1262 362 Discuss Quiz Question #15
Hot Quiz Question Pemfaktoran ungkapan kuadratik 26 June 2005 1734 872 Discuss Quiz Question #14
Hot Quiz Question Definisi ungkapan kuadratik 26 June 2005 6703 2426 Discuss Quiz Question #13


Facilitated by Tuition Plaza Malaysia :: Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Guide