Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Tuisyen Online HomepageHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
SPM - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : SPM - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah1810 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Simbol untuk menunjukkan lokasi atau taburan mineral ialah... 06áJanuaryá2006 6078 2191 Discuss Quiz Question #3693
Hot Quiz Question Garisan sempadan yang memisahkan dua kawasan tadahan sungai 06áJanuaryá2006 4254 2444 Discuss Quiz Question #3691
Hot Quiz Question Ketinggian sesuatu tempat boleh ditunjukkan dalam peta dengan... 06áJanuaryá2006 3818 752 Discuss Quiz Question #3689
Hot Quiz Question Teknik menggambarkan bentuk muka bumi dan ketinggian 06áJanuaryá2006 3261 1106 Discuss Quiz Question #3687
Hot Quiz Question Dalam peta topografi yang berskala... 06áJanuaryá2006 2679 616 Discuss Quiz Question #3684
Hot Quiz Question Sudut antara utara grid dan utara benar dikenali sebagai... 06áJanuaryá2006 2361 715 Discuss Quiz Question #3683
Hot Quiz Question Pemimpin masyarakat yang digelar "Huguan Siou" 05áAprilá2006 6508 2855 Discuss Quiz Question #3674
Hot Quiz Question Semua anak Pak Mat... 04áJanuaryá2006 9315 8339 Discuss Quiz Question #3665
Hot Quiz Question Cara pengebumian masyarakat Zaman Logam 03áJanuaryá2006 10973 5733 Discuss Quiz Question #3664
Hot Quiz Question Saya tidak mahu menolong Ina kerana dia... 03áJanuaryá2006 8507 7286 Discuss Quiz Question #3663
Hot Quiz Question Trigonometry Sine 03áJanuaryá2006 4092 2544 Discuss Quiz Question #3661
Hot Quiz Question Energy cannot be created nor destroyed 21áDecemberá2005 6982 4353 Discuss Quiz Question #3657
Hot Quiz Question Kinetic energy is... 21áDecemberá2005 7094 6076 Discuss Quiz Question #3653
Hot Quiz Question Cari y dalam sebutan x. 16áJanuaryá2006 4133 1238 Discuss Quiz Question #3644
Hot Quiz Question Untuk menjadi seorang Syeikh (ketua kabilah)... 14áDecemberá2005 10911 8101 Discuss Quiz Question #3643
Hot Quiz Question Cari sebutan positif yang pertama bagi Janjang Aritmetik 16áJanuaryá2006 2781 1117 Discuss Quiz Question #3642
Hot Quiz Question Berikut adalah keistimewaan bandar Pompei di Rom KECUALI... 14áDecemberá2005 10323 4189 Discuss Quiz Question #3641
Hot Quiz Question Menentang penggunaan mesin di kilang 14áDecemberá2005 8514 2631 Discuss Quiz Question #3639
Hot Quiz Question Bahan dagangan utama dari Asia Tenggara ke India... 14áDecemberá2005 8339 2432 Discuss Quiz Question #3637
Hot Quiz Question Satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus... 12áJanuaryá2006 1326 697 Discuss Quiz Question #3636
Hot Quiz Question Kerajaan awal di Asia Tenggara menganggap Bahasa Melayu 14áDecemberá2005 8080 4421 Discuss Quiz Question #3635
Hot Quiz Question Bezakan terhadap x 12áJanuaryá2006 1225 332 Discuss Quiz Question #3634
Hot Quiz Question Sungai yang menjadi nadi kepada kemunculan Tamadun Hwang Ho 10áJanuaryá2006 8290 3980 Discuss Quiz Question #3633
Hot Quiz Question Orang Arab Jahiliah sanggup membunuh bayi perempuan mereka... 14áDecemberá2005 8328 6688 Discuss Quiz Question #3632
Hot Quiz Question Golongan hamba tertarik untuk memeluk agama Islam kerana... 14áDecemberá2005 7869 6035 Discuss Quiz Question #3630
Hot Quiz Question Perang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. 14áDecemberá2005 8212 6143 Discuss Quiz Question #3628
Hot Quiz Question Proses pembukaan semula kota Makkah dipercepatkan oleh... 14áDecemberá2005 7668 5416 Discuss Quiz Question #3626
Hot Quiz Question Perlantikan khalifah daripada sistem syura kepada sistem warisan 14áDecemberá2005 7376 3805 Discuss Quiz Question #3624
Hot Quiz Question Tokoh perubatan yang menulis kitab al-Hawi... 14áDecemberá2005 6978 1725 Discuss Quiz Question #3622
Hot Quiz Question None of this material is pertinent now, but ........ may be later. 07áJanuaryá2006 3648 1789 Discuss Quiz Question #3621
Hot Quiz Question Bank pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu. 13áDecemberá2005 7146 3005 Discuss Quiz Question #3620
Hot Quiz Question All must heed the laws of ........ land. 07áJanuaryá2006 3421 1730 Discuss Quiz Question #3619
Hot Quiz Question Zaman Jahiliyah dianggap berakhir apabila berlakunya peristiwa... 13áDecemberá2005 7326 4139 Discuss Quiz Question #3618
Hot Quiz Question The beautiful and the ........ have their place in fiction. 07áJanuaryá2006 3415 1061 Discuss Quiz Question #3617
Hot Quiz Question Orang Arab Quraisy telah mencabuli Perjanjian Hudaibiah... 13áDecemberá2005 6849 3773 Discuss Quiz Question #3616
Hot Quiz Question The crowd ........ its approval of the speaker. 07áJanuaryá2006 3199 1679 Discuss Quiz Question #3615
Hot Quiz Question Semasa pemerintahan Kerajaan Sabak, Empangan Ma’arib pecah... 13áDecemberá2005 6370 2694 Discuss Quiz Question #3614
Hot Quiz Question Three-quarters of his talent ........ in music. 07áJanuaryá2006 3160 1915 Discuss Quiz Question #3613
Hot Quiz Question Apakah kepentingan wahyu pertama, surah al-Alaq? 13áDecemberá2005 6879 4453 Discuss Quiz Question #3612
Hot Quiz Question Kerajaan Kedah Tua - kerajaan tertua di pantai barat Tanah Melayu. 13áDecemberá2005 6420 2429 Discuss Quiz Question #3610
Hot Quiz Question Mitos & lagenda - Berkuasa kesaktian - Dianggap dewa-raja 13áDecemberá2005 5690 4355 Discuss Quiz Question #3608
Hot Quiz Question Yang manakah menerangkan punca penderitaan? 13áDecemberá2005 5441 1532 Discuss Quiz Question #3606
Hot Quiz Question Dinasti Hsia penting dalam sejarah peradaban China kerana... 13áDecemberá2005 5354 1834 Discuss Quiz Question #3604
Hot Quiz Question Tamadun Mesir Purba menggunakan ilmu matematik & astronomi... 13áDecemberá2005 5501 3094 Discuss Quiz Question #3602
Hot Quiz Question Change the sentence from Direct Speech to Indirect Speech 06áJanuaryá2006 2582 1021 Discuss Quiz Question #3601
Hot Quiz Question Yang manakah BUKAN sumbangan Maharaja Shih Huang Ti? 13áDecemberá2005 5079 2217 Discuss Quiz Question #3599
Hot Quiz Question The cultural dance ..... by various ethnic groups was well attended. 06áJanuaryá2006 2316 1346 Discuss Quiz Question #3598
Hot Quiz Question Karya kesusasteraan Hikayat Ali Hanafiah & Hikayat Amir Hamzah 13áDecemberá2005 4554 1900 Discuss Quiz Question #3597
Hot Quiz Question Dengan 1987 sebagai tahun asas, indeks harga suatu barangan... 05áJanuaryá2006 763 191 Discuss Quiz Question #3588
Hot Quiz Question When the eyes are not at the same level as the meniscus... 04áJanuaryá2006 6278 5086 Discuss Quiz Question #3572
Hot Quiz Question Seorang petani merancang untuk memelihara... 04áJanuaryá2006 582 240 Discuss Quiz Question #3570
Hot Quiz Question Kedatangan orang Eropah ke Asia Tenggara tidak disukai... 30áDecemberá2005 2870 1430 Discuss Quiz Question #3563
Hot Quiz Question Kota Harappa dan Mohenjo Daro 30áDecemberá2005 4081 2009 Discuss Quiz Question #3562
Hot Quiz Question Belanda mengekalkan dasar monopoli perdagangan di Indonesia 30áDecemberá2005 2371 1518 Discuss Quiz Question #3560
Hot Quiz Question Faktor utama perkembangan sesebuah bandar dalam tamadun awal 30áDecemberá2005 3937 1181 Discuss Quiz Question #3559
Hot Quiz Question Susun lapis masyarakat Cina pada zaman pemerintahan Dinasti Shang 30áDecemberá2005 3911 988 Discuss Quiz Question #3557
Hot Quiz Question Usaha bekerjasama antara Rusia dengan kuasa-kuasa Barat... 30áDecemberá2005 2053 836 Discuss Quiz Question #3556
Hot Quiz Question Orang Sumeria dipercayai mula-mula sekali menggunakan roda... 30áDecemberá2005 3414 1647 Discuss Quiz Question #3554
Hot Quiz Question Persekutuan Afrika Tengah 30áDecemberá2005 2045 959 Discuss Quiz Question #3553
Hot Quiz Question Aliran falsafah Rom dipengaruhi oleh Zeno, ahli falsafah Yunani. 30áDecemberá2005 2773 948 Discuss Quiz Question #3551
Hot Quiz Question Peristiwa yang menandakan bermulanya penjajahan di benua Afrika 30áDecemberá2005 1814 622 Discuss Quiz Question #3550
Hot Quiz Question Undang-undang Rom yang pertama dipanggil Papan Dua Belas. 30áDecemberá2005 2966 1319 Discuss Quiz Question #3548
Hot Quiz Question Kesan-kesan Perang Dunia Pertama ialah... 30áDecemberá2005 1916 796 Discuss Quiz Question #3547
Hot Quiz Question Kedua-dua dewan terdapat dalam sistem politik Rom dan Yunani 30áDecemberá2005 2712 1625 Discuss Quiz Question #3545
Hot Quiz Question Negara yang menjadi sekutu Serbia dalam konflik dengan Austria... 30áDecemberá2005 1726 666 Discuss Quiz Question #3544
Hot Quiz Question Nama-nama patung yang terdapat di sekeliling Kaabah... 30áDecemberá2005 2577 1852 Discuss Quiz Question #3542
Hot Quiz Question Merupakan pengasas Parti Nasionalis Indonesia... 30áDecemberá2005 1698 1462 Discuss Quiz Question #3541
Hot Quiz Question Mengapakah ajaran Nabi Muhammad tidak mendapat sambutan di Taif? 30áDecemberá2005 2622 669 Discuss Quiz Question #3539
Hot Quiz Question Menentang cadangan British mengasingkan Burma daripada India 30áDecemberá2005 1574 764 Discuss Quiz Question #3538
Hot Quiz Question Di zaman empayar ini banyak negara Eropah dikuasai orang Islam 30áDecemberá2005 2302 972 Discuss Quiz Question #3536
Hot Quiz Question Menyemarakkan fahaman politik rakyat di rantau Asia Tenggara 30áDecemberá2005 1405 702 Discuss Quiz Question #3535
Hot Quiz Question Cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Saidina Abu Bakar 30áDecemberá2005 2257 1278 Discuss Quiz Question #3533
Hot Quiz Question Pekebun-pekebun kecil di Burma Hilir, Pulau Jawa dan Vietnam... 30áDecemberá2005 1282 193 Discuss Quiz Question #3532
Hot Quiz Question Di barat beliau terkenal sebagai Gaber... 30áDecemberá2005 1840 1052 Discuss Quiz Question #3530
Hot Quiz Question Kesan daripada kehadiran kuasa-kuasa imperialis di Thai 30áDecemberá2005 1272 282 Discuss Quiz Question #3529
Hot Quiz Question Agama ialah unsur yang penting sewaktu zaman penjelajahan... 30áDecemberá2005 1966 1033 Discuss Quiz Question #3527
Hot Quiz Question Apakah sebenarnya isu yang penting di sebalik ômasalah kasutö? 30áDecemberá2005 1356 1009 Discuss Quiz Question #3525
Hot Quiz Question Pada penghujung Zaman Pertengahan berlaku beberapa perubahan... 30áDecemberá2005 1765 729 Discuss Quiz Question #3523
Hot Quiz Question Menyelamatkan negara China daripada dibahagi-bahagikan 30áDecemberá2005 1178 312 Discuss Quiz Question #3522
Hot Quiz Question Muawiyah bin Abu Suffian ialah khalifah yang terkenal 30áDecemberá2005 1859 375 Discuss Quiz Question #3520
Hot Quiz Question Negara ini penting kepada British kerana kekayaannya... 30áDecemberá2005 1191 521 Discuss Quiz Question #3519
Hot Quiz Question Terdapat pelbagai teori tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara... 30áDecemberá2005 2335 981 Discuss Quiz Question #3517
Hot Quiz Question Daya tarikan kepada kuasa imperialis untuk mendapatkan Pulau Jawa 30áDecemberá2005 1122 415 Discuss Quiz Question #3516
Hot Quiz Question Pendudukan Perancis di Vietnam telah menimbulkan satu konflik... 30áDecemberá2005 967 310 Discuss Quiz Question #3510
Hot Quiz Question Dalam industri tenusu, enzim lipase telah digunakan untuk... 03áJanuaryá2006 2317 755 Discuss Quiz Question #3509
Hot Quiz Question Adalah tidak logik untuk sebuah negara yang sebesar Amerika... 30áDecemberá2005 929 440 Discuss Quiz Question #3508
Hot Quiz Question Berikut adalah ciri utama enzim KECUALI... 03áJanuaryá2006 1858 660 Discuss Quiz Question #3506
Hot Quiz Question Perjanjian Tordesillas 1494 membantu kuasa Portugis... 30áDecemberá2005 1560 700 Discuss Quiz Question #3505
Hot Quiz Question Tindak balas hidrolisis ialah... 03áJanuaryá2006 2380 738 Discuss Quiz Question #3504
Hot Quiz Question Membaiki suasana dan keadaan tempat kerja para buruh di Britain 30áDecemberá2005 826 309 Discuss Quiz Question #3503
Hot Quiz Question Jack Metcalfe, John Macadam, Thomas Telford 30áDecemberá2005 851 191 Discuss Quiz Question #3501
Hot Quiz Question Revolusi Perindustrian meninggalkan implikasi ke atas Asia Tenggara 31áDecemberá2005 823 324 Discuss Quiz Question #3499
Hot Quiz Question Struktur yang berperanan menentukan ketelapan membran sel 03áJanuaryá2006 1513 1125 Discuss Quiz Question #3498
Hot Quiz Question Sumbangan terpenting Robert Bakewell dalam bidang pertanian 30áDecemberá2005 1397 212 Discuss Quiz Question #3497
Hot Quiz Question Yang manakah TIDAK terdapat di dalam sel haiwan? 03áJanuaryá2006 1547 896 Discuss Quiz Question #3496
Hot Quiz Question Abraham Lincoln telah mewujudkan ĹThe Thirteenth Amendment 1865ĺ 31áDecemberá2005 718 340 Discuss Quiz Question #3495
Hot Quiz Question Yang manakah TIDAK terdapat di dalam prokariot? 03áJanuaryá2006 1419 720 Discuss Quiz Question #3494
Hot Quiz Question Menyumbang kepada tercetusnya Revolusi Perindustrian 30áDecemberá2005 1347 352 Discuss Quiz Question #3493
Hot Quiz Question Plumbum(II) klorida larut dengan mudahnya dalam... 03áJanuaryá2006 1797 561 Discuss Quiz Question #3492
Hot Quiz Question Di jajahan yang ditakluki oleh Napoleon Bonaparte... 31áDecemberá2005 595 241 Discuss Quiz Question #3491
Hot Quiz Question Yang manakah antara berikut ialah pH larutan yang terhasil? 03áJanuaryá2006 1251 455 Discuss Quiz Question #3490
Hot Quiz Question Bentuk pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian 30áDecemberá2005 1114 474 Discuss Quiz Question #3489
Hot Quiz Question Larutan kalium tiosianat ditambah kepada larutan ferum(III) klorida... 03áJanuaryá2006 1047 353 Discuss Quiz Question #3488
Hot Quiz Question Pada Mei 1628, parlimen Inggeris mengemukakan Petition of Rights... 30áDecemberá2005 554 235 Discuss Quiz Question #3487
Hot Quiz Question Mesin menyemai benih dan bajak Rotterham telah direka... 30áDecemberá2005 1023 675 Discuss Quiz Question #3485
Hot Quiz Question Asid sulfurik cair dapat dibezakan daripada asid nitrik cair dengan... 03áJanuaryá2006 1030 272 Discuss Quiz Question #3484
Hot Quiz Question Selat Melaka amat penting dikuasai oleh Portugal... 30áDecemberá2005 1085 449 Discuss Quiz Question #3483
Hot Quiz Question Perisytiharan Hak-hak Manusia dan Warganegara 30áDecemberá2005 482 261 Discuss Quiz Question #3481
Hot Quiz Question Portugal menjadi kuasa perintis dalam penjelajahan di Eropah 30áDecemberá2005 992 223 Discuss Quiz Question #3479
Hot Quiz Question Elektrolit yang digunakan dalam sel kering ialah... 03áJanuaryá2006 1028 323 Discuss Quiz Question #3478
Hot Quiz Question Thomas Paine, dan penulisannya yang berjudul Common Sense... 30áDecemberá2005 428 127 Discuss Quiz Question #3477
Hot Quiz Question Larutan natrium iodida pekat dielektrolisiskan dengan elektrod karbon 03áJanuaryá2006 826 281 Discuss Quiz Question #3476
Hot Quiz Question Sebelum kurun ke-15, pelaut Eropah belum mampu belayar... 30áDecemberá2005 934 254 Discuss Quiz Question #3475
Hot Quiz Question Perkembangan akibat daripada pemulihan budaya... 30áDecemberá2005 827 256 Discuss Quiz Question #3473
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah merupakan elektrolit? 03áJanuaryá2006 820 480 Discuss Quiz Question #3472
Hot Quiz Question Tindakan raja-raja dalam Zaman Monarki Baru 30áDecemberá2005 778 211 Discuss Quiz Question #3471
Hot Quiz Question Proses yang melibatkan satu bahan berubah dari keadaan... 03áJanuaryá2006 1677 780 Discuss Quiz Question #3470
Hot Quiz Question Mengubah bentuk ekonomi Eropah lantas menamatkan Zaman Gelap... 30áDecemberá2005 721 171 Discuss Quiz Question #3469
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan hasil karya Ibn Sina? 30áDecemberá2005 757 222 Discuss Quiz Question #3467
Hot Quiz Question Gerakan Propaganda telah lahir di Filipina... 31áDecemberá2005 428 138 Discuss Quiz Question #3465
Hot Quiz Question Apakah istimewanya gereja Palatine di Itali kepada Islam? 30áDecemberá2005 692 191 Discuss Quiz Question #3464
Hot Quiz Question Pada 1911, Haji Samanhudi menubuhkan Sarekat Dagang di Jawa 31áDecemberá2005 409 117 Discuss Quiz Question #3462
Hot Quiz Question Apakah yang anda faham dengan istilah Janissari? 30áDecemberá2005 787 388 Discuss Quiz Question #3461
Hot Quiz Question Kepimpinan politik Thai berpecah kepada Liberal dan Konsevatif... 31áDecemberá2005 378 165 Discuss Quiz Question #3457
Hot Quiz Question Idea-ideanya telah diajar di universiti-universiti di Eropah. 30áDecemberá2005 665 235 Discuss Quiz Question #3456
Hot Quiz Question Jepun menjadi sebuah kuasa imperialis pada akhir kurun keľ19. 31áDecemberá2005 422 208 Discuss Quiz Question #3454
Hot Quiz Question Merupakan bandar di Eropah yang mempunyai unit terjemahan... 30áDecemberá2005 651 121 Discuss Quiz Question #3453
Hot Quiz Question Kuasa imperialis seperti Belanda & Inggeris menubuhkan syarikat 31áDecemberá2005 396 174 Discuss Quiz Question #3451
Hot Quiz Question Sebelum menjawat jawatan khalifah, apakah yang perlu dilakukan? 30áDecemberá2005 725 389 Discuss Quiz Question #3449
Hot Quiz Question Jose Rizal ialah tokoh utama nasionalisme Filipina... 31áDecemberá2005 575 223 Discuss Quiz Question #3447
Hot Quiz Question Aku telah tinggalkan kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat... 30áDecemberá2005 757 608 Discuss Quiz Question #3446
Hot Quiz Question Pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara 31áDecemberá2005 529 152 Discuss Quiz Question #3444
Hot Quiz Question Kepentingan peristiwa turunnya wahyu yang pertama ialah... 30áDecemberá2005 694 311 Discuss Quiz Question #3443
Hot Quiz Question Orang Barat berlumba-lumba untuk meluaskan kawasan pengaruh 31áDecemberá2005 465 256 Discuss Quiz Question #3441
Hot Quiz Question Keluarga merupakan unit terpenting dalam masyarakat. 30áDecemberá2005 679 344 Discuss Quiz Question #3440
Hot Quiz Question Mengapakah Perang Dunia Pertama tercetus? 31áDecemberá2005 471 166 Discuss Quiz Question #3438
Hot Quiz Question Rom memperkenalkan 2 orang konsul untuk memerintah negara 30áDecemberá2005 674 235 Discuss Quiz Question #3437
Hot Quiz Question British membuat tindakan yang disahkan Undang-undang Wesminster 31áDecemberá2005 376 117 Discuss Quiz Question #3435
Hot Quiz Question Sumbangan orang Sumeria dalam penciptaan bidang teknologi 30áDecemberá2005 648 283 Discuss Quiz Question #3434
Hot Quiz Question Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) 31áDecemberá2005 573 216 Discuss Quiz Question #3432
Hot Quiz Question Peranan golongan pendeta dalam Tamadun Indus 30áDecemberá2005 733 246 Discuss Quiz Question #3431
Hot Quiz Question Mengapakah Itali rasa tercabar kesan daripada Perjanjian Versailles? 31áDecemberá2005 437 147 Discuss Quiz Question #3429
Hot Quiz Question Yang manakah membawa kepada kehancuran Tamadun Indus? 30áDecemberá2005 661 433 Discuss Quiz Question #3428
Hot Quiz Question Revolusi Rusia menjadi titik permulaan kepada... 31áDecemberá2005 407 183 Discuss Quiz Question #3426
Hot Quiz Question Merupakan bandar yang tertua di China. 30áDecemberá2005 654 464 Discuss Quiz Question #3425
Hot Quiz Question Kesan Perjanjian Tordesillas terhadap Portugis ialah... 29áDecemberá2005 344 174 Discuss Quiz Question #3423
Hot Quiz Question Pendorong kepada usaha orang Eropah mencari jalan laut ke Timur 29áDecemberá2005 531 131 Discuss Quiz Question #3422
Hot Quiz Question Idea-idea yang dikembangkan dalam Zaman Reformation di Eropah 29áDecemberá2005 506 176 Discuss Quiz Question #3420
Hot Quiz Question Pemberontakan terawal penduduk Filipina Selatan terhadap Sepanyol 29áDecemberá2005 387 43 Discuss Quiz Question #3419
Hot Quiz Question Isu penting penentangan orang Vietnam terhadap kuasa Perancis 29áDecemberá2005 339 85 Discuss Quiz Question #3417
Hot Quiz Question Apakah kepentingan Perang Plassey di India kepada Britain? 29áDecemberá2005 466 211 Discuss Quiz Question #3416
Hot Quiz Question Adam Smith melalui buku The Wealth of Nations... 29áDecemberá2005 279 49 Discuss Quiz Question #3414
Hot Quiz Question Mengetuai ekspedisi lima buah kapal ke Kepulauan Rempah di Timur. 29áDecemberá2005 515 185 Discuss Quiz Question #3413
Hot Quiz Question Ciptaan baru semasa Zaman Revolusi Pertanian di Britain 29áDecemberá2005 460 239 Discuss Quiz Question #3411
Hot Quiz Question Yang manakah membantu menamatkan Zaman Gelap di Eropah? 29áDecemberá2005 477 195 Discuss Quiz Question #3410
Hot Quiz Question Kemajuan penting dalam penerokaan ekonomi antarabangsa... 29áDecemberá2005 223 75 Discuss Quiz Question #3408
Hot Quiz Question Idea terpenting buku Penguasa (The Prince) ialah... 29áDecemberá2005 949 507 Discuss Quiz Question #3407
Hot Quiz Question Pada Mei 1628, Parlimen British mengemukakan Petition of Rights 29áDecemberá2005 210 97 Discuss Quiz Question #3405
Hot Quiz Question Cara-cara raja di Eropah menghadapi cabaran golongan bangsawan... 29áDecemberá2005 761 248 Discuss Quiz Question #3404
Hot Quiz Question Menekankan prinsip pembahagian kuasa antara institusi kerajaan 29áDecemberá2005 222 105 Discuss Quiz Question #3402
Hot Quiz Question Perang Salib di antara orang Islam dan Kristian 29áDecemberá2005 783 211 Discuss Quiz Question #3401
Hot Quiz Question Camillio de Cavour dan Otto von Bismarck 29áDecemberá2005 274 119 Discuss Quiz Question #3399
Hot Quiz Question Tindakan-tindakan yang diambil oleh Khalifah Umar r.a. 29áDecemberá2005 680 237 Discuss Quiz Question #3398
Hot Quiz Question Revolusi-revolusi 1848. Maharaja Austria Hungary membebaskan hamba 29áDecemberá2005 229 76 Discuss Quiz Question #3396
Hot Quiz Question Prinsip kemasyarakatan yang berkaitan dengan Piagam Madinah 29áDecemberá2005 630 389 Discuss Quiz Question #3395
Hot Quiz Question Pembukaan Singapura oleh British... 29áDecemberá2005 245 101 Discuss Quiz Question #3393
Hot Quiz Question Tokoh dalam bidang algebra. 29áDecemberá2005 718 172 Discuss Quiz Question #3392
Hot Quiz Question Tidak merekodkan bayaran bil elektrik rumah kediamannya... 29áDecemberá2005 3927 2946 Discuss Quiz Question #3391
Hot Quiz Question Pemulihan Meiji 29áDecemberá2005 250 100 Discuss Quiz Question #3390
Hot Quiz Question Masjid Cordova & Istana Alhambra 29áDecemberá2005 1006 599 Discuss Quiz Question #3389
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan Liabiliti Bukan Semasa? 29áDecemberá2005 4191 1946 Discuss Quiz Question #3388
Hot Quiz Question Mengangap dirinya dan Parti Bolshevik sebagai penggerak revolusi... 29áDecemberá2005 206 66 Discuss Quiz Question #3387
Hot Quiz Question Beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Melayu telah dilawatinya... 29áDecemberá2005 668 149 Discuss Quiz Question #3386
Hot Quiz Question Apakah kesan urus niaga berikut ke atas aset dan liabiliti? 29áDecemberá2005 3688 2211 Discuss Quiz Question #3385
Hot Quiz Question Beban Orang Putih Tugas. Menyebarkan Tamadun. 29áDecemberá2005 468 348 Discuss Quiz Question #3384
Hot Quiz Question Kerajaan Islam yang pertama di Asia Tenggara ialah... 29áDecemberá2005 748 141 Discuss Quiz Question #3383
Hot Quiz Question Berikut ialah aset dan liabiliti seorang peniaga... 29áDecemberá2005 2892 1615 Discuss Quiz Question #3382
Hot Quiz Question Apakah mesej terpenting dalam novel Salah Asohan oleh Abdul Moes? 29áDecemberá2005 281 110 Discuss Quiz Question #3381
Hot Quiz Question Peristiwa-peristiwa bencana alam membawa suatu petanda 29áDecemberá2005 654 283 Discuss Quiz Question #3380
Hot Quiz Question Apakah dokumen yang dihantar sebagai bukti pembayaran? 29áDecemberá2005 2955 1558 Discuss Quiz Question #3379
Hot Quiz Question Budi Utomo dan Kaum Muda mempunyai persamaan dari segi... 29áDecemberá2005 243 96 Discuss Quiz Question #3378
Hot Quiz Question Tujuan melantik dua orang konsul dalam Republik Rom ialah untuk... 29áDecemberá2005 674 318 Discuss Quiz Question #3377
Hot Quiz Question Bibit-bibit awal yang membawa kepada Perang Dunia Pertama... 29áDecemberá2005 234 85 Discuss Quiz Question #3375
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan ciri-ciri tamadun manusia? 29áDecemberá2005 847 742 Discuss Quiz Question #3374
Hot Quiz Question Pembekal telah menetapkan syarat-syarat berikut... 29áDecemberá2005 2347 782 Discuss Quiz Question #3373
Hot Quiz Question Tindakan-tindakan Jepun sebelum terlibat dalam Perang Dunia Kedua 29áDecemberá2005 248 132 Discuss Quiz Question #3372
Hot Quiz Question Cara hidup penduduk Zaman Batu Lama 29áDecemberá2005 797 313 Discuss Quiz Question #3371
Hot Quiz Question Melalui Persidangan CHOGM, Deklarasi Langkawi telah diisytiharkan 29áDecemberá2005 872 621 Discuss Quiz Question #3369
Hot Quiz Question Manusia perlu menarik diri daripada kehidupan duniawi... 29áDecemberá2005 733 249 Discuss Quiz Question #3368
Hot Quiz Question Direkodkan ke dalam Buku Tunai Runcit KECUALI... 29áDecemberá2005 2667 1442 Discuss Quiz Question #3367
Hot Quiz Question Tujuan terpenting Rancangan Marshall 29áDecemberá2005 512 233 Discuss Quiz Question #3366
Hot Quiz Question Kawasan berdekatan Sungai Nil telah didiami oleh manusia 29áDecemberá2005 716 264 Discuss Quiz Question #3365
Hot Quiz Question Hitungkan min dan varians bagi umur kesemua 10 orang tersebut. 29áDecemberá2005 302 127 Discuss Quiz Question #3364
Hot Quiz Question Yang manakah direkodkan ke dalam Akaun Aset? 29áDecemberá2005 2521 641 Discuss Quiz Question #3363
Hot Quiz Question Orang bukan kulit putih hanya layak menaiki keretapi kelas tiga sahaja 28áDecemberá2005 434 344 Discuss Quiz Question #3362
Hot Quiz Question Akaun Tunai didebitkan bagi urus niaga... 29áDecemberá2005 2099 1403 Discuss Quiz Question #3361
Hot Quiz Question Apakah kepentingan peristiwa serangan Jerman ke atas Poland? 28áDecemberá2005 387 114 Discuss Quiz Question #3360
Hot Quiz Question Seutas dawai yang panjangnya 100 cm dibahagikan kepada dua... 29áDecemberá2005 241 64 Discuss Quiz Question #3359
Hot Quiz Question Kemenangan pihak Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama... 28áDecemberá2005 429 236 Discuss Quiz Question #3358
Hot Quiz Question Britain melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama 28áDecemberá2005 367 180 Discuss Quiz Question #3356
Hot Quiz Question Selesaikan persamaan serentak... 28áDecemberá2005 344 129 Discuss Quiz Question #3355
Hot Quiz Question Penyumbang kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama 28áDecemberá2005 341 147 Discuss Quiz Question #3354
Hot Quiz Question Penemuan Filipina pada 1521 tidak menarik perhatian Sepanyol 28áDecemberá2005 652 176 Discuss Quiz Question #3353
Hot Quiz Question Cari julat bagi m supaya persamaan... 28áDecemberá2005 240 101 Discuss Quiz Question #3352
Hot Quiz Question Pengajaran penting akibat kemelesetan ekonomi dunia pada 1929 28áDecemberá2005 330 156 Discuss Quiz Question #3351
Hot Quiz Question Saya membahagikan dunia kepada dua kawasan pengaruh... 28áDecemberá2005 573 150 Discuss Quiz Question #3350
Hot Quiz Question Tentukan bilangan zarah alfa dan beta yang terhasil. 25áDecemberá2005 1127 453 Discuss Quiz Question #3349
Hot Quiz Question Kemelesetan ekonomi yang dialami Amerika Syarikat pada 1929... 28áDecemberá2005 303 151 Discuss Quiz Question #3348
Hot Quiz Question Sepanyol belum bersatu. Negara kota Itali sedang bercakaran... 28áDecemberá2005 523 198 Discuss Quiz Question #3347
Hot Quiz Question Setengah hayat sumber radioaktif itu ialah... 25áDecemberá2005 879 453 Discuss Quiz Question #3346
Hot Quiz Question Apakah persamaan di antara kedua-kedua parti? 28áDecemberá2005 284 196 Discuss Quiz Question #3345
Hot Quiz Question Penerimaan riba dibolehkan jika tidak keterlaluan 28áDecemberá2005 496 130 Discuss Quiz Question #3344
Hot Quiz Question Runut yang dibentukkan oleh sinaran radioaktif dalam kebuk awan 25áDecemberá2005 831 369 Discuss Quiz Question #3343
Hot Quiz Question Menghasikan novel Melayu yang berunsur politik 28áDecemberá2005 281 108 Discuss Quiz Question #3342
Hot Quiz Question Pergeseran di kalangan orang Eropah semasa Zaman Pertengahan 28áDecemberá2005 469 310 Discuss Quiz Question #3341
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan suatu litar rektifikasi... 25áDecemberá2005 765 324 Discuss Quiz Question #3340
Hot Quiz Question Perjuangan Pridi Phanomyong di Thai semasa revolusi 1932 28áDecemberá2005 308 74 Discuss Quiz Question #3339
Hot Quiz Question Sistem ekonomi Eropah dalam Zaman Pertengahan 28áDecemberá2005 447 213 Discuss Quiz Question #3338
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan susunan get-get logik... 25áDecemberá2005 674 334 Discuss Quiz Question #3337
Hot Quiz Question Pada 1849, kapal perang Perancis membedil kubu Negara Thai... 28áDecemberá2005 243 102 Discuss Quiz Question #3336
Hot Quiz Question Struktur masyarakat feudal Eropah dalam Zaman Pertengahan 28áDecemberá2005 431 95 Discuss Quiz Question #3335
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan suatu litar bertransistor... 25áDecemberá2005 587 186 Discuss Quiz Question #3334
Hot Quiz Question Apakah kesan Perjanjian Bowring kepada negara Thai? 28áDecemberá2005 347 201 Discuss Quiz Question #3333
Hot Quiz Question Urkhan, Abu al-Fatih & Sulaiman II 28áDecemberá2005 454 237 Discuss Quiz Question #3332
Hot Quiz Question Pemalar boleh ditentukan dari satu graf garis lurus yang sesuai... 25áDecemberá2005 199 87 Discuss Quiz Question #3331
Hot Quiz Question Tidak berpuas hati dengan tindakan mubaligh Kristian... 28áDecemberá2005 273 108 Discuss Quiz Question #3330
Hot Quiz Question Cara yang terbaik untuk membersihkan jiwa adalah dengan berdisiplin... 28áDecemberá2005 437 205 Discuss Quiz Question #3329
Hot Quiz Question Didopkan dalam germanium untuk membentuk semikonduktor jenis-p 25áDecemberá2005 559 262 Discuss Quiz Question #3328
Hot Quiz Question Apakah yang dilakukan oleh Disraeli, Perdana Menteri Britain? 28áDecemberá2005 234 61 Discuss Quiz Question #3327
Hot Quiz Question Semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz... 28áDecemberá2005 453 243 Discuss Quiz Question #3326
Hot Quiz Question Arus mengalir dalam dua solenoid serupa yang terletak berdekatan... 25áDecemberá2005 584 281 Discuss Quiz Question #3325
Hot Quiz Question Declaration of Indulgence yang diisytiharkan oleh Raja James II 28áDecemberá2005 208 87 Discuss Quiz Question #3324
Hot Quiz Question Pengarang Rubaiyat 28áDecemberá2005 398 162 Discuss Quiz Question #3323
Hot Quiz Question Sumbangan Thomas Telford dan John MacAdam di Britain 28áDecemberá2005 212 88 Discuss Quiz Question #3321
Hot Quiz Question Kerajaan Islam di Asia Tenggara dan dua buah empayar Islam 28áDecemberá2005 373 149 Discuss Quiz Question #3320
Hot Quiz Question Kesan undang-undang pemagaran tanah awam di England 28áDecemberá2005 162 83 Discuss Quiz Question #3318
Hot Quiz Question Perkampungan Arab yang terletak di rantau Asia Tenggara ialah di... 28áDecemberá2005 405 138 Discuss Quiz Question #3317
Hot Quiz Question A variation in one degree of temperature is the same magnitude in... 21áDecemberá2005 2187 1014 Discuss Quiz Question #3316
Hot Quiz Question Beliau telah mengisytiharkan England sebagai sebuah republik 28áDecemberá2005 167 33 Discuss Quiz Question #3315
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah merupakan ajaran Socrates? 28áDecemberá2005 388 168 Discuss Quiz Question #3314
Hot Quiz Question Kepentingan negara diutamakan daripada segala kepentingan lain... 28áDecemberá2005 163 84 Discuss Quiz Question #3312
Hot Quiz Question Konsul pula dibantu oleh senat... 28áDecemberá2005 368 167 Discuss Quiz Question #3311
Hot Quiz Question Parti Bolshevik ialah penggerak dalam Revolusi Russia 28áDecemberá2005 163 81 Discuss Quiz Question #3309
Hot Quiz Question Hubungan perdagangan di antara tamadun Indus dan Mesopotamia 28áDecemberá2005 474 304 Discuss Quiz Question #3308
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah merupakan gelombang AM? 25áDecemberá2005 616 318 Discuss Quiz Question #3307
Hot Quiz Question Firaun mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam masyarakat Mesir 26áDecemberá2005 449 360 Discuss Quiz Question #3306
Hot Quiz Question Corak medan magnet yang diperhatikan apabila serbuk besi ditabur 25áDecemberá2005 619 227 Discuss Quiz Question #3305
Hot Quiz Question Hukuman yang dikenakan bergantung kepada status sosial... 25áDecemberá2005 428 245 Discuss Quiz Question #3303
Hot Quiz Question Yang manakah menunjukkan corak medan lastik yang betul? 25áDecemberá2005 468 186 Discuss Quiz Question #3302
Hot Quiz Question Apakah tujuan sebenar sesebuah piramid itu dibina di Mesir? 25áDecemberá2005 517 314 Discuss Quiz Question #3300
Hot Quiz Question Berapakah jumlah kos penggunaan motor itu dalam sebulan? 25áDecemberá2005 384 198 Discuss Quiz Question #3299
Hot Quiz Question Dalam Masyarakat Zaman Paleolitik dikatakan tidak wujud pertikaian... 25áDecemberá2005 482 174 Discuss Quiz Question #3297
Hot Quiz Question Menambahkan pesongan penunjuk galvanometer 25áDecemberá2005 414 225 Discuss Quiz Question #3296
Hot Quiz Question Peristiwa di Dien Bien Phu meninggalkan kesan yang penting 25áDecemberá2005 150 55 Discuss Quiz Question #3294
Hot Quiz Question Timbul rasa tidak puas hati terhadap Gereja Katholik... 25áDecemberá2005 378 156 Discuss Quiz Question #3293
Hot Quiz Question Model penghantaran kuasa elektrik melalui kabel kuasa 25áDecemberá2005 512 409 Discuss Quiz Question #3292
Hot Quiz Question Golongan tentera semakin berkuasa berbanding dengan kerajaan awam 25áDecemberá2005 145 54 Discuss Quiz Question #3290
Hot Quiz Question Sumbangan terpenting kilang tersebut kepada masyarakat Eropah 25áDecemberá2005 329 169 Discuss Quiz Question #3289
Hot Quiz Question Graf beza keupayaan melawan arus bagi seutas wayar eureka 25áDecemberá2005 446 258 Discuss Quiz Question #3288
Hot Quiz Question Kesan daripada Perang Dunia Pertama 25áDecemberá2005 189 95 Discuss Quiz Question #3285
Hot Quiz Question Raja Eropah memperoleh sokongan golongan bangsawan dengan... 25áDecemberá2005 312 140 Discuss Quiz Question #3284
Hot Quiz Question Cahaya laser monokromatik melalui dua celah yang sempit 25áDecemberá2005 401 224 Discuss Quiz Question #3283
Hot Quiz Question Perkembangan penting semasa Perang Dunia Pertama... 25áDecemberá2005 157 105 Discuss Quiz Question #3281
Hot Quiz Question Golongan bangsawan tidak lagi boleh berlindung dalam kota 25áDecemberá2005 281 29 Discuss Quiz Question #3280
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah TIDAK boleh merambat melalui vakum? 25áDecemberá2005 435 192 Discuss Quiz Question #3279
Hot Quiz Question Perancis menentang gerakan penyatuan Jerman 25áDecemberá2005 150 77 Discuss Quiz Question #3277
Hot Quiz Question Keadaan yang berlaku dalam Zaman Pertengahan di Eropah 25áDecemberá2005 285 128 Discuss Quiz Question #3276
Hot Quiz Question Berapakah magnitud tenaga keupayaan kenyal bagi suatu spring? 25áDecemberá2005 414 94 Discuss Quiz Question #3275
Hot Quiz Question Masih boleh mendengar siaran radio walaupun radio terlindung... 25áDecemberá2005 465 268 Discuss Quiz Question #3274
Hot Quiz Question Pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan sebelum akhir kurun ke-19 25áDecemberá2005 123 31 Discuss Quiz Question #3273
Hot Quiz Question Pada sekitar kurun kelima Masihi, berlaku keruntuhan empayar Rom 25áDecemberá2005 305 87 Discuss Quiz Question #3272
Hot Quiz Question Berapakah halaju jasad itu sejurus sebelum terkena tanah? 25áDecemberá2005 347 171 Discuss Quiz Question #3271
Hot Quiz Question Gelombang satah merambat di atas kepingan kaca 25áDecemberá2005 354 230 Discuss Quiz Question #3270
Hot Quiz Question Perkembangan idea-idea baru seperti kebebasan dan hak asasi... 25áDecemberá2005 105 45 Discuss Quiz Question #3269
Hot Quiz Question Islam datang ke Asia terus dari Arab... 25áDecemberá2005 283 152 Discuss Quiz Question #3268
Hot Quiz Question Teori kinetik jirim 25áDecemberá2005 417 225 Discuss Quiz Question #3267
Hot Quiz Question Apabila suatu sistem getaran mengalami pelembapan... 25áDecemberá2005 404 219 Discuss Quiz Question #3266
Hot Quiz Question Tidak yakin terhadap kebolehan bangsa sendiri... 25áDecemberá2005 128 53 Discuss Quiz Question #3265
Hot Quiz Question Pernah menjawat jawatan Pengarah Hospital Besar di Rayy, Parsi... 25áDecemberá2005 252 95 Discuss Quiz Question #3264
Hot Quiz Question Hitungkan halaju sentakan senapang itu. 25áDecemberá2005 306 129 Discuss Quiz Question #3263
Hot Quiz Question Hubungan yang betul antara tempoh, T dengan frekuensi, f 25áDecemberá2005 402 185 Discuss Quiz Question #3262
Hot Quiz Question Sime Darby, Harrison & Crossfield dan Socfin 25áDecemberá2005 158 58 Discuss Quiz Question #3261
Hot Quiz Question Tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat... 25áDecemberá2005 277 191 Discuss Quiz Question #3260
Hot Quiz Question Apabila mulut sebiji belon dibuka, belon itu akan memecut ke atas... 25áDecemberá2005 384 180 Discuss Quiz Question #3259
Hot Quiz Question Rajah menunjukkan susunan radas untuk membina satu alat optik... 25áDecemberá2005 423 167 Discuss Quiz Question #3258
Hot Quiz Question Negara Thai ialah negara tunggal di Asia Tenggara yang tidak dijajah 25áDecemberá2005 133 72 Discuss Quiz Question #3257
Hot Quiz Question Negara-negara jambatan 25áDecemberá2005 218 85 Discuss Quiz Question #3256
Hot Quiz Question Satu bandul diputarkan dalam lintasan membulat... 25áDecemberá2005 308 134 Discuss Quiz Question #3255
Hot Quiz Question Sinar cahaya yang merambat dari air ke udara 25áDecemberá2005 365 244 Discuss Quiz Question #3254
Hot Quiz Question Merupakan kuasa imperialis yang terbaru di rantau Asia... 25áDecemberá2005 128 77 Discuss Quiz Question #3253
Hot Quiz Question Kerajaan Turki Uthmaniyyah mempunyai pasukan tentera yang kuat 25áDecemberá2005 220 128 Discuss Quiz Question #3252
Hot Quiz Question Kekurangan nitrogen dalam tanah... 25áDecemberá2005 666 320 Discuss Quiz Question #3251
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan kedudukan imej duit syiling... 24áDecemberá2005 284 109 Discuss Quiz Question #3250
Hot Quiz Question Menjadi kuasa penjajah untuk membaiki imej sebagai kuasa besar dunia 25áDecemberá2005 111 37 Discuss Quiz Question #3249
Hot Quiz Question Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa... 25áDecemberá2005 250 90 Discuss Quiz Question #3248
Hot Quiz Question Gas etena dialirkan ke atas satu mangkin pada tekanan tinggi 25áDecemberá2005 666 238 Discuss Quiz Question #3247
Hot Quiz Question Fungsi kanta kondenser dalam projektor slaid 24áDecemberá2005 315 84 Discuss Quiz Question #3246
Hot Quiz Question Golongan petani tidak menyokong para sosialis di Eropah 25áDecemberá2005 111 45 Discuss Quiz Question #3245
Hot Quiz Question Turunnya wahyu yang pertama dengan surah al-Alaq 25áDecemberá2005 305 244 Discuss Quiz Question #3244
Hot Quiz Question Hablur natrium klorida terlarut dalam air kerana... 25áDecemberá2005 574 169 Discuss Quiz Question #3243
Hot Quiz Question Kedudukan imej yang dibentuk oleh cermin cekung 24áDecemberá2005 301 109 Discuss Quiz Question #3242
Hot Quiz Question Persamaan di antara Cammilio de Cavour dan Otto von Bismarck 25áDecemberá2005 122 63 Discuss Quiz Question #3241
Hot Quiz Question Kemahiran mengukur kawasan persekitaran... 25áDecemberá2005 244 122 Discuss Quiz Question #3240
Hot Quiz Question Memerlukan kuantiti gas klorin yang paling banyak 25áDecemberá2005 517 204 Discuss Quiz Question #3239
Hot Quiz Question Ikan kelihatan lebih dekat daripada kedudukan sebenarnya... 24áDecemberá2005 315 242 Discuss Quiz Question #3238
Hot Quiz Question Konsep Hasrat Umum yang diutarakan oleh Jean Jacques Rousseau... 25áDecemberá2005 112 35 Discuss Quiz Question #3237
Hot Quiz Question Kegunaan dan fungsi sistem tulisan dalam tamadun Mesir 25áDecemberá2005 331 54 Discuss Quiz Question #3236
Hot Quiz Question Graf pemanasan suatu cecair 24áDecemberá2005 200 51 Discuss Quiz Question #3235
Hot Quiz Question Peratus jisim oksigen dalam sebatian natrium karbonat kontang 23áDecemberá2005 393 103 Discuss Quiz Question #3234
Hot Quiz Question Undang-Undang Syak digubal... 25áDecemberá2005 105 40 Discuss Quiz Question #3233
Hot Quiz Question Tidak menganggap raja sebagai tuhan... 25áDecemberá2005 271 86 Discuss Quiz Question #3232
Hot Quiz Question Tekanan udara dalam sebuah tayar kereta... 24áDecemberá2005 382 217 Discuss Quiz Question #3231
Hot Quiz Question Seketul pepejal kuprum(II) sulfat diletakkan dalam... 23áDecemberá2005 381 238 Discuss Quiz Question #3230
Hot Quiz Question Karyanya yang penting ialah The Spirit Of Laws. 25áDecemberá2005 107 51 Discuss Quiz Question #3229
Hot Quiz Question Dalam tamadun awal China, Dinasti Chou membiarkan sistem feudal... 25áDecemberá2005 385 117 Discuss Quiz Question #3228
Hot Quiz Question Rajah menunjukkan sebatang termometer merkuri... 24áDecemberá2005 225 113 Discuss Quiz Question #3227
Hot Quiz Question Sebatian ionik tidak mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal 23áDecemberá2005 388 218 Discuss Quiz Question #3226
Hot Quiz Question Saya berpendapat penderitaan yang dialami oleh golongan pekerja... 25áDecemberá2005 95 28 Discuss Quiz Question #3225
Hot Quiz Question Tugas golongan pendeta yang memerintah tamadun Indus 25áDecemberá2005 288 54 Discuss Quiz Question #3224
Hot Quiz Question Apakah hubungan antara tekanan dengan suhu gas? 24áDecemberá2005 214 75 Discuss Quiz Question #3223
Hot Quiz Question Dalam satu botol susu, didapati wujud satu bakteria... 23áDecemberá2005 1048 490 Discuss Quiz Question #3222
Hot Quiz Question Mesin pemintalan benang yang telah dicipta pada tahun 1760-an 25áDecemberá2005 98 42 Discuss Quiz Question #3221
Hot Quiz Question Serangan Assyria dan Parsi ke atas Tamadun Mesopotamia... 25áDecemberá2005 297 113 Discuss Quiz Question #3220
Hot Quiz Question Keseimbangan terma berlaku apabila... 24áDecemberá2005 295 179 Discuss Quiz Question #3219
Hot Quiz Question Dalam kucing, alel untuk bulu hitam adalah dominan... 23áDecemberá2005 882 386 Discuss Quiz Question #3218
Hot Quiz Question India menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia 25áDecemberá2005 96 49 Discuss Quiz Question #3217
Hot Quiz Question Dalam tamadun ini, hukuman yang dikenakan kepada bangsawan... 25áDecemberá2005 314 220 Discuss Quiz Question #3216
Hot Quiz Question Alang penyokong di pertengahan jambatan panjang 24áDecemberá2005 238 185 Discuss Quiz Question #3215
Hot Quiz Question Dalam satu tumbuhan, alel untuk bunga merah dan bunga putih... 23áDecemberá2005 693 313 Discuss Quiz Question #3214
Hot Quiz Question Spring K, L, M dan N adalah spring yang serupa dengan panjang asal... 24áDecemberá2005 174 47 Discuss Quiz Question #3213
Hot Quiz Question Persekutuan Malaysia mendapat sokongan PBB 23áDecemberá2005 137 55 Discuss Quiz Question #3212
Hot Quiz Question Karya Hikayat Raja-raja Pasai ada menceritakan tentang... 23áDecemberá2005 460 132 Discuss Quiz Question #3211
Hot Quiz Question Seekor tikus jantan yang mempunyai genotip Hh dikacukkan... 23áDecemberá2005 643 227 Discuss Quiz Question #3210
Hot Quiz Question Satu pemberat yang digantung kepada satu neraca spring... 24áDecemberá2005 191 132 Discuss Quiz Question #3209
Hot Quiz Question Mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun... 23áDecemberá2005 172 93 Discuss Quiz Question #3208
Hot Quiz Question Kegagalan Institusi Gereja Greek Orthodoks... 23áDecemberá2005 299 147 Discuss Quiz Question #3207
Hot Quiz Question An aircraft is climbing at 15░ to the horizontal with an air speed... 22áDecemberá2005 4060 1018 Discuss Quiz Question #3206
Hot Quiz Question Keadaan ayak-ayak yang boleh terapung di permukaan air... 24áDecemberá2005 207 96 Discuss Quiz Question #3205
Hot Quiz Question Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor & Terengganu 23áDecemberá2005 333 214 Discuss Quiz Question #3204
Hot Quiz Question Ciri-ciri penting Piagam Madinah 23áDecemberá2005 459 316 Discuss Quiz Question #3203
Hot Quiz Question Which of the following is NOT a vector quantity? 22áDecemberá2005 4629 1572 Discuss Quiz Question #3202
Hot Quiz Question Apabila omboh ditolak ke dalam, air terpancut keluar ke semua arah... 24áDecemberá2005 221 180 Discuss Quiz Question #3201
Hot Quiz Question Iskandar Zulkarnain dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan Melayu 23áDecemberá2005 368 118 Discuss Quiz Question #3200
Hot Quiz Question Kemahiran yang dimiliki oleh keturunan Nabi Muhammad s.a.w. 23áDecemberá2005 353 248 Discuss Quiz Question #3199
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan sebuah barometer ringkas... 24áDecemberá2005 224 63 Discuss Quiz Question #3197
Hot Quiz Question Kerajaan Perlak, Demak & Mataram 23áDecemberá2005 231 94 Discuss Quiz Question #3196
Hot Quiz Question Batu bersurat yang telah ditemui di Srivijaya 23áDecemberá2005 309 99 Discuss Quiz Question #3195
Hot Quiz Question Sebuah lori yang bergerak dengan laju... 24áDecemberá2005 172 100 Discuss Quiz Question #3193
Hot Quiz Question Emanuel Gadinho Eredia & S.Q.Fatimi 23áDecemberá2005 328 175 Discuss Quiz Question #3192
Hot Quiz Question Jalan yang membantu mewujudkan hubungan perdagangan 23áDecemberá2005 310 138 Discuss Quiz Question #3191
Hot Quiz Question Apabila sesuatu rod logam diregangkan... 24áDecemberá2005 171 65 Discuss Quiz Question #3188
Hot Quiz Question Masyarakat kerajaan maritim mempunyai kemahiran belayar 23áDecemberá2005 269 178 Discuss Quiz Question #3187
Hot Quiz Question Orang Mesir purba menanam mayat bersama barangan & peralatan 23áDecemberá2005 350 306 Discuss Quiz Question #3186
Hot Quiz Question Antara berikut yang manakah mewakili vektor daya? 24áDecemberá2005 146 58 Discuss Quiz Question #3183
Hot Quiz Question Orang Mesir purba mahir dalam ilmu matematik dan astronomi... 23áDecemberá2005 242 105 Discuss Quiz Question #3182
Hot Quiz Question Mengapakah masyarakat Lembah Indus menyembah Tuhan Ibu? 23áDecemberá2005 433 225 Discuss Quiz Question #3181
Hot Quiz Question Proses perlantikan pemimpin yang diamalkan dalam Adat Perpatih 23áDecemberá2005 325 162 Discuss Quiz Question #3178
Hot Quiz Question Llima bilah keris pada perisai dalam jata negara 23áDecemberá2005 452 299 Discuss Quiz Question #3177
Hot Quiz Question Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida 23áDecemberá2005 539 246 Discuss Quiz Question #3176
Hot Quiz Question Penggunaan alat logam oleh masyarakat di Lembah Nil... 23áDecemberá2005 324 148 Discuss Quiz Question #3174
Hot Quiz Question Acropolis, Colloseum, Tembok Besar China 23áDecemberá2005 385 169 Discuss Quiz Question #3173
Hot Quiz Question Seseorang yang sihat akan mengalami keracunan makanan... 23áDecemberá2005 807 469 Discuss Quiz Question #3172
Hot Quiz Question Masyarakat Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam kerana... 23áDecemberá2005 304 210 Discuss Quiz Question #3170
Hot Quiz Question Mengapakah orang Vietnam memberontak terhadap Perancis? 23áDecemberá2005 247 92 Discuss Quiz Question #3169
Hot Quiz Question Apakah yang menyebabkan penyakit albino? 23áDecemberá2005 1397 801 Discuss Quiz Question #3168
Hot Quiz Question Dalam sistem susun lapis masyarakat... 23áDecemberá2005 379 326 Discuss Quiz Question #3166
Hot Quiz Question Kerajaan Kedah Tua berkembang menjadi pelabuhan entrepot 23áDecemberá2005 351 215 Discuss Quiz Question #3165
Hot Quiz Question Apakah kemungkinan anak pertama mempunyai kumpulan darah B? 23áDecemberá2005 879 382 Discuss Quiz Question #3164
Hot Quiz Question Berapa lamakah lelaki di Athens menjadi anggota Dewan Perhimpunan? 23áDecemberá2005 323 160 Discuss Quiz Question #3162
Hot Quiz Question Khadijah binti Khuwailid telah menyerahkan sejumlah modal... 23áDecemberá2005 266 196 Discuss Quiz Question #3161
Hot Quiz Question Bilakah jantina bayi dapat ditentukan? 23áDecemberá2005 1060 291 Discuss Quiz Question #3160
Hot Quiz Question Masyarakat Latin memberontak terhadap pemerintahan raja Etruscan 23áDecemberá2005 277 95 Discuss Quiz Question #3158
Hot Quiz Question Perkembangan ilmu pada zaman Bani Abbasiyah 23áDecemberá2005 482 181 Discuss Quiz Question #3157
Hot Quiz Question Hormon tiroksina yang berlebihan pada seseorang dewasa... 23áDecemberá2005 853 395 Discuss Quiz Question #3156
Hot Quiz Question Siapakah golongan terawal yang memeluk agama Islam? 23áDecemberá2005 485 245 Discuss Quiz Question #3154
Hot Quiz Question Undang-undang Laut Melaka & Undang-undang Pelabuhan Kedah 23áDecemberá2005 386 166 Discuss Quiz Question #3153
Hot Quiz Question Tindak balas ini adalah disebabkan oleh rembesan... 23áDecemberá2005 824 551 Discuss Quiz Question #3152
Hot Quiz Question Sebuah perlembagaan bertulis. Dirangka berpandukan wahyu Allah 23áDecemberá2005 452 391 Discuss Quiz Question #3150
Hot Quiz Question Apakah faktor utama yang menentukan sempadan kerajaan? 23áDecemberá2005 320 134 Discuss Quiz Question #3149
Hot Quiz Question Apakah hormon yang terlibat dalam kawalan aras gula darah? 23áDecemberá2005 809 691 Discuss Quiz Question #3148
Hot Quiz Question Kerajaan Islam yang awal di Asia Tenggara 23áDecemberá2005 378 169 Discuss Quiz Question #3146
Hot Quiz Question Dr. Burhanuddin al-Helmy menentang Persekutuan Tanah Melayu 23áDecemberá2005 251 76 Discuss Quiz Question #3145
Hot Quiz Question Apakah enzim yang terlibat dalam proses pembekuan darah? 23áDecemberá2005 965 369 Discuss Quiz Question #3144
Hot Quiz Question Bagaimanakah bentuk mata wang yang digunakan di negeri Kedah? 23áDecemberá2005 313 177 Discuss Quiz Question #3142
Hot Quiz Question Apakah peranan Badan Kehakiman Malaysia? 23áDecemberá2005 941 273 Discuss Quiz Question #3141
Hot Quiz Question Antara imbuhan berikut yang manakah disusun mengikut tertib menaik? 23áDecemberá2005 171 88 Discuss Quiz Question #3139
Hot Quiz Question Pembangunan kawasan pantai timur Tanah Melayu kurang... 23áDecemberá2005 262 138 Discuss Quiz Question #3138
Hot Quiz Question Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dikenali sebagai... 23áDecemberá2005 535 364 Discuss Quiz Question #3137
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan graf v melawan M... 23áDecemberá2005 173 113 Discuss Quiz Question #3134
Hot Quiz Question Apakah jenis sistem pemerintahan di Sparta? 23áDecemberá2005 322 163 Discuss Quiz Question #3133
Hot Quiz Question Rancangan Malaysia Pertama & Kedua 23áDecemberá2005 478 238 Discuss Quiz Question #3132
Hot Quiz Question Panjang gelombang cahaya warna merah dalam vakum... 23áDecemberá2005 163 35 Discuss Quiz Question #3129
Hot Quiz Question Cap mohor buatan Lembah Indus pernah ditemui di Mesopotamia 23áDecemberá2005 309 199 Discuss Quiz Question #3128
Hot Quiz Question Nabi Muhammad s.a.w. telah mengikuti rombongan perniagaan... 23áDecemberá2005 397 168 Discuss Quiz Question #3127
Hot Quiz Question Di antara pernyataan berikut, yang manakah adalah PALSU? 23áDecemberá2005 214 64 Discuss Quiz Question #3124
Hot Quiz Question Peristiwa yang dianggap menandakan permulaan Zaman Jahiliah 23áDecemberá2005 340 199 Discuss Quiz Question #3123
Hot Quiz Question Mengapakah hijrah dianggap penting bagi umat Islam? 23áDecemberá2005 322 134 Discuss Quiz Question #3122
Hot Quiz Question Gambar rajah menunjukkan graf halaju-masa... 23áDecemberá2005 170 59 Discuss Quiz Question #3119
Hot Quiz Question Nabi Muhammad s.a.w. telah mengadakan majlis rumah terbuka... 23áDecemberá2005 298 90 Discuss Quiz Question #3118
Hot Quiz Question Andalusia & Cordova 23áDecemberá2005 336 93 Discuss Quiz Question #3117
Hot Quiz Question Carta pita detik yang menunjukkan pecutan berkurang 23áDecemberá2005 196 38 Discuss Quiz Question #3114
Hot Quiz Question Apakah yang dimaksudkan gelaran Muhajirin? 23áDecemberá2005 299 221 Discuss Quiz Question #3113
Hot Quiz Question Dato Maharaja Lela, Dato Bahaman, Haji Abdul Rahman Limbong 23áDecemberá2005 953 330 Discuss Quiz Question #3112
Hot Quiz Question Yang manakah menunjukkan gerakan bola dengan halaju terminal? 23áDecemberá2005 153 102 Discuss Quiz Question #3107
Hot Quiz Question Perkara berkaitan agama dalam Piagam Madinah 23áDecemberá2005 286 217 Discuss Quiz Question #3106
Hot Quiz Question Perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu 23áDecemberá2005 603 254 Discuss Quiz Question #3105
Hot Quiz Question Fungsi f ditakrifkan oleh... 23áDecemberá2005 244 62 Discuss Quiz Question #3102
Hot Quiz Question Prinsip yang membenarkan orang Islam untuk berperang 23áDecemberá2005 263 225 Discuss Quiz Question #3101
Hot Quiz Question Persekutuan Tanah Melayu & Malaysia 23áDecemberá2005 668 406 Discuss Quiz Question #3100
Hot Quiz Question Apakah tujuan pemandu memakai tali pinggang keledar? 23áDecemberá2005 220 80 Discuss Quiz Question #3097
Hot Quiz Question Kaedah Adat Perpatih dalam urusan pentadbiran 23áDecemberá2005 248 147 Discuss Quiz Question #3096
Hot Quiz Question Mengikut Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895... 23áDecemberá2005 542 231 Discuss Quiz Question #3095
Hot Quiz Question Pecutan buku tersebut adalah... 23áDecemberá2005 150 100 Discuss Quiz Question #3092
Hot Quiz Question Masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih bersifat matrilineal 23áDecemberá2005 257 168 Discuss Quiz Question #3091
Hot Quiz Question Charles Vyner Brooke di Sarawak pada tahun 1941 23áDecemberá2005 446 147 Discuss Quiz Question #3090
Hot Quiz Question Dalam rajah di atas, daya 100 N adalah paduan bagi dua daya... 23áDecemberá2005 111 64 Discuss Quiz Question #3087
Hot Quiz Question Sektor pertanian di Sarawak yang memerlukan keturunan Foochow 23áDecemberá2005 215 125 Discuss Quiz Question #3086
Hot Quiz Question Penyelewengan golongan gereja Katholik pada kurun ke-16 23áDecemberá2005 391 216 Discuss Quiz Question #3085
Hot Quiz Question An unstable nucleus will... 21áDecemberá2005 3714 1953 Discuss Quiz Question #3084
Hot Quiz Question Penciptaan dan pengamalan bahasa dan sistem tulisan 17áDecemberá2005 225 97 Discuss Quiz Question #3083
Hot Quiz Question Amalan yang membantu penciptaan sistem tulisan di China 17áDecemberá2005 221 142 Discuss Quiz Question #3079
Hot Quiz Question How far above the ground is the highest point of the tree? 22áDecemberá2005 2237 822 Discuss Quiz Question #3076
Hot Quiz Question "Belajarlah dengan cara banyak menyoal" 17áDecemberá2005 217 120 Discuss Quiz Question #3075
Hot Quiz Question At what rate is it gaining height? 22áDecemberá2005 2862 1128 Discuss Quiz Question #3072
Hot Quiz Question Kewujudan dua orang konsul di Rom... 17áDecemberá2005 205 91 Discuss Quiz Question #3071
Hot Quiz Question How much height does he lose in one minute? 22áDecemberá2005 2217 1041 Discuss Quiz Question #3068
Hot Quiz Question Penemuan gendang gangsa Dongsong, Vietnam Utara di Terengganu 17áDecemberá2005 210 125 Discuss Quiz Question #3067
Hot Quiz Question Fungsi candi dalam kerajaan awal Asia Tenggara 17áDecemberá2005 283 120 Discuss Quiz Question #3064
Hot Quiz Question Kegiatan imperialisme telah berlaku sejak zaman Empayar Yunani... 17áDecemberá2005 354 105 Discuss Quiz Question #3063
Hot Quiz Question Bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah ialah... 17áDecemberá2005 287 201 Discuss Quiz Question #3060
Hot Quiz Question Kita telah ketinggalan tiga kurun di belakang kenderaan kemajuan... 17áDecemberá2005 276 129 Discuss Quiz Question #3059
Hot Quiz Question Tindakan Rasulullah s.a.w. selepas menerima wahyu yang pertama 17áDecemberá2005 292 209 Discuss Quiz Question #3056
Hot Quiz Question Indonesia, Volksraad & Sarekat Islam 17áDecemberá2005 245 93 Discuss Quiz Question #3055
Hot Quiz Question Penggunaan istilah Muhajirin dan Ansar... 17áDecemberá2005 309 192 Discuss Quiz Question #3052
Hot Quiz Question Memperkenalkan dasar campur tangan secara langsung 17áDecemberá2005 260 70 Discuss Quiz Question #3051
Hot Quiz Question Islam di Madinah menyaksikan lebih banyak pembinaan masjid. 17áDecemberá2005 276 46 Discuss Quiz Question #3048
Hot Quiz Question Menubuhkan madrasah & memberikan pendidikan kepada wanita. 17áDecemberá2005 234 138 Discuss Quiz Question #3047
Hot Quiz Question Apakah rumusan penting oleh Khalifah Ali dalam Perang Siffin? 17áDecemberá2005 285 151 Discuss Quiz Question #3044
Hot Quiz Question Idea pembentukan bangsa Malaysia 17áDecemberá2005 356 234 Discuss Quiz Question #3043
Hot Quiz Question Bandar Constantine ditawan oleh Mehmed Fatih pada tahun 1453. 17áDecemberá2005 211 103 Discuss Quiz Question #3040
Hot Quiz Question Camillio de Cavour & Otto von Bismarck 17áDecemberá2005 246 128 Discuss Quiz Question #3039
Hot Quiz Question Islam disebarkan ke Asia Tenggara terus dari Arab. 17áDecemberá2005 195 52 Discuss Quiz Question #3036
Hot Quiz Question Sultan berikut telah menuntut pengembalian kuasa raja semasa... 17áDecemberá2005 259 100 Discuss Quiz Question #3035
Hot Quiz Question Wali Songo di Jawa & Maulana Abu Bakar di Melaka 17áDecemberá2005 210 146 Discuss Quiz Question #3032
Hot Quiz Question Klasifikasi kerakyatan berikut berlaku semasa zamanů 17áDecemberá2005 248 83 Discuss Quiz Question #3031
Hot Quiz Question Kemahiran yang disampaikan melalui pendidikan tidak formal 17áDecemberá2005 208 134 Discuss Quiz Question #3028
Hot Quiz Question Pembentukan kerjasama UMNO dan MCA pada tahun 1952 17áDecemberá2005 248 32 Discuss Quiz Question #3027
Hot Quiz Question Sumbangan tokoh-tokoh berikut terhadap negeri mereka ialahů 17áDecemberá2005 223 123 Discuss Quiz Question #3024
Hot Quiz Question Kerakyatan Jus Soli 17áDecemberá2005 742 578 Discuss Quiz Question #3023
Hot Quiz Question Imperialisme Barat dalam abad ke-19 dapat dikaitkan dengan... 17áDecemberá2005 186 56 Discuss Quiz Question #3020
Hot Quiz Question Idea penyatuan tanah-tanah jajahan British di Asia Tenggara 17áDecemberá2005 363 101 Discuss Quiz Question #3019
Hot Quiz Question Kami memperjuangkan penggunaan tenaga manusia dalam kilang... 17áDecemberá2005 178 67 Discuss Quiz Question #3016
Hot Quiz Question Pembentukan parti-parti politik di Sabah 17áDecemberá2005 457 245 Discuss Quiz Question #3015
Hot Quiz Question Antara kelemahan perlaksanaan Tanah Simpanan Melayu ialah... 17áDecemberá2005 163 55 Discuss Quiz Question #3012
Hot Quiz Question Perlembagaan atau undang-undang negara tidak boleh bersifat statik 17áDecemberá2005 307 123 Discuss Quiz Question #3011
Hot Quiz Question Faktor pemangkin dalam pembukaan ladang getah di Johor 17áDecemberá2005 173 63 Discuss Quiz Question #3008
Hot Quiz Question Persetujuan 2/3 Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu 17áDecemberá2005 328 156 Discuss Quiz Question #3007
Hot Quiz Question Dewan Rakyat dianggap majlis perundangan yang terpenting... 17áDecemberá2005 288 206 Discuss Quiz Question #3004
Hot Quiz Question Raja Naramsin dalam tamadun awal Mesopotamia 18áDecemberá2005 453 350 Discuss Quiz Question #3003
Hot Quiz Question Kesan positif daripada perlaksanaan Dasar Kependudukan Negara 18áDecemberá2005 354 137 Discuss Quiz Question #3000
Hot Quiz Question Ciri-ciri yang berkait dengan Tamadun Indus ialah... 18áDecemberá2005 416 190 Discuss Quiz Question #2999
Hot Quiz Question Memberikan garis panduan dan melaksanakan dasar penswastaan 18áDecemberá2005 339 160 Discuss Quiz Question #2996
Hot Quiz Question Dalam tamadun ini pendidikan amat menekankan aplikasi ilmu... 18áDecemberá2005 362 122 Discuss Quiz Question #2995
Hot Quiz Question Faktor yang menyebabkan Britain menyertai Perang Dunia Pertama 18áDecemberá2005 247 78 Discuss Quiz Question #2992
Hot Quiz Question Prinsip penting ajaran Confucius ialah... 18áDecemberá2005 387 200 Discuss Quiz Question #2991
Hot Quiz Question Antara hasil kejayaan dan perjuangan ASEAN ialah... 18áDecemberá2005 445 105 Discuss Quiz Question #2988
Hot Quiz Question Sumbangan Raja Indravarman I 18áDecemberá2005 411 149 Discuss Quiz Question #2987
Hot Quiz Question Pelabuhan yang bertukar taraf dalam kerajaan awal di Asia Tenggara 18áDecemberá2005 285 111 Discuss Quiz Question #2984
Hot Quiz Question Barangay digabungkan dalam Sistem Enconmedia 18áDecemberá2005 279 151 Discuss Quiz Question #2983
Hot Quiz Question Di Makkah, keturunan Nabi Muhammad s.a.w. memiliki kemahiran... 18áDecemberá2005 286 190 Discuss Quiz Question #2980
Hot Quiz Question Pentadbiran Belanda di Indonesia 18áDecemberá2005 216 78 Discuss Quiz Question #2979
Hot Quiz Question Berapakah magnitud daya? 23áDecemberá2005 164 116 Discuss Quiz Question #2978
Hot Quiz Question Punca penentangan masyarakat Arab Quraisy terhadap Islam 18áDecemberá2005 294 170 Discuss Quiz Question #2976
Hot Quiz Question Nasionalis di Burma menentang pemisahan negara itu dengan India 18áDecemberá2005 213 108 Discuss Quiz Question #2975
Hot Quiz Question Pemberian nama Madinah al Munawwarah kepada Yathrib... 18áDecemberá2005 299 221 Discuss Quiz Question #2972
Hot Quiz Question Kerajaan British menghalang penyebaran idea Kaum Muda 18áDecemberá2005 196 34 Discuss Quiz Question #2971
Hot Quiz Question Suatu logam X diekstrakkan daripada bijih galian dalam suatu lombong. 21áDecemberá2005 142 50 Discuss Quiz Question #2969
Hot Quiz Question Perjanjian Hudaibiyah menyebabkan ramai orang Arab Quraisy... 18áDecemberá2005 371 148 Discuss Quiz Question #2968
Hot Quiz Question Kepada masyarakat Melayu, kedua-dua kongres adalah penting... 18áDecemberá2005 191 36 Discuss Quiz Question #2967
Hot Quiz Question Luas sektor OAB bagi suatu bulatan berpusat O dengan jejari 10 cm... 21áDecemberá2005 176 61 Discuss Quiz Question #2965
Hot Quiz Question Proses pencalonan dan perlantikan khalifah 18áDecemberá2005 286 87 Discuss Quiz Question #2964
Hot Quiz Question Sempadan sesebuah negeri Melayu tradisional 18áDecemberá2005 189 106 Discuss Quiz Question #2963
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah adalah catatan hutang lapuk terpulih? 20áDecemberá2005 1297 362 Discuss Quiz Question #2962
Hot Quiz Question Tindakan pembaharuan oleh Khalifah Abu Bakar 18áDecemberá2005 256 61 Discuss Quiz Question #2959
Hot Quiz Question Sultan telah berusaha untuk membentuk perlembagaan negeri 18áDecemberá2005 159 90 Discuss Quiz Question #2958
Hot Quiz Question TIDAK direkodkan dalam Akaun Kawalan Penghutang? 20áDecemberá2005 1115 544 Discuss Quiz Question #2957
Hot Quiz Question Jawatan yang telah dipegang oleh pedagang Islam 18áDecemberá2005 201 110 Discuss Quiz Question #2955
Hot Quiz Question Ahli politik Melayu radikal menyokong konsep Malayan Union 18áDecemberá2005 220 107 Discuss Quiz Question #2954
Hot Quiz Question Catatan jurnal yang dapat menyelaraskan kesilapan tersebut 20áDecemberá2005 847 317 Discuss Quiz Question #2953
Hot Quiz Question Pemikir dan ahli falsafah yang terkenal dari Acheh termasuklah... 18áDecemberá2005 189 64 Discuss Quiz Question #2951
Hot Quiz Question Warganegara Tanah Melayu harus dinamai Melayu. 18áDecemberá2005 201 67 Discuss Quiz Question #2950
Hot Quiz Question Berapakah caruman KWSP yang dicaj dalam Penyata Pendapatan? 20áDecemberá2005 759 228 Discuss Quiz Question #2949
Hot Quiz Question Tok Pulai Condong, Tok Pulau Manis, Tuan Tabal 18áDecemberá2005 249 40 Discuss Quiz Question #2947
Hot Quiz Question Kepentingan Sistem Ahli dalam sejarah negara 18áDecemberá2005 399 112 Discuss Quiz Question #2946
Hot Quiz Question Berapakah jumlah faedah yang dikenakan? 20áDecemberá2005 545 210 Discuss Quiz Question #2945
Hot Quiz Question Siapakah yang mengetuai suku? 18áDecemberá2005 211 58 Discuss Quiz Question #2943
Hot Quiz Question Kerakyatan Negeri harus diberikan kepada imigran. 18áDecemberá2005 277 111 Discuss Quiz Question #2942
Hot Quiz Question BUKAN ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad? 20áDecemberá2005 627 161 Discuss Quiz Question #2941
Hot Quiz Question Penyebaran agama Kristian dalam kegiatan imperialisme 18áDecemberá2005 192 98 Discuss Quiz Question #2939
Hot Quiz Question Kami menyokong penggabungan Tanah Melayu dengan... 18áDecemberá2005 270 104 Discuss Quiz Question #2938
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN ciri-ciri saham biasa? 20áDecemberá2005 553 215 Discuss Quiz Question #2937
Hot Quiz Question Jatuhnya Istanbul kepada Turki pada 1453 telah menimbulkan masalah... 18áDecemberá2005 171 55 Discuss Quiz Question #2935
Hot Quiz Question Kuasa autonomi Sabah & Sarawak semasa menyertai Malaysia 18áDecemberá2005 272 92 Discuss Quiz Question #2934
Hot Quiz Question Apakah tujuan untuk menyediakan Akaun Pengeluaran? 20áDecemberá2005 650 277 Discuss Quiz Question #2933
Hot Quiz Question Pembesar Melayu yang terlibat dalam perusahaan bijih timah 18áDecemberá2005 149 29 Discuss Quiz Question #2931
Hot Quiz Question Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia... 18áDecemberá2005 339 91 Discuss Quiz Question #2930
Hot Quiz Question Pemilik mengambil keluar barang niaga untuk tujuan pengiklanan. 20áDecemberá2005 521 187 Discuss Quiz Question #2929
Hot Quiz Question Enakmen Pendaftaran Sekolah 18áDecemberá2005 324 147 Discuss Quiz Question #2927
Hot Quiz Question Perkara 75 dalam Perlembagaan Malaysia 18áDecemberá2005 530 292 Discuss Quiz Question #2926
Hot Quiz Question Mengambil wang tunai dan barang niaga untuk kegunaan peribadi. 20áDecemberá2005 526 262 Discuss Quiz Question #2925
Hot Quiz Question Badan berkanun dalam sistem pentadbiran negara bertujuan... 18áDecemberá2005 382 124 Discuss Quiz Question #2923
Hot Quiz Question Alat yang dicipta lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetika 18áDecemberá2005 288 121 Discuss Quiz Question #2922
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN perbelanjaan hasil? 20áDecemberá2005 484 125 Discuss Quiz Question #2921
Hot Quiz Question Rancangan Malaya Pertama 18áDecemberá2005 544 214 Discuss Quiz Question #2919
Hot Quiz Question Fungsi sistem tulisan dalam tamadun-tamadun awal 18áDecemberá2005 257 136 Discuss Quiz Question #2918
Hot Quiz Question Sewa Diterima Terakru telah diterima dengan tunai. 20áDecemberá2005 449 202 Discuss Quiz Question #2917
Hot Quiz Question Usaha kerajaan membantu kawasan luar bandar... 18áDecemberá2005 408 72 Discuss Quiz Question #2915
Hot Quiz Question Pompei dianggap sebagai bandar yang istimewa dalam Tamadun Rom 18áDecemberá2005 426 172 Discuss Quiz Question #2914
Hot Quiz Question Mengambil masuk sebuah komputer ke dalam perniagaan. 20áDecemberá2005 419 252 Discuss Quiz Question #2913
Hot Quiz Question Kesan penting Perang Dunia Kedua 18áDecemberá2005 494 198 Discuss Quiz Question #2911
Hot Quiz Question Sistem perundangan tamadun Cina 18áDecemberá2005 338 143 Discuss Quiz Question #2910
Hot Quiz Question Berapakah jumlah peruntukan hutang ragu? 20áDecemberá2005 363 230 Discuss Quiz Question #2909
Hot Quiz Question Hasrat di sebalik pembentukan Negara-Negara Selatan ialah... 18áDecemberá2005 345 83 Discuss Quiz Question #2907
Hot Quiz Question Petempatan awal di Asia Tenggara tidak dianggap sebagai kerajaan 18áDecemberá2005 310 124 Discuss Quiz Question #2906
Hot Quiz Question Jika perbelanjaan promosi telah bertambah... 20áDecemberá2005 304 90 Discuss Quiz Question #2905
Hot Quiz Question Pembentukan tamadun Islam 18áDecemberá2005 505 158 Discuss Quiz Question #2903
Hot Quiz Question Barangay diperintah oleh golongan datu... 18áDecemberá2005 268 121 Discuss Quiz Question #2902
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah benar tentang perkongsian? 20áDecemberá2005 334 117 Discuss Quiz Question #2901
Hot Quiz Question Penentangan Arab Quraisy Makkah terhadap ajaran Islam 18áDecemberá2005 354 162 Discuss Quiz Question #2899
Hot Quiz Question Sistem tanaman paksa di Indonesia & Sistem polo di Filipina 18áDecemberá2005 790 547 Discuss Quiz Question #2898
Hot Quiz Question Bagaimanakah dana terkumpul dihitung? 20áDecemberá2005 340 185 Discuss Quiz Question #2897
Hot Quiz Question Apakah perkembangan yang berlaku antara kedua-dua perjanjian ini? 18áDecemberá2005 327 84 Discuss Quiz Question #2895
Hot Quiz Question Kesusasteraan di Asia Tenggara yang bermesej nasionalisme 18áDecemberá2005 371 206 Discuss Quiz Question #2894
Hot Quiz Question Hitung nilai buku bersih kenderaan tersebut selepas 3 tahun. 20áDecemberá2005 329 132 Discuss Quiz Question #2893
Hot Quiz Question Pertelagahan yang sering berlaku antara dua suku kaum utama... 18áDecemberá2005 264 126 Discuss Quiz Question #2891
Hot Quiz Question Perjuangan Kesatuan Melayu Singapura termasuklah... 18áDecemberá2005 346 145 Discuss Quiz Question #2890
Hot Quiz Question BUKAN salah satu cara untuk menyediakan penyata kewangan? 20áDecemberá2005 370 133 Discuss Quiz Question #2889
Hot Quiz Question Petikan berikut merujuk kepada sabda Nabi Muhammad s.a.w. 18áDecemberá2005 237 157 Discuss Quiz Question #2887
Hot Quiz Question Pemimpin di Negeri Sembilan yang menentang British ialah... 18áDecemberá2005 305 117 Discuss Quiz Question #2886
Hot Quiz Question TIDAK benar tentang syarikat sendirian berhad? 20áDecemberá2005 340 128 Discuss Quiz Question #2885
Hot Quiz Question Gelaran al-Siddiq diberikan kepada Khalifah Abu Bakar kerana... 18áDecemberá2005 321 178 Discuss Quiz Question #2883
Hot Quiz Question Usaha British menewaskan penentangnya di Kelantan & Terengganu 18áDecemberá2005 267 194 Discuss Quiz Question #2882
Hot Quiz Question Apakah tujuan untuk menyediakan Penyata Pendapatan? 20áDecemberá2005 455 370 Discuss Quiz Question #2881
Hot Quiz Question Bahasa-bahasa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 18áDecemberá2005 244 75 Discuss Quiz Question #2879
Hot Quiz Question Pembentukan kerajaan Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w. 18áDecemberá2005 208 112 Discuss Quiz Question #2878
Hot Quiz Question BUKAN sebab berlakunya hutang lapuk? 20áDecemberá2005 384 279 Discuss Quiz Question #2877
Hot Quiz Question Kerajaan Turki Uthmaniyyah dianggap pelindung umat Islam 18áDecemberá2005 280 122 Discuss Quiz Question #2875
Hot Quiz Question Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 18áDecemberá2005 193 103 Discuss Quiz Question #2874
Hot Quiz Question Untung bersih sebanyak RM 10,000 telah diperoleh... 20áDecemberá2005 329 135 Discuss Quiz Question #2873
Hot Quiz Question A Mascudi & Ibn Fadhlan 18áDecemberá2005 247 60 Discuss Quiz Question #2871
Hot Quiz Question Pentadbiran di Tanah Melayu selepas pembentukan Malayan Union 18áDecemberá2005 342 151 Discuss Quiz Question #2870
Hot Quiz Question He thought he wanted to be an artiste, or an ..... decorator 20áDecemberá2005 1134 663 Discuss Quiz Question #2869
Hot Quiz Question Kirakan baki akhir Buku Tunai 20áDecemberá2005 278 80 Discuss Quiz Question #2868
Hot Quiz Question Bahasa Melayu 18áDecemberá2005 353 114 Discuss Quiz Question #2867
Hot Quiz Question Rakyat Raja Melayu menerusi Persekutuan Tanah Melayu 1948 18áDecemberá2005 368 105 Discuss Quiz Question #2866
Hot Quiz Question We have all seen his cooking shows and some may... 20áDecemberá2005 1130 570 Discuss Quiz Question #2865
Hot Quiz Question BUKAN item Kunci Kira-kira 20áDecemberá2005 375 202 Discuss Quiz Question #2864
Hot Quiz Question Sekolah-sekolah pondok telah berkembang pesat di... 18áDecemberá2005 254 121 Discuss Quiz Question #2863
Hot Quiz Question Perkara-perkara yang berkait dengan Sistem Ahli 1951-1955... 18áDecemberá2005 455 270 Discuss Quiz Question #2862
Hot Quiz Question ...... fertilisers and pesticides used by farmers are... 20áDecemberá2005 1041 482 Discuss Quiz Question #2861
Hot Quiz Question Kenderaan itu disusutnilaikan dengan kaedah baki berkurangan... 20áDecemberá2005 295 104 Discuss Quiz Question #2860
Hot Quiz Question Persidangan Kebangsaan dan Konvensyen Kebangsaan 18áDecemberá2005 382 113 Discuss Quiz Question #2859
Hot Quiz Question Is there someone with a body odour... 20áDecemberá2005 973 712 Discuss Quiz Question #2858
Hot Quiz Question Hitung bayaran ansuran bulanan bagi kereta tersebut. 20áDecemberá2005 231 55 Discuss Quiz Question #2857
Hot Quiz Question Undang-undang Islam dan Adat Melayu 18áDecemberá2005 272 60 Discuss Quiz Question #2856
Hot Quiz Question Pengenalan Kerakyatan Negeri 1951 di Tanah Melayu 18áDecemberá2005 347 103 Discuss Quiz Question #2855
Hot Quiz Question If you do not smoke and no one else around you... 20áDecemberá2005 941 425 Discuss Quiz Question #2854
Hot Quiz Question Pada tarikh pembubaran, pemiutang diambil alih oleh... 20áDecemberá2005 250 99 Discuss Quiz Question #2853
Hot Quiz Question Candi-candi ditemui di Lembah Bujang, Kedah. 18áDecemberá2005 535 295 Discuss Quiz Question #2852
Hot Quiz Question Parti-parti politik yang membentuk Parti Perikatan Sarawak 18áDecemberá2005 319 77 Discuss Quiz Question #2851
Hot Quiz Question Eating breakfast has been... 20áDecemberá2005 927 421 Discuss Quiz Question #2850
Hot Quiz Question Berapakah jumlah dividen yang akan diterima olehnya? 20áDecemberá2005 205 130 Discuss Quiz Question #2849
Hot Quiz Question Peralihan daripada Zaman Gelap ke Zaman Rennaisance 18áDecemberá2005 306 104 Discuss Quiz Question #2848
Hot Quiz Question PBB menghantar Lawrence Michealmore ke Sabah dan Sarawak 18áDecemberá2005 294 179 Discuss Quiz Question #2847
Hot Quiz Question Your brain needs glucose to work and... 20áDecemberá2005 880 507 Discuss Quiz Question #2846
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah TIDAK benar? 20áDecemberá2005 222 88 Discuss Quiz Question #2845
Hot Quiz Question Kesan-kesan Zaman Reformation di Eropah 18áDecemberá2005 321 131 Discuss Quiz Question #2844
Hot Quiz Question Mengapakah kerajaan mengadakan pindaan terhadap perlembagaan? 18áDecemberá2005 227 100 Discuss Quiz Question #2843
Hot Quiz Question Taburan penduduk dunia tidak sekata disebabkan... 20áDecemberá2005 1335 446 Discuss Quiz Question #2842
Hot Quiz Question That means your system will have to work even... 20áDecemberá2005 821 472 Discuss Quiz Question #2841
Hot Quiz Question Pindaan yang dilakukan dengan cara dua pertiga Parlimen... 18áDecemberá2005 209 68 Discuss Quiz Question #2840
Hot Quiz Question Tamadun ialah pencapaian tahap susila yang tinggi... 18áDecemberá2005 295 154 Discuss Quiz Question #2839
Hot Quiz Question Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang sederhana 20áDecemberá2005 1176 342 Discuss Quiz Question #2838
Hot Quiz Question Rivers have long been used by humans to dispose of waste,... 20áDecemberá2005 773 286 Discuss Quiz Question #2837
Hot Quiz Question Usaha pembangunan sektor perindustrian Malaysia pada 1980-an 18áDecemberá2005 208 97 Discuss Quiz Question #2836
Hot Quiz Question Sumbangan dan tinggalan tamadun Mesopotamia kepada dunia 18áDecemberá2005 420 295 Discuss Quiz Question #2835
Hot Quiz Question Kawasan Siberia mempunyai kepadatan penduduk yang rendah 20áDecemberá2005 1067 586 Discuss Quiz Question #2834
Hot Quiz Question Thus, an acute lack of oxygen in the water results and... 20áDecemberá2005 669 258 Discuss Quiz Question #2833
Hot Quiz Question Dasar Penswastaan & Unit Perancang Ekonomi 18áDecemberá2005 257 128 Discuss Quiz Question #2832
Hot Quiz Question Pemerintahan yang bercorak tirani dalam tamadun Yunani 18áDecemberá2005 460 104 Discuss Quiz Question #2831
Hot Quiz Question Faktor utama kepadatan penduduk sangat tinggi di Pulau Jawa 20áDecemberá2005 985 404 Discuss Quiz Question #2830
Hot Quiz Question In fact, being the gracious host that he was, he was always... 20áDecemberá2005 601 373 Discuss Quiz Question #2829
Hot Quiz Question Penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau dan Antarabangsa... 18áDecemberá2005 261 138 Discuss Quiz Question #2828
Hot Quiz Question Negara harus diperintah ahli falsafah kerana... 18áDecemberá2005 413 167 Discuss Quiz Question #2827
Hot Quiz Question Usaha kerajaan Malaysia untuk menambahkan penduduk 20áDecemberá2005 825 364 Discuss Quiz Question #2826
Hot Quiz Question ...... as Bapa Malaysia (the father of Malaysia), the Tunku... 20áDecemberá2005 577 375 Discuss Quiz Question #2825
Hot Quiz Question Raja dalam pemerintahan yang menerima pengaruh Hindu-Buddha 18áDecemberá2005 340 111 Discuss Quiz Question #2824
Hot Quiz Question Kesan terpenting pengenalan undang-undang oleh British di Burma 18áDecemberá2005 193 47 Discuss Quiz Question #2823
Hot Quiz Question Pertambahan penduduk Putrajaya akan meningkat... 20áDecemberá2005 684 160 Discuss Quiz Question #2822
Hot Quiz Question I think it is high time we revived this very environment-friendly... 20áDecemberá2005 552 225 Discuss Quiz Question #2821
Hot Quiz Question Masyarakat Arab Zaman Jahiliah 18áDecemberá2005 433 247 Discuss Quiz Question #2820
Hot Quiz Question Kita telah tiga kurun ketinggalan berbanding penjajah... 18áDecemberá2005 184 68 Discuss Quiz Question #2819
Hot Quiz Question Peratusan penduduk di bawah umur 15 tahun bagi negara Singapura... 20áDecemberá2005 660 389 Discuss Quiz Question #2818
Hot Quiz Question ......all the plastic bags in the house for use when the need arises.. 20áDecemberá2005 527 333 Discuss Quiz Question #2817
Hot Quiz Question Wahyu pertama kepada Nabi Muhammmad s.a.w. 18áDecemberá2005 377 239 Discuss Quiz Question #2816
Hot Quiz Question Intipati terpenting dalam Laporan Montague Chelsfront di Burma 18áDecemberá2005 156 68 Discuss Quiz Question #2815
Hot Quiz Question Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan transmigrasi? 20áDecemberá2005 538 201 Discuss Quiz Question #2814
Hot Quiz Question He reached out and picked a stick from the pack of cigarettes... 20áDecemberá2005 522 164 Discuss Quiz Question #2813
Hot Quiz Question Konsep hijrah daripada pandangan Orientalis Barat 18áDecemberá2005 477 138 Discuss Quiz Question #2812
Hot Quiz Question Usul-usul yang diluluskan oleh Kongres Melayu 18áDecemberá2005 171 74 Discuss Quiz Question #2811
Hot Quiz Question Transmigrasi berkemungkinan akan meningkatkan pengeluaran... 20áDecemberá2005 557 309 Discuss Quiz Question #2810
Hot Quiz Question After a while, he found that he was ....... to 20áDecemberá2005 491 184 Discuss Quiz Question #2809
Hot Quiz Question Piagam Madinah turut merangkumi... 18áDecemberá2005 380 149 Discuss Quiz Question #2808
Hot Quiz Question Idea-idea Kaum Muda lebih tersebar di negeri-negeri Selat 18áDecemberá2005 176 93 Discuss Quiz Question #2807
Hot Quiz Question Lokasi petempatan di Malaysia banyak dipengaruhi... 20áDecemberá2005 574 126 Discuss Quiz Question #2806
Hot Quiz Question ..... of the largest spills so far involve the tanker Arnoco Cadiz... 20áDecemberá2005 448 309 Discuss Quiz Question #2805
Hot Quiz Question Memperkenalkan jawatan wali untuk mentadbir wilayah-wilayah... 18áDecemberá2005 307 154 Discuss Quiz Question #2804
Hot Quiz Question Empayar Australia, Rusia, Turki mula terancam... 18áDecemberá2005 136 57 Discuss Quiz Question #2803
Hot Quiz Question Pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat penduduknya... 20áDecemberá2005 532 282 Discuss Quiz Question #2802
Hot Quiz Question ..... has it been said that breakfast is the most important meal... 20áDecemberá2005 420 292 Discuss Quiz Question #2801
Hot Quiz Question Penentangan terhadap kerajaan Bani Umaiyyah berpunca daripada... 18áDecemberá2005 350 102 Discuss Quiz Question #2800
Hot Quiz Question Kriteria menentukan sempadan kerajaan Melayu Melaka 18áDecemberá2005 153 75 Discuss Quiz Question #2799
Hot Quiz Question Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang jarang 20áDecemberá2005 502 242 Discuss Quiz Question #2798
Hot Quiz Question The word "breakfast" comes from two words... 20áDecemberá2005 426 394 Discuss Quiz Question #2797
Hot Quiz Question Hulagu Khan telah berjaya menguasai Baghdad pada 1258... 18áDecemberá2005 315 130 Discuss Quiz Question #2795
Hot Quiz Question Sultan Terengganu memperkenalkan undang-undang 18áDecemberá2005 142 84 Discuss Quiz Question #2794
Hot Quiz Question Kepadatan penduduk disebabkan oleh... 20áDecemberá2005 427 142 Discuss Quiz Question #2793
Hot Quiz Question Considering that you normally have your dinner at 7.00 p.m... 20áDecemberá2005 405 150 Discuss Quiz Question #2792
Hot Quiz Question Peluasan Islam oleh kerajaan Turki Uthmaniyyah di Eropah 18áDecemberá2005 245 79 Discuss Quiz Question #2791
Hot Quiz Question PKMM menyokong Malayan Union kerana... 18áDecemberá2005 302 117 Discuss Quiz Question #2790
Hot Quiz Question Pertambahan penduduk di Asia Tenggara 1950-1975 20áDecemberá2005 395 214 Discuss Quiz Question #2789
Hot Quiz Question You can also give your old newspapers to... 20áDecemberá2005 390 310 Discuss Quiz Question #2788
Hot Quiz Question Islam disebarkan ke Tanah Melayu menerusi negara China 18áDecemberá2005 216 111 Discuss Quiz Question #2787
Hot Quiz Question Perlembagaan 1941 18áDecemberá2005 386 159 Discuss Quiz Question #2786
Hot Quiz Question Faktor yang mempengaruhi jenis dan arah migrasi dalaman 20áDecemberá2005 770 582 Discuss Quiz Question #2785
Hot Quiz Question His father had advised him that it was better to be late than... 20áDecemberá2005 386 167 Discuss Quiz Question #2784
Hot Quiz Question Rangkang, Muenasah dan Jamiah Bait Al-Rahman 18áDecemberá2005 376 243 Discuss Quiz Question #2783
Hot Quiz Question Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum 18áDecemberá2005 284 91 Discuss Quiz Question #2782
Hot Quiz Question Ciri demografi yang digambarkan oleh piramid penduduk 20áDecemberá2005 637 337 Discuss Quiz Question #2781
Hot Quiz Question ..... down the highway at neck-breaking speed one fine day... 20áDecemberá2005 403 181 Discuss Quiz Question #2780
Hot Quiz Question Dalam tradisi kerajaan awal di Asia Tenggara... 18áDecemberá2005 285 100 Discuss Quiz Question #2779
Hot Quiz Question Pemimpin parti MCA 18áDecemberá2005 241 63 Discuss Quiz Question #2778
Hot Quiz Question Proses urbanisasi di Malaysia 20áDecemberá2005 706 450 Discuss Quiz Question #2777
Hot Quiz Question Minutes later, in an ambulance heading towards the hospital... 20áDecemberá2005 386 123 Discuss Quiz Question #2776
Hot Quiz Question Mereka yang terlibat dalam sistem pendidikan sekolah pondok... 18áDecemberá2005 228 90 Discuss Quiz Question #2775
Hot Quiz Question Apakah persamaan wawasan yang wujud? 18áDecemberá2005 192 69 Discuss Quiz Question #2774
Hot Quiz Question Bandar yang manakah berkembang daripada petempatan desa 20áDecemberá2005 655 401 Discuss Quiz Question #2773
Hot Quiz Question He could have turned down the offer ..... he was not ready... 20áDecemberá2005 346 241 Discuss Quiz Question #2772
Hot Quiz Question Perkembangan ekonomi hasil daripada kehadiran agama Islam 18áDecemberá2005 228 105 Discuss Quiz Question #2771
Hot Quiz Question Aspek dalam Perkara 20 yang dituntut oleh Parti Perikatan Sabah... 18áDecemberá2005 233 77 Discuss Quiz Question #2770
Hot Quiz Question Bandar Jasin terletak di pedalaman negeri Melaka. 20áDecemberá2005 587 150 Discuss Quiz Question #2769
Hot Quiz Question Money was never a problem... 20áDecemberá2005 348 209 Discuss Quiz Question #2768
Hot Quiz Question Kewujudan konsep Monarki Baru dalam Zaman Rennaissance... 18áDecemberá2005 222 66 Discuss Quiz Question #2767
Hot Quiz Question Perlantikan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Agung... 18áDecemberá2005 203 50 Discuss Quiz Question #2766
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah benar tentang penduduk dunia? 20áDecemberá2005 446 178 Discuss Quiz Question #2765
Hot Quiz Question You’re ...... arrest, boy! 20áDecemberá2005 357 307 Discuss Quiz Question #2764
Hot Quiz Question Perhambaan yang tidak ketara di Tanah Melayu 18áDecemberá2005 222 39 Discuss Quiz Question #2763
Hot Quiz Question Harapan kerajaan dalam pembentukan badan-badan berkanun 18áDecemberá2005 211 116 Discuss Quiz Question #2762
Hot Quiz Question Lembangan Indus dan Lembangan Ganges 20áDecemberá2005 401 225 Discuss Quiz Question #2761
Hot Quiz Question Large-scale accidental discharges of petroleum ..... oil spills... 20áDecemberá2005 365 95 Discuss Quiz Question #2760
Hot Quiz Question Dasar Penswastaan dan Pensyarikatan Malaysia 18áDecemberá2005 862 486 Discuss Quiz Question #2759
Hot Quiz Question Gambar yang diukir di dinding gua masyarakat Paleolitik 18áDecemberá2005 212 36 Discuss Quiz Question #2758
Hot Quiz Question Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan lembah sungai... 20áDecemberá2005 415 177 Discuss Quiz Question #2757
Hot Quiz Question The serious cases involve the supertankers... 20áDecemberá2005 338 173 Discuss Quiz Question #2756
Hot Quiz Question Negara-negara Eropah yang cuba untuk menjadi kuasa besar... 18áDecemberá2005 363 135 Discuss Quiz Question #2755
Hot Quiz Question Ciri-ciri fizikal bandar Harappa dan Mohenjodaro... 18áDecemberá2005 200 132 Discuss Quiz Question #2754
Hot Quiz Question Prairie Kanada merupakan kawasan penduduk padat kerana... 20áDecemberá2005 376 180 Discuss Quiz Question #2753
Hot Quiz Question Over 2,000 copies of the book were snapped up... 20áDecemberá2005 337 267 Discuss Quiz Question #2752
Hot Quiz Question Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) untuk Asia Tenggara 18áDecemberá2005 577 167 Discuss Quiz Question #2751
Hot Quiz Question Sekiranya seorang bangsawan mematahkan tulang bangsawan lain... 18áDecemberá2005 193 135 Discuss Quiz Question #2750
Hot Quiz Question Pengajaran daripada kemerosotan industri getah 1929 18áDecemberá2005 327 113 Discuss Quiz Question #2749
Hot Quiz Question BUKAN fungsi bandar Kuala Terengganu 20áDecemberá2005 413 80 Discuss Quiz Question #2748
Hot Quiz Question ..... the authorities encourage members of the public to... 20áDecemberá2005 439 292 Discuss Quiz Question #2747
Hot Quiz Question Aspek-aspek kepercayaan masyarakat Sumeria termasuklah... 18áDecemberá2005 179 45 Discuss Quiz Question #2746
Hot Quiz Question Pertanian dagangan secara besar-besaran pada awal abad ke-18 18áDecemberá2005 246 93 Discuss Quiz Question #2745
Hot Quiz Question Petempatan desa bebas daripada pengaruh sungai dan laut. 20áDecemberá2005 318 129 Discuss Quiz Question #2744
Hot Quiz Question Sesuatu itu hanya boleh dipercayai dengan bukti... 18áDecemberá2005 175 87 Discuss Quiz Question #2742
Hot Quiz Question Revolusi Inggeris 1688 ialah perjuangan tuan tanah yang kaya... 18áDecemberá2005 267 77 Discuss Quiz Question #2741
Hot Quiz Question Perbezaan antara petempatan bandar & petempatan luar bandar 20áDecemberá2005 677 250 Discuss Quiz Question #2740
Hot Quiz Question Ajaran Tao merangkumi perkara-perkara yang berkait dengan... 18áDecemberá2005 149 51 Discuss Quiz Question #2738
Hot Quiz Question Kumpulan radikal yang dikenali sebagai Levellers... 18áDecemberá2005 179 39 Discuss Quiz Question #2737
Hot Quiz Question Golongan manakah yang mendirikan petempatan sementara? 20áDecemberá2005 469 264 Discuss Quiz Question #2736
Hot Quiz Question Pendidikan diwajibkan kepada yang ingin menjadi pendeta... 18áDecemberá2005 145 64 Discuss Quiz Question #2734
Hot Quiz Question Montesquieu dalam karyanya The Spirit Of Laws... 18áDecemberá2005 153 87 Discuss Quiz Question #2733
Hot Quiz Question Faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan 20áDecemberá2005 593 256 Discuss Quiz Question #2732
Hot Quiz Question Hujah yang boleh menafikan tanggapan para orientalis tentang Hijrah 18áDecemberá2005 168 87 Discuss Quiz Question #2730
Hot Quiz Question Bangunan Bastille telah jatuh ke tangan para pemberontak... 18áDecemberá2005 153 51 Discuss Quiz Question #2729
Hot Quiz Question Sumbangan kawasan bandar kepada kawasan luar bandar 20áDecemberá2005 797 305 Discuss Quiz Question #2728
Hot Quiz Question Kuasa Barat ini terkenal dengan dasar monopoli perdagangan 18áDecemberá2005 144 37 Discuss Quiz Question #2726
Hot Quiz Question Menghapuskan sistem cukai feudal.... 18áDecemberá2005 161 67 Discuss Quiz Question #2725
Hot Quiz Question Gambarajah menunjukkan keratan rentas suatu kawasan lautan... 19áDecemberá2005 982 624 Discuss Quiz Question #2724
Hot Quiz Question Muawiyah mengubah struktur politik Islam selepas menjadi khalifah 18áDecemberá2005 141 66 Discuss Quiz Question #2722
Hot Quiz Question Pilihanraya Perancis 1848 18áDecemberá2005 133 58 Discuss Quiz Question #2721
Hot Quiz Question Gambarajah menunjukkan keratan rentas sebuah air terjun... 19áDecemberá2005 909 402 Discuss Quiz Question #2720
Hot Quiz Question Bandar yang terlibat dlm perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah 18áDecemberá2005 151 74 Discuss Quiz Question #2718
Hot Quiz Question Mengapa imperialis Barat ingin menjajah negara-negara di Afrika? 18áDecemberá2005 138 34 Discuss Quiz Question #2717
Hot Quiz Question Apakah perbezaan di antara lava asid dengan lava bes? 19áDecemberá2005 1078 499 Discuss Quiz Question #2716
Hot Quiz Question Terkenal dalam bidang fizik, biologi, kimia dan astronomi. 18áDecemberá2005 206 80 Discuss Quiz Question #2714
Hot Quiz Question Penghijrahan keluar masyarakat Eropah menjelang 1800 18áDecemberá2005 126 23 Discuss Quiz Question #2713
Hot Quiz Question Namakan lapisan dalam gambarajah keratan rentas Bumi 19áDecemberá2005 1257 777 Discuss Quiz Question #2712
Hot Quiz Question Masjid Jami Bait al Rahman ialah pendidikan peringkat tinggi... 18áDecemberá2005 142 85 Discuss Quiz Question #2710
Hot Quiz Question Kerajaan tempatan telah menindas penduduk... 18áDecemberá2005 120 56 Discuss Quiz Question #2709
Hot Quiz Question Pertembungan di antara plat-plat tektonik disebabkan oleh... 19áDecemberá2005 1338 823 Discuss Quiz Question #2708
Hot Quiz Question Tokoh-tokoh pelayaran dan pengembaraan Islam 18áDecemberá2005 244 97 Discuss Quiz Question #2706
Hot Quiz Question Pada peringkat awal pekerja menghadapi masalah... 18áDecemberá2005 116 31 Discuss Quiz Question #2705
Hot Quiz Question Luluhawa mekanik amat berkesan di kawasan gurun kerana... 19áDecemberá2005 1156 395 Discuss Quiz Question #2704
Hot Quiz Question Sistem ekonomi Eropah pada awal Zaman Pertengahan 18áDecemberá2005 157 79 Discuss Quiz Question #2702
Hot Quiz Question Syarikat Eropah menguasai bidang perlombongan bijih timah 18áDecemberá2005 143 68 Discuss Quiz Question #2701
Hot Quiz Question Taman maritim 19áDecemberá2005 1052 631 Discuss Quiz Question #2700
Hot Quiz Question Perkara yang berkait dengan Zaman Renaissance ialah... 18áDecemberá2005 149 50 Discuss Quiz Question #2698
Hot Quiz Question Kejatuhan harga komoditi berlaku pada 1929... 18áDecemberá2005 130 27 Discuss Quiz Question #2697
Hot Quiz Question Apakah kegunaan batuan igneus? 19áDecemberá2005 1012 485 Discuss Quiz Question #2696
Hot Quiz Question Kaitan di antara Mainz dengan situasi di Eropah dalam abad ke-15 18áDecemberá2005 122 37 Discuss Quiz Question #2694
Hot Quiz Question Tujuan sebenar pengenalan sistem ekonomi moden oleh penjajah 18áDecemberá2005 141 39 Discuss Quiz Question #2693
Hot Quiz Question Palam gunung berapi terbentuk disebabkan... 19áDecemberá2005 918 320 Discuss Quiz Question #2692
Hot Quiz Question Penaklukan bandar pelabuhan Ceuta di Maghribi oleh Portugis 18áDecemberá2005 130 35 Discuss Quiz Question #2690
Hot Quiz Question Persamaan di antara organisasi-organisasi 18áDecemberá2005 104 17 Discuss Quiz Question #2689
Hot Quiz Question Dalam tempoh 24 jam, air pasang perbani akan berlaku... 19áDecemberá2005 865 273 Discuss Quiz Question #2688
Hot Quiz Question Apabila tiba di Hispaniola (Haiti), Christopher Columbus percaya... 18áDecemberá2005 110 48 Discuss Quiz Question #2686
Hot Quiz Question Kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia 1929 di Tanah Melayu 18áDecemberá2005 202 86 Discuss Quiz Question #2685
Hot Quiz Question Pada 23 September, khatulistiwa akan mengalami ekuinoks... 19áDecemberá2005 901 327 Discuss Quiz Question #2684
Hot Quiz Question Benua Asia mampu berdikari... 18áDecemberá2005 103 60 Discuss Quiz Question #2682
Hot Quiz Question Kesan-kesan Perang Dunia Pertama 18áDecemberá2005 152 58 Discuss Quiz Question #2681
Hot Quiz Question Topografi karst, Lembah dan lembangan saliran 19áDecemberá2005 809 332 Discuss Quiz Question #2680
Hot Quiz Question Meletakkan negaranya di bawah satu parti sahaja iaitu Parti Fasis. 18áDecemberá2005 107 35 Discuss Quiz Question #2679
Hot Quiz Question Kod Undang-Undang Hammurabi dan Tamadun Mesopotamia 13áDecemberá2005 806 445 Discuss Quiz Question #2678
Hot Quiz Question Laluan kapal terbang supersonik. Kewujudan lapisan ozon. 19áDecemberá2005 871 481 Discuss Quiz Question #2677
Hot Quiz Question Tidak menerima tanah jajahan baru seperti negara sekutu lain 18áDecemberá2005 117 52 Discuss Quiz Question #2675
Hot Quiz Question Dalam Tamadun Indus, pemerintah berasal daripada golongan... 13áDecemberá2005 517 430 Discuss Quiz Question #2674
Hot Quiz Question Basalt, Granit & Gabro 19áDecemberá2005 809 386 Discuss Quiz Question #2673
Hot Quiz Question Persidangan Washington 1922 18áDecemberá2005 111 40 Discuss Quiz Question #2671
Hot Quiz Question Tanggungjawab kebersihan dan kesihatan di kawasan bandar 13áDecemberá2005 490 137 Discuss Quiz Question #2670
Hot Quiz Question Dalam kejadian tsunami pada Disember 2004... 19áDecemberá2005 888 649 Discuss Quiz Question #2669
Hot Quiz Question Apakah kesan serangan tersebut terhadap Mesopotamia? 18áDecemberá2005 390 121 Discuss Quiz Question #2667
Hot Quiz Question Keadaan ekonomi Britain sebelum berlakunya Revolusi Pertanian 18áDecemberá2005 102 46 Discuss Quiz Question #2666
Hot Quiz Question Kesan daripada kejadian gelinciran. 19áDecemberá2005 925 352 Discuss Quiz Question #2665
Hot Quiz Question Tugas yang dijalankan oleh pendeta di Lembah Bujang 18áDecemberá2005 279 59 Discuss Quiz Question #2663
Hot Quiz Question Para usahawan di Britain terilbat dalam ekonomi antarabangsa 18áDecemberá2005 74 28 Discuss Quiz Question #2662
Hot Quiz Question Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hakisan sungai? 19áDecemberá2005 844 368 Discuss Quiz Question #2661
Hot Quiz Question Menyembah tuhan matahari, langit, petir dan api.... 18áDecemberá2005 289 89 Discuss Quiz Question #2659
Hot Quiz Question Akta Kilang 1833 18áDecemberá2005 193 87 Discuss Quiz Question #2658
Hot Quiz Question Faktor penentu gerakan jisim di kawasan cerun yang curam. 19áDecemberá2005 1026 250 Discuss Quiz Question #2657
Hot Quiz Question Usaha yang telah dijalankan oleh Shih Huang Ti di China... 18áDecemberá2005 245 57 Discuss Quiz Question #2655
Hot Quiz Question Raja James II menentang Parlimen British melalui... 18áDecemberá2005 79 17 Discuss Quiz Question #2654
Hot Quiz Question Apakah peranan arus lautan? 19áDecemberá2005 843 406 Discuss Quiz Question #2653
Hot Quiz Question Situasi pendidikan berikut merujuk kepada... 18áDecemberá2005 213 64 Discuss Quiz Question #2651
Hot Quiz Question Kemenangan Parlimen Inggeris dalam Revolusi Inggeris 1688 18áDecemberá2005 95 20 Discuss Quiz Question #2650
Hot Quiz Question Kesan daripada pencemaran laut. 19áDecemberá2005 1418 774 Discuss Quiz Question #2649
Hot Quiz Question Sumbangan orang Islam berhubung dengan penciptaan kertas 18áDecemberá2005 196 46 Discuss Quiz Question #2647
Hot Quiz Question Jean Jacques Rousseau & konsep Hasrat Umum (General Will) 18áDecemberá2005 93 28 Discuss Quiz Question #2646
Hot Quiz Question Kawasan yang paling kaya dengan sumber perikanan. 19áDecemberá2005 1090 615 Discuss Quiz Question #2645
Hot Quiz Question Kami berjanji tidak akan menyekutukan Allah s.w.t.... 18áDecemberá2005 206 113 Discuss Quiz Question #2643
Hot Quiz Question Fahaman yang dimaksudkan ialah... 18áDecemberá2005 112 27 Discuss Quiz Question #2642
Hot Quiz Question Kedudukan bulan, bumi dan matahari adalah bersudut tepat 19áDecemberá2005 1035 271 Discuss Quiz Question #2641
Hot Quiz Question Khalifah Umar memecat Khalid bin al-Walid... 18áDecemberá2005 193 84 Discuss Quiz Question #2639
Hot Quiz Question Perkaitan buku Penguasa (The Prince) dengan pemimpin... 18áDecemberá2005 82 30 Discuss Quiz Question #2638
Hot Quiz Question Kawasan bayang separa gelap semasa kejadian gerhana bulan. 19áDecemberá2005 889 309 Discuss Quiz Question #2637
Hot Quiz Question Baghdad berada dalam Zaman Keemasan... 18áDecemberá2005 144 74 Discuss Quiz Question #2635
Hot Quiz Question Parti Bolshevik penggerak kepada revolusi di Russia... 18áDecemberá2005 79 33 Discuss Quiz Question #2634
Hot Quiz Question Apakah punca perbezaan suhu di ketiga-tiga kawasan tersebut? 19áDecemberá2005 852 357 Discuss Quiz Question #2633
Hot Quiz Question Pengenalan kemahiran berikut di Eropah merupakan kesan... 18áDecemberá2005 151 59 Discuss Quiz Question #2631
Hot Quiz Question Amerika Syarikat mengalami Perang Saudara pada 1861-1865 18áDecemberá2005 117 59 Discuss Quiz Question #2630
Hot Quiz Question Yang berikut adalah kesan-kesan El-Nino KECUALI... 19áDecemberá2005 857 331 Discuss Quiz Question #2629
Hot Quiz Question Tokoh falsafah Islam 18áDecemberá2005 321 114 Discuss Quiz Question #2627
Hot Quiz Question Negara-negara Barat yang mendapatkan tanah-tanah jajahan 18áDecemberá2005 88 51 Discuss Quiz Question #2626
Hot Quiz Question Garis kecerunan suhu semakin rendah mendekati pinggir bandar 19áDecemberá2005 791 527 Discuss Quiz Question #2625
Hot Quiz Question Saya berpendapat bahawa Islam datang ke Asia Tenggara... 18áDecemberá2005 193 71 Discuss Quiz Question #2623
Hot Quiz Question Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Jepun... 18áDecemberá2005 107 37 Discuss Quiz Question #2622
Hot Quiz Question Iklim di bandar adalah hasil ciptaan manusia 19áDecemberá2005 782 297 Discuss Quiz Question #2621
Hot Quiz Question Apakah yang memulakan Zaman Gelap di Eropah? 18áDecemberá2005 484 294 Discuss Quiz Question #2619
Hot Quiz Question Apabila Mongkut menjadi raja Thai... 18áDecemberá2005 122 22 Discuss Quiz Question #2618
Hot Quiz Question Hidupan liar di kawasan padang rumput sederhana. 19áDecemberá2005 783 313 Discuss Quiz Question #2617
Hot Quiz Question Faktor pengubah ekonomi Eropah pada penghujung Zaman Eropah 18áDecemberá2005 259 47 Discuss Quiz Question #2615
Hot Quiz Question Kemasukan buruh ke Asia Tenggara dalam zaman imperialisme Barat 18áDecemberá2005 130 44 Discuss Quiz Question #2614
Hot Quiz Question Kawasan yang beriklim begini akan mempunyai... 19áDecemberá2005 772 537 Discuss Quiz Question #2613
Hot Quiz Question Pendapat ini dizahirkan oleh tokoh Reformation iaitu... 18áDecemberá2005 221 64 Discuss Quiz Question #2610
Hot Quiz Question Ciri-ciri ekonomi duaan wujud semasa imperialisme Barat 18áDecemberá2005 175 52 Discuss Quiz Question #2609
Hot Quiz Question Contoh karnivor di dalam ekosistem hutan dipterokap. 19áDecemberá2005 715 494 Discuss Quiz Question #2608
Hot Quiz Question Kota Istanbul iaitu pusat kerajaan empayar Rom Timur... 18áDecemberá2005 188 51 Discuss Quiz Question #2606
Hot Quiz Question Sarekat Islam menukar dasarnya kepada perjuangan radikal 18áDecemberá2005 116 60 Discuss Quiz Question #2605
Hot Quiz Question Haiwan karnivor adalah... 19áDecemberá2005 1016 411 Discuss Quiz Question #2604
Hot Quiz Question Portugis menjadi perintis penjelajahan di kalangan bangsa Eropah 18áDecemberá2005 162 58 Discuss Quiz Question #2602
Hot Quiz Question Parti Nasional Indonesia (PNI) 18áDecemberá2005 123 26 Discuss Quiz Question #2601
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN langkah pemeliharaan hutan? 19áDecemberá2005 846 289 Discuss Quiz Question #2600
Hot Quiz Question Apakah kaitan Perjanjian Tordesillas dengan Portugis? 18áDecemberá2005 153 74 Discuss Quiz Question #2598
Hot Quiz Question Landasan perjuangan kumpulan Phibul Songram 18áDecemberá2005 127 60 Discuss Quiz Question #2597
Hot Quiz Question Persatuan Pencinta Alam dan WWF Malaysia berperanan... 19áDecemberá2005 1214 802 Discuss Quiz Question #2596
Hot Quiz Question Mendirikan pusat perdagangan di pesisiran pantai... 18áDecemberá2005 138 42 Discuss Quiz Question #2594
Hot Quiz Question Penyertaan Britain dalam Perang Dunia Pertama 18áDecemberá2005 124 39 Discuss Quiz Question #2593
Hot Quiz Question Apakah waktu tempatan di Sydney? 19áDecemberá2005 803 319 Discuss Quiz Question #2592
Hot Quiz Question Perang Plassey di India pada 1740-an 18áDecemberá2005 134 63 Discuss Quiz Question #2590
Hot Quiz Question Tindakan Hitler yang telah mendapat sokongan rakyat Jerman... 18áDecemberá2005 137 51 Discuss Quiz Question #2589
Hot Quiz Question Angin ialah gerakan udara yang diwujudkan oleh... 19áDecemberá2005 936 551 Discuss Quiz Question #2588
Hot Quiz Question Di Tanah Melayu, perniagaan British telah melabur dalam bidang... 13áDecemberá2005 184 116 Discuss Quiz Question #2586
Hot Quiz Question Kuasa penjajah Eropah berminat terhadap benua Asia kerana... 13áDecemberá2005 155 109 Discuss Quiz Question #2584
Hot Quiz Question Di Eropah, pihak gereja enggan membiayai ahli sains & matematik 13áDecemberá2005 161 124 Discuss Quiz Question #2582
Hot Quiz Question Golongan manakah yang menerima pendidikan formal? 13áDecemberá2005 157 120 Discuss Quiz Question #2580
Hot Quiz Question ..... ialah sejenis undang-undang bertulis. 13áDecemberá2005 189 84 Discuss Quiz Question #2578
Hot Quiz Question Pedagang Islam di Asia Tenggara yang bersifat Mahmudah... 13áDecemberá2005 151 92 Discuss Quiz Question #2576
Hot Quiz Question Surau, Madrasah & Istana 13áDecemberá2005 172 124 Discuss Quiz Question #2574
Hot Quiz Question Siapa penulis al-Samil fis Sinaah al-Tabibiyah? 13áDecemberá2005 163 59 Discuss Quiz Question #2572
Hot Quiz Question Dalam Kerajaan Bani Umaiyah, Diwanul Jundi ialah... 13áDecemberá2005 746 445 Discuss Quiz Question #2570
Hot Quiz Question Kesan penggubalan Piagam Madinah 13áDecemberá2005 531 218 Discuss Quiz Question #2568
Hot Quiz Question Masjid Nabawi & Masjid Quba di Madinah 13áDecemberá2005 521 333 Discuss Quiz Question #2566
Hot Quiz Question Kesan kedatangan agama Islam terhadap orang Arab Jahiliah 13áDecemberá2005 437 230 Discuss Quiz Question #2564
Hot Quiz Question Amri tidak percaya bahawa Allah s.w.t pemberi nikmat. 30áNovemberá2005 4154 2709 Discuss Quiz Question #2563
Hot Quiz Question Semasa kecil, Nabi Muhammad s.a.w bekerja sebagai... 13áDecemberá2005 426 397 Discuss Quiz Question #2562
Hot Quiz Question Konsep asas dalam teori perubatan tradisional Tamadun China 12áDecemberá2005 634 337 Discuss Quiz Question #2560
Hot Quiz Question Siapa diberikan gelaran Bapa Falsafah? 12áDecemberá2005 463 153 Discuss Quiz Question #2558
Hot Quiz Question Tulang oracle digunakan dalam Tamadun Hwang Ho... 12áDecemberá2005 1158 806 Discuss Quiz Question #2556
Hot Quiz Question Tinggalan yang dijumpai di tapak arkeologi dikenali sebagai... 12áDecemberá2005 715 279 Discuss Quiz Question #2554
Hot Quiz Question Sumbangan utama Imhotep kepada Tamadun Mesir Purba 12áDecemberá2005 1331 841 Discuss Quiz Question #2552
Hot Quiz Question Jihad utama yang telah digariskan oleh ulama’ Islam 09áOctoberá2005 2613 1760 Discuss Quiz Question #2551
Hot Quiz Question Negara kota Lagash, Uruk, Nippur dan Ur 12áDecemberá2005 776 336 Discuss Quiz Question #2550
Hot Quiz Question Apakah syarat bagi barang jualan? 09áOctoberá2005 3396 2256 Discuss Quiz Question #2549
Hot Quiz Question Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur ditubuhkan bertujuan... 12áDecemberá2005 694 220 Discuss Quiz Question #2548
Hot Quiz Question Rukun Haji ini dilakukan di padang Arafah. 21áSeptemberá2005 3720 2833 Discuss Quiz Question #2547
Hot Quiz Question Apakah persamaan antara Sekolah Tamil dengan Sekolah Cina? 12áDecemberá2005 575 414 Discuss Quiz Question #2546
Hot Quiz Question Berkaitan dengan rukun-rukun nikah KECUALI... 20áSeptemberá2005 3462 2609 Discuss Quiz Question #2545
Hot Quiz Question BUKAN ciri ekonomi masyarakat Melayu? 12áDecemberá2005 534 473 Discuss Quiz Question #2544
Hot Quiz Question Kegiatan pertanian di Britain pada abad ke-18 12áDecemberá2005 492 146 Discuss Quiz Question #2542
Hot Quiz Question Malathi seorang pelukis yang teliti dalam menghasilkan lukiasan... 10áSeptemberá2005 1917 1034 Discuss Quiz Question #2541
Hot Quiz Question Di Eropah, Francesco Pertrach diberikan gelaran... 12áDecemberá2005 452 138 Discuss Quiz Question #2540
Hot Quiz Question Abu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh... 10áSeptemberá2005 1991 730 Discuss Quiz Question #2539
Hot Quiz Question Pendidikan berkembang maju di Acheh kerana... 12áDecemberá2005 402 120 Discuss Quiz Question #2519
Hot Quiz Question Penyebaran agama Islam di bandar pelabuhan di Asia Tenggara 12áDecemberá2005 502 283 Discuss Quiz Question #2517
Hot Quiz Question Golongan bukan Islam yang hidup di bawah pemerintahan Islam 12áDecemberá2005 444 174 Discuss Quiz Question #2515
Hot Quiz Question Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam bidang pertahanan 12áDecemberá2005 699 373 Discuss Quiz Question #2513
Hot Quiz Question Aset + Liabiliti = ? 16áDecemberá2005 2594 2097 Discuss Quiz Question #2512
Hot Quiz Question Suku Aus dan suku Khazraj disatukan menjadi suku Ansar... 12áDecemberá2005 512 318 Discuss Quiz Question #2511
Hot Quiz Question Aset semasa yang mempunyai kecairan yang paling rendah 16áDecemberá2005 2477 945 Discuss Quiz Question #2510
Hot Quiz Question Dalam konteks kerohanian, Hijrah juga bermaksud... 12áDecemberá2005 476 359 Discuss Quiz Question #2509
Hot Quiz Question Berapakah berat kereta tersebut? 13áDecemberá2005 183 71 Discuss Quiz Question #2508
Hot Quiz Question Orang Quraisy menentang ajaran Nabi Muhammad s.a.w di Makkah 12áDecemberá2005 478 113 Discuss Quiz Question #2507
Hot Quiz Question Movement of water molecules through a semi-permeable membrane 15áDecemberá2005 16226 11468 Discuss Quiz Question #2506
Hot Quiz Question Punca peperangan kerap berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah 12áDecemberá2005 669 406 Discuss Quiz Question #2505
Hot Quiz Question What is the main composition of the plasma membrane? 15áDecemberá2005 14342 7312 Discuss Quiz Question #2504
Hot Quiz Question Penting dari segi sejarah kerana merupakan tapak... 12áDecemberá2005 467 97 Discuss Quiz Question #2503
Hot Quiz Question Support for herbaceous plants 15áDecemberá2005 12544 3872 Discuss Quiz Question #2502
Hot Quiz Question Monumen dan seni arca keagamaan India 12áDecemberá2005 608 111 Discuss Quiz Question #2501
Hot Quiz Question The pancreas is a part of the... 15áDecemberá2005 11624 7330 Discuss Quiz Question #2500
Hot Quiz Question Ajaran Socrates ditentang oleh pemerintah Yunani kerana... 12áDecemberá2005 452 270 Discuss Quiz Question #2499
Hot Quiz Question Asid deoksiribonukleik (DNA) 14áDecemberá2005 750 362 Discuss Quiz Question #2498
Hot Quiz Question Solat lima waktu wajib diamalkan oleh semua umat Islam. 12áDecemberá2005 455 336 Discuss Quiz Question #2497
Hot Quiz Question Satu molekul lemak terdiri daripada... 14áDecemberá2005 718 357 Discuss Quiz Question #2496
Hot Quiz Question Zigurat dalam Tamadun Mesopotamia 12áDecemberá2005 693 407 Discuss Quiz Question #2495
Hot Quiz Question The shark is able to see the crab because... 11áDecemberá2005 2916 1128 Discuss Quiz Question #2494
Hot Quiz Question Menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang... 12áDecemberá2005 620 230 Discuss Quiz Question #2493
Hot Quiz Question A trolley is acted upon by a force... 10áDecemberá2005 1990 1089 Discuss Quiz Question #2492
Hot Quiz Question Raja adalah dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan 12áDecemberá2005 511 305 Discuss Quiz Question #2491
Hot Quiz Question The reflection of a light ray off a plane mirror 11áDecemberá2005 2274 643 Discuss Quiz Question #2490
Hot Quiz Question Perusahaan bijih timah di Tanah Melayu 12áDecemberá2005 571 289 Discuss Quiz Question #2489
Hot Quiz Question Which of the following quantities is measured in units of Pascal? 10áDecemberá2005 2354 1951 Discuss Quiz Question #2488
Hot Quiz Question Rancangan Sekatan Stevenson 1922 bertujuan... 12áDecemberá2005 799 476 Discuss Quiz Question #2487
Hot Quiz Question An empty plastic vase... 10áDecemberá2005 1552 484 Discuss Quiz Question #2486
Hot Quiz Question Matthew Boulton, Thomas Newcomen & James Watt 12áDecemberá2005 549 393 Discuss Quiz Question #2485
Hot Quiz Question A Bunsen burner is used to raise the temperature of a liquid... 10áDecemberá2005 1263 665 Discuss Quiz Question #2484
Hot Quiz Question Akibat pelaksanaan Akta Pemagaran Tanah 1792, petani kecil... 12áDecemberá2005 503 208 Discuss Quiz Question #2483
Hot Quiz Question A material with a low heat capacity is suitable for making... 10áDecemberá2005 1657 582 Discuss Quiz Question #2482
Hot Quiz Question Donatello, Michelangelo & Leornado da Vinci 12áDecemberá2005 490 346 Discuss Quiz Question #2481
Hot Quiz Question Gas within a closed container is heated 11áDecemberá2005 1498 627 Discuss Quiz Question #2480
Hot Quiz Question Kesenian Melayu selepas kedatangan Islam. 12áDecemberá2005 474 297 Discuss Quiz Question #2479
Hot Quiz Question Classical physics 10áDecemberá2005 1410 513 Discuss Quiz Question #2478
Hot Quiz Question Sejenis cerita lisan dalam masyarakat Melayu tradisional 12áDecemberá2005 604 226 Discuss Quiz Question #2477
Hot Quiz Question The weight of a bicycle... 10áDecemberá2005 1223 660 Discuss Quiz Question #2476
Hot Quiz Question Islam disebarkan ke Kerajaan Mindanao dan Sulu di Filipina secara... 12áDecemberá2005 461 99 Discuss Quiz Question #2475
Hot Quiz Question A hydraulic press for lifting heavy loads 11áDecemberá2005 1162 693 Discuss Quiz Question #2474
Hot Quiz Question Islam datang ke Asia Tenggara dari Semenanjung Arab 12áDecemberá2005 394 143 Discuss Quiz Question #2473
Hot Quiz Question What is the unit for impulse? 10áDecemberá2005 1493 970 Discuss Quiz Question #2472
Hot Quiz Question Pembayaran gaji untuk tentera melalui harta rampasan perang 12áDecemberá2005 395 124 Discuss Quiz Question #2471
Hot Quiz Question A fish is swimming under lake surface in a horizontal direction... 10áDecemberá2005 1070 360 Discuss Quiz Question #2470
Hot Quiz Question Memelihara kemurnian agama Islam 12áDecemberá2005 404 346 Discuss Quiz Question #2469
Hot Quiz Question What is the amount of work done? 11áDecemberá2005 1071 168 Discuss Quiz Question #2468
Hot Quiz Question Peristiwa perletakan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya 12áDecemberá2005 527 329 Discuss Quiz Question #2467
Hot Quiz Question Transmission of pressure in liquids 10áDecemberá2005 1331 738 Discuss Quiz Question #2466
Hot Quiz Question Kepercayaan masyarakat Jahiliah 12áDecemberá2005 515 218 Discuss Quiz Question #2465
Hot Quiz Question Two forces each are applied onto an object... 11áDecemberá2005 1087 551 Discuss Quiz Question #2464
Hot Quiz Question Patung-patung yang menjaga candi daripada dimasuki roh jahat. 12áDecemberá2005 439 149 Discuss Quiz Question #2463
Hot Quiz Question A piece of ice is added into the water... 10áDecemberá2005 750 268 Discuss Quiz Question #2462
Hot Quiz Question Karya yang manakah TIDAK dipengaruhi oleh epik Mahabhrata? 12áDecemberá2005 413 131 Discuss Quiz Question #2461
Hot Quiz Question What is the final temperature of the mixture? 10áDecemberá2005 699 282 Discuss Quiz Question #2460
Hot Quiz Question Semasa pemerintahannya di Rom, Augustus Caesar telah... 12áDecemberá2005 440 65 Discuss Quiz Question #2459
Hot Quiz Question Photograph of the consecutive positions of a toy car... 11áDecemberá2005 712 243 Discuss Quiz Question #2458
Hot Quiz Question Sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian 12áDecemberá2005 1164 476 Discuss Quiz Question #2457
Hot Quiz Question The lens within the eye can be varied in thickness... 10áDecemberá2005 555 276 Discuss Quiz Question #2456
Hot Quiz Question Makam mayat akan dipenuhi dengan barang keperluan si mati... 12áDecemberá2005 578 492 Discuss Quiz Question #2455
Hot Quiz Question A girl stands 5 m in front of a plane mirror... 10áDecemberá2005 768 288 Discuss Quiz Question #2454
Hot Quiz Question Ilmu perubatan berkembang dalam kerajaan Assyria kerana... 12áDecemberá2005 563 272 Discuss Quiz Question #2453
Hot Quiz Question A lorry is decelerating... 10áDecemberá2005 889 459 Discuss Quiz Question #2452
Hot Quiz Question Prinsip "ren", "li" dan "xiao" 12áDecemberá2005 555 387 Discuss Quiz Question #2451
Hot Quiz Question A light ray propagating from medium Y into medium X... 10áDecemberá2005 577 245 Discuss Quiz Question #2450
Hot Quiz Question Wanita diiktiraf sebagai pemimpin dan memiliki status yang tinggi. 12áDecemberá2005 659 451 Discuss Quiz Question #2449
Hot Quiz Question A hot air balloon is rising at a constant vertical speed... 10áDecemberá2005 702 351 Discuss Quiz Question #2448
Hot Quiz Question Siapakah golongan Mawali? 12áDecemberá2005 1409 874 Discuss Quiz Question #2447
Hot Quiz Question Which of the following is a derived physical quantity? 10áDecemberá2005 865 520 Discuss Quiz Question #2446
Hot Quiz Question Penganut agama Hindu berusaha mencapai tahap moksya untuk... 12áDecemberá2005 3012 1486 Discuss Quiz Question #2445
Hot Quiz Question A block of ice is shaped into a cuboid... 10áDecemberá2005 625 264 Discuss Quiz Question #2444
Hot Quiz Question Kesan pertembungan tamadun India dengan tamadun Islam. 11áDecemberá2005 1583 444 Discuss Quiz Question #2443
Hot Quiz Question We must position the eye directly above the mark being read. 10áDecemberá2005 757 642 Discuss Quiz Question #2442
Hot Quiz Question Zaman Kegemilangan Rom berlaku semasa pemerintahan... 11áDecemberá2005 1191 536 Discuss Quiz Question #2441
Hot Quiz Question Which of the following is a vector? 10áDecemberá2005 810 571 Discuss Quiz Question #2440
Hot Quiz Question Sumbangan Maharaja Justinian dalam bidang... 11áDecemberá2005 1099 456 Discuss Quiz Question #2439
Hot Quiz Question The refractive index of the glass is given by... 10áDecemberá2005 524 268 Discuss Quiz Question #2438
Hot Quiz Question Kebudayaan Hellenistik di Itali, Antioch dan Iskandariah 11áDecemberá2005 1036 660 Discuss Quiz Question #2437
Hot Quiz Question A ping-pong ball and a tennis ball are dropped from the same height... 10áDecemberá2005 785 278 Discuss Quiz Question #2435
Hot Quiz Question Sumbangan utama H.N. Ridley dalam perusahaan getah 11áDecemberá2005 1405 686 Discuss Quiz Question #2434
Hot Quiz Question Inertia is a measurement of... 10áDecemberá2005 1015 378 Discuss Quiz Question #2433
Hot Quiz Question Sekolah Melayu yang pertama di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 11áDecemberá2005 1058 321 Discuss Quiz Question #2432
Hot Quiz Question A pump is delivering 1200 kg of water every minute to a tank... 10áDecemberá2005 646 205 Discuss Quiz Question #2431
Hot Quiz Question Orang Eropah mencari jalan laut alternatif ke Timur kerana... 11áDecemberá2005 905 336 Discuss Quiz Question #2430
Hot Quiz Question Devices operating on the effects of atmospheric pressure 10áDecemberá2005 678 186 Discuss Quiz Question #2428
Hot Quiz Question Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 telah membolehkan... 11áDecemberá2005 737 411 Discuss Quiz Question #2427
Hot Quiz Question The thickness of a dam increases with depth because of... 10áDecemberá2005 611 503 Discuss Quiz Question #2426
Hot Quiz Question Kutipan zakat akan disimpan di... 11áDecemberá2005 759 548 Discuss Quiz Question #2425
Hot Quiz Question Vaulting box used in gymnastics training... 10áDecemberá2005 606 382 Discuss Quiz Question #2424
Hot Quiz Question Pemerintah dianggap sebagai dewa-raja iaitu... 11áDecemberá2005 713 402 Discuss Quiz Question #2423
Hot Quiz Question When the temperature is 0C, the mercury thread in a thermometer... 10áDecemberá2005 478 171 Discuss Quiz Question #2422
Hot Quiz Question Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka 11áDecemberá2005 2448 1719 Discuss Quiz Question #2421
Hot Quiz Question A block of steel of mass 6 kg has a specific heat capacity... 10áDecemberá2005 362 193 Discuss Quiz Question #2420
Hot Quiz Question Semasa Kerajaan Demak, Wali Songo berperanan sebagai... 11áDecemberá2005 1389 897 Discuss Quiz Question #2419
Hot Quiz Question When a solid material is being melted at its melting point... 10áDecemberá2005 516 274 Discuss Quiz Question #2418
Hot Quiz Question Konsep Tuhan yang Maha Esa diterangkan dalam... 11áDecemberá2005 1148 719 Discuss Quiz Question #2417
Hot Quiz Question When the temperature of a material reaches absolute zero... 10áDecemberá2005 498 196 Discuss Quiz Question #2416
Hot Quiz Question Pada zaman kegemilangannya, bandar Damsyik dan Cordova ialah... 11áDecemberá2005 1117 514 Discuss Quiz Question #2415
Hot Quiz Question A lighted candle is placed in front of a concave mirror... 10áDecemberá2005 347 117 Discuss Quiz Question #2414
Hot Quiz Question Khalifah terakhir dalam pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. 11áDecemberá2005 1182 755 Discuss Quiz Question #2413
Hot Quiz Question Requirements for total internal reflection 10áDecemberá2005 330 140 Discuss Quiz Question #2412
Hot Quiz Question Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II 11áDecemberá2005 1384 1093 Discuss Quiz Question #2411
Hot Quiz Question A football with a mass of 1 kg is moving at a speed of 8 m/s... 10áDecemberá2005 389 151 Discuss Quiz Question #2410
Hot Quiz Question Madinah menjadi kota perdagangan yang penting kerana... 11áDecemberá2005 1116 825 Discuss Quiz Question #2409
Hot Quiz Question If you walk over deep snow while wearing snowshoes... 10áDecemberá2005 422 282 Discuss Quiz Question #2408
Hot Quiz Question Dalam masyarakat Arab Jahiliah, konsep assabiah bermaksud... 11áDecemberá2005 2142 1464 Discuss Quiz Question #2407
Hot Quiz Question What is the maximum height reached by the ball? 10áDecemberá2005 304 119 Discuss Quiz Question #2406
Hot Quiz Question Dari sudut sejarah, kepentingan telaga zam-zam ialah... 11áDecemberá2005 1286 687 Discuss Quiz Question #2405
Hot Quiz Question A solid bronze statue of mass 4 kg... 10áDecemberá2005 246 143 Discuss Quiz Question #2404
Hot Quiz Question Bukti kewujudan Zaman Logam di Asia Tenggara 11áDecemberá2005 1316 399 Discuss Quiz Question #2403
Hot Quiz Question Heat energy is released when... 10áDecemberá2005 403 200 Discuss Quiz Question #2402
Hot Quiz Question Penduduk kerajaan maritim menjadi pelaut yang handal kerana... 11áDecemberá2005 1089 838 Discuss Quiz Question #2401
Hot Quiz Question Iridium-192 emits gamma rays of wavelength 0.001 nm... 10áDecemberá2005 285 127 Discuss Quiz Question #2400
Hot Quiz Question Orang Sparta mengadakan Sukan Olimpik setiap 4 tahun untuk... 11áDecemberá2005 1084 692 Discuss Quiz Question #2399
Hot Quiz Question A moving object is decelerating if... 11áDecemberá2005 414 247 Discuss Quiz Question #2398
Hot Quiz Question Maharaja Shih Huang Ti mengamalkan sistem pentadbiran... 11áDecemberá2005 1079 482 Discuss Quiz Question #2397
Hot Quiz Question A golf ball, hit forward in a spin, will move in a curved path... 11áDecemberá2005 356 172 Discuss Quiz Question #2396
Hot Quiz Question Tamadun Indus berdagang dengan Tamadun Mesopotamia 11áDecemberá2005 1641 761 Discuss Quiz Question #2395
Hot Quiz Question Gas within a container exerts an outward pressure due to... 11áDecemberá2005 312 199 Discuss Quiz Question #2394
Hot Quiz Question Ditulis di atas batang pohon papyrus yang telah dileperkan. 11áDecemberá2005 1339 643 Discuss Quiz Question #2393
Hot Quiz Question Water vapor at 100C flows into a container with 1.2 kg of water at 24C 11áDecemberá2005 200 114 Discuss Quiz Question #2392
Hot Quiz Question Zaman Renaissance di Eropah merujuk kepada... 11áDecemberá2005 1731 765 Discuss Quiz Question #2391
Hot Quiz Question An object at rest is acted upon continuously by a force... 10áDecemberá2005 231 60 Discuss Quiz Question #2390
Hot Quiz Question British memperkenalkan sistem mata wang di Tanah Melayu 13áDecemberá2005 1226 253 Discuss Quiz Question #2389
Hot Quiz Question Yang manakah boleh menghasilkan kembar seiras? 14áDecemberá2005 752 355 Discuss Quiz Question #2388
Hot Quiz Question Apabila Yunani mengamalkan sistem pemerintahan oligarki... 13áDecemberá2005 1176 682 Discuss Quiz Question #2387
Hot Quiz Question Fenotip merujuk kepada... 14áDecemberá2005 630 280 Discuss Quiz Question #2386
Hot Quiz Question Lembah sungai dijadikan tapak petempatan 13áDecemberá2005 1068 857 Discuss Quiz Question #2385
Hot Quiz Question Kromosom terdiri daripada... 14áDecemberá2005 700 234 Discuss Quiz Question #2384
Hot Quiz Question Eropah keluar dari Zaman Gelap 13áDecemberá2005 1089 406 Discuss Quiz Question #2383
Hot Quiz Question Genotip merujuk kepada... 14áDecemberá2005 595 244 Discuss Quiz Question #2382
Hot Quiz Question Amalan pengkhususan pengeluaran semasa Revolusi Perindustrian 13áDecemberá2005 951 541 Discuss Quiz Question #2381
Hot Quiz Question TIDAK memerlukan mekanisme homeostasis 13áDecemberá2005 616 222 Discuss Quiz Question #2380
Hot Quiz Question Sering dikaitkan dengan kitab agama al-Dur al-Manzum 13áDecemberá2005 951 348 Discuss Quiz Question #2379
Hot Quiz Question Antara berikut yang manakah BUKAN kepentingan mitosis? 13áDecemberá2005 603 252 Discuss Quiz Question #2378
Hot Quiz Question Pernyataan berikut menerangkan konsep daulat KECUALI... 13áDecemberá2005 892 500 Discuss Quiz Question #2377
Hot Quiz Question Find the y-intercept of linear equation 13áDecemberá2005 3002 2023 Discuss Quiz Question #2376
Hot Quiz Question Sinar gama boleh menembusi jauh ke dalam suatu medium 13áDecemberá2005 158 53 Discuss Quiz Question #2375
Hot Quiz Question Mewujudkan Baitulmal pada zaman Kesultanan Melayu Islam Acheh 13áDecemberá2005 847 294 Discuss Quiz Question #2374
Hot Quiz Question Pendidihan air 13áDecemberá2005 184 54 Discuss Quiz Question #2373
Hot Quiz Question Zarah alfa merupakan zarah bercas 13áDecemberá2005 137 87 Discuss Quiz Question #2372
Hot Quiz Question Fungsi gereja pada kemuncak Zaman Pertengahan di Eropah 13áDecemberá2005 843 191 Discuss Quiz Question #2371
Hot Quiz Question Apabila amplitud suatu gelombang bertambah... 13áDecemberá2005 166 74 Discuss Quiz Question #2370
Hot Quiz Question Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. muncul golongan al-Riddah 13áDecemberá2005 835 660 Discuss Quiz Question #2369
Hot Quiz Question Perkampungan Islam di Sumatera Utara 13áDecemberá2005 767 345 Discuss Quiz Question #2368
Hot Quiz Question Nyatakan pintasan-y bagi garis tersebut. 06áDecemberá2005 4428 2136 Discuss Quiz Question #2315
Hot Quiz Question Apakah kesan tindakan Azman itu pada catatan perakaunannya? 06áDecemberá2005 2565 1142 Discuss Quiz Question #2314
Hot Quiz Question Cari persamaan garis lurus 06áDecemberá2005 192 66 Discuss Quiz Question #2313
Hot Quiz Question TIADA kesan ke atas Ekuiti Pemilik 06áDecemberá2005 2211 649 Discuss Quiz Question #2312
Hot Quiz Question Yang manakah dikategorikan dalam aset bukan fizikal? 06áDecemberá2005 2107 1193 Discuss Quiz Question #2311
Hot Quiz Question Apakah konsep perakaunan yang TIDAK dipatuhinya? 05áDecemberá2005 2019 1381 Discuss Quiz Question #2300
Hot Quiz Question The following secretes enzymes that can digest carbohydrates 03áDecemberá2005 10999 4209 Discuss Quiz Question #2205
Hot Quiz Question If you are exposed to loud noises for a long duration... 03áDecemberá2005 9939 4352 Discuss Quiz Question #2203
Hot Quiz Question All the organisms of differing species that live in a certain habitat 03áDecemberá2005 8959 4199 Discuss Quiz Question #2201
Hot Quiz Question Adenosine triphosphate (ATP) molecule 03áDecemberá2005 8824 5529 Discuss Quiz Question #2199
Hot Quiz Question Light energy is used during photosynthesis to... 03áDecemberá2005 8652 2966 Discuss Quiz Question #2197
Hot Quiz Question During this phase in mitosis, the nuclear membrane disintegrates... 03áDecemberá2005 7660 3581 Discuss Quiz Question #2195
Hot Quiz Question What creates maltose? 03áDecemberá2005 7781 4203 Discuss Quiz Question #2193
Hot Quiz Question Visking tube 03áDecemberá2005 7040 2033 Discuss Quiz Question #2189
Hot Quiz Question A type of tissue that lines the body cavities. 03áDecemberá2005 6733 3996 Discuss Quiz Question #2184
Hot Quiz Question Studies the processes and activities within an organism 03áDecemberá2005 6131 2205 Discuss Quiz Question #2183
Hot Quiz Question The problem of acid deposition 03áDecemberá2005 5396 2592 Discuss Quiz Question #2179
Hot Quiz Question The building block of carbohydrates. 03áDecemberá2005 5874 3180 Discuss Quiz Question #2178
Hot Quiz Question The plant species usually found nearest to the sea 03áDecemberá2005 4984 1660 Discuss Quiz Question #2174
Hot Quiz Question Exhaled air has how much oxygen content? 03áDecemberá2005 5504 3298 Discuss Quiz Question #2170
Hot Quiz Question A person suffering from anorexia nervosa will.. 03áDecemberá2005 5160 2980 Discuss Quiz Question #2167
Hot Quiz Question A coiled and condensed chromatin is known as a... 03áDecemberá2005 5299 2750 Discuss Quiz Question #2164
Hot Quiz Question Which of the following statements about lipids is TRUE? 03áDecemberá2005 5070 1906 Discuss Quiz Question #2159
Hot Quiz Question A red blood cell immersed in a 5% saline solution will... 03áDecemberá2005 4946 1851 Discuss Quiz Question #2155
Hot Quiz Question Cell structures can be seen under a light microscope 03áDecemberá2005 4912 2149 Discuss Quiz Question #2150
Hot Quiz Question Cari nilai kot(60) 03áDecemberá2005 161 68 Discuss Quiz Question #2146
Hot Quiz Question Cari nilai sin(135) 03áDecemberá2005 2809 1122 Discuss Quiz Question #2145
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan suatu janjang geometri? 03áDecemberá2005 258 174 Discuss Quiz Question #2144
Hot Quiz Question Yang manakah merupakan suatu janjang aritmetik? 03áDecemberá2005 2778 1448 Discuss Quiz Question #2143
Hot Quiz Question Nyatakan mod bagi senarai nombor berkenaan 03áDecemberá2005 2999 2182 Discuss Quiz Question #2142
Hot Quiz Question Ungkapan trigonometri 02áDecemberá2005 191 63 Discuss Quiz Question #2141
Hot Quiz Question Kira kemolaran larutan baru yang terhasil. 02áDecemberá2005 343 82 Discuss Quiz Question #2140
Hot Quiz Question Pemanjangan spring 29áNovemberá2005 119 64 Discuss Quiz Question #2035
Hot Quiz Question Pepejal pada suhu bilik tetapi memejalwap apabila dipanaskan. 28áNovemberá2005 409 181 Discuss Quiz Question #1976
Hot Quiz Question Mengapa naftalena harus dipanaskan dalam kukus air? 28áNovemberá2005 545 271 Discuss Quiz Question #1974
Hot Quiz Question Kerusi itu diperbuat ..... kayu. 28áNovemberá2005 4150 3835 Discuss Quiz Question #1973
Hot Quiz Question Playground slide 27áNovemberá2005 250 103 Discuss Quiz Question #1972
Hot Quiz Question Blind corners & Motorists 27áNovemberá2005 260 170 Discuss Quiz Question #1971
Hot Quiz Question The rate of evaporation of a liquid 27áNovemberá2005 276 79 Discuss Quiz Question #1970
Hot Quiz Question The total area of the sole of his shoe 27áNovemberá2005 237 57 Discuss Quiz Question #1969
Hot Quiz Question To prepare a solution of Pb2+ ions, we should use... 25áNovemberá2005 8568 3019 Discuss Quiz Question #1968
Hot Quiz Question A 2-kg cannonball rolling on smooth horizontal ground... 27áNovemberá2005 208 72 Discuss Quiz Question #1967
Hot Quiz Question A radio station is broadcasting at a frequency of 104.5 MHz 27áNovemberá2005 204 93 Discuss Quiz Question #1966
Hot Quiz Question Telescope in normal adjustment 27áNovemberá2005 206 92 Discuss Quiz Question #1965
Hot Quiz Question Synthetic polymers & Environmental pollution 25áNovemberá2005 6192 3065 Discuss Quiz Question #1964
Hot Quiz Question Kinetic theory of gases 27áNovemberá2005 218 63 Discuss Quiz Question #1963
Hot Quiz Question Convert to SI base units 27áNovemberá2005 322 132 Discuss Quiz Question #1962
Hot Quiz Question Object distance, Image distance & Focal length 27áNovemberá2005 208