Tuition Plaza: TUISYEN ONLINE
Tuisyen Online HomepageHomepage  Quiz QuestionsQuiz  Homework HelpHomework  ForumForum  Active TopicsActive  SearchSearch  HelpHelp
Global EditionGlobal  e-Wallete-Wallet  Create QuizCreate  Invite FriendsInvite  Display List of MembersMembers  About UsAbout
  RegisterRegister  LoginLogin
STPM - Soalan Kuiz
 Tuisyen Online : Kuiz : STPM - Soalan Kuiz 
 
  Belek           Jumlah119 soalan    

Topics Created On Clicks Correct Forum
Hot Quiz Question Apakah nama mahkamah yang tertinggi di Malaysia? 05áAprilá2006 8240 5990 Discuss Quiz Question #3670
Hot Quiz Question An ideal gas needs to follow which laws perfectly? 21áDecemberá2005 3234 1973 Discuss Quiz Question #3655
Hot Quiz Question Akaun modal perkongsian boleh ditulis sebagai... 15áJanuaryá2006 3170 824 Discuss Quiz Question #3638
Hot Quiz Question Batu bersurat pertama yg menunjukkan perkembangan Bahasa Melayu 22áDecemberá2005 2584 857 Discuss Quiz Question #3190
Hot Quiz Question Bahasa ini merupakan salah satu daripada 200 bahasa... 22áDecemberá2005 2343 1309 Discuss Quiz Question #3185
Hot Quiz Question Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 22áDecemberá2005 2682 1588 Discuss Quiz Question #3180
Hot Quiz Question Kata yang dipinjam daripada bahasa Hokkien berkaitan dengan... 22áDecemberá2005 2212 736 Discuss Quiz Question #3179
Hot Quiz Question Bahasa Melayu & Perlembagaan Persekutuan 22áDecemberá2005 1765 1010 Discuss Quiz Question #3175
Hot Quiz Question Korpus bahasa diwujudkan bertujuan untuk... 22áDecemberá2005 1662 765 Discuss Quiz Question #3171
Hot Quiz Question Berdasarkan ciri-ciri dalam rajah di atas, Z ialah... 22áDecemberá2005 1590 743 Discuss Quiz Question #3167
Hot Quiz Question Bahasa yang mempunyai maksud yang bertentangan... 22áDecemberá2005 1455 817 Discuss Quiz Question #3163
Hot Quiz Question Antara yang berikut, yang manakah laras bahasa biasa? 22áDecemberá2005 1318 433 Discuss Quiz Question #3159
Hot Quiz Question Yang manakah mempunyai fungsi yang berlainan? 22áDecemberá2005 1291 593 Discuss Quiz Question #3155
Hot Quiz Question Penggunaan kata ganti orang pertama hamba dan beta 22áDecemberá2005 1283 521 Discuss Quiz Question #3151
Hot Quiz Question Laras ini kurang mementingkan gaya dan nahu... 22áDecemberá2005 1194 538 Discuss Quiz Question #3147
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah ciri-ciri laras rencana? 22áDecemberá2005 1017 533 Discuss Quiz Question #3143
Hot Quiz Question Yang manakah TIDAK sesuai untuk retorik penghujahan? 22áDecemberá2005 1048 542 Discuss Quiz Question #3140
Hot Quiz Question Keluaran Negara Bersih TIDAK termasuk... 21áDecemberá2005 2309 1026 Discuss Quiz Question #3136
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah padanan kata tugas yang SALAH? 22áDecemberá2005 1011 527 Discuss Quiz Question #3135
Hot Quiz Question Perhitungan keluaran negara Malaysia 21áDecemberá2005 1528 594 Discuss Quiz Question #3131
Hot Quiz Question Ciri-ciri laras di atas merujuk kepada... 22áDecemberá2005 1057 628 Discuss Quiz Question #3130
Hot Quiz Question Yang manakah dimasukkan ke dalam pengiraan pendapatan negara? 21áDecemberá2005 1312 420 Discuss Quiz Question #3126
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah ciri-ciri vokal? 22áDecemberá2005 856 310 Discuss Quiz Question #3125
Hot Quiz Question Keluaran negara kasar 21áDecemberá2005 993 365 Discuss Quiz Question #3121
Hot Quiz Question Pernyataan yang manakah BENAR mengenai konsonan? 22áDecemberá2005 741 231 Discuss Quiz Question #3120
Hot Quiz Question Senarai di bawah menunjukkan data Pendapatan Negara... 21áDecemberá2005 629 251 Discuss Quiz Question #3116
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah SALAH mengenai diftong? 22áDecemberá2005 757 319 Discuss Quiz Question #3115
Hot Quiz Question Analisis makroekonomi di Malaysia meliputi... 21áDecemberá2005 1029 638 Discuss Quiz Question #3109
Hot Quiz Question Bentuk-bentuk diftong yang terdapat dalam Bahasa Melayu 22áDecemberá2005 872 602 Discuss Quiz Question #3108
Hot Quiz Question Tepat sekali menjelaskan bidang makroekonomi 21áDecemberá2005 927 573 Discuss Quiz Question #3104
Hot Quiz Question Vokal depan sempit dihasilkan apabila... 22áDecemberá2005 895 475 Discuss Quiz Question #3103
Hot Quiz Question Jika pendapatan bersih dari luar negeri bernilai positif, maka... 21áDecemberá2005 828 329 Discuss Quiz Question #3099
Hot Quiz Question Kata gandaan 22áDecemberá2005 836 393 Discuss Quiz Question #3098
Hot Quiz Question Emulsions are... 21áDecemberá2005 1172 574 Discuss Quiz Question #3094
Hot Quiz Question Sayur-mayur yang dijual di pasar tani itu murah-murah belaka. 22áDecemberá2005 807 261 Discuss Quiz Question #3093
Hot Quiz Question Pendapatan negara dalam sebuah ekonomi 21áDecemberá2005 549 217 Discuss Quiz Question #3089
Hot Quiz Question Penutur tidak mahu menyebutkan kata-kata tersebut secara terus terang 22áDecemberá2005 722 245 Discuss Quiz Question #3088
Hot Quiz Question Berapakah nilai ditambah? 21áDecemberá2005 593 167 Discuss Quiz Question #3082
Hot Quiz Question Antara frasa-frasa berikut, yang manakah frasa adjektif perbandingan? 22áDecemberá2005 824 488 Discuss Quiz Question #3081
Hot Quiz Question Jika susut nilai melebihi pelaburan kasar, maka... 21áDecemberá2005 652 249 Discuss Quiz Question #3078
Hot Quiz Question Contoh-contoh di atas adalah... 22áDecemberá2005 855 421 Discuss Quiz Question #3077
Hot Quiz Question Rajah di bawah menunjukkan satu fungsi penggunaan (C) 21áDecemberá2005 577 150 Discuss Quiz Question #3074
Hot Quiz Question Penggunaan imbuhan dalam perkataan 22áDecemberá2005 747 166 Discuss Quiz Question #3073
Hot Quiz Question Pada tingkat keseimbangan pendapatan negara yang asal... 21áDecemberá2005 397 206 Discuss Quiz Question #3070
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah TIDAK benar? 22áDecemberá2005 606 240 Discuss Quiz Question #3069
Hot Quiz Question Dalam sebuah ekonomi tertutup tanpa sektor kerajaan... 21áDecemberá2005 417 203 Discuss Quiz Question #3066
Hot Quiz Question Kata akronim tergolong ke dalam... 22áDecemberá2005 813 423 Discuss Quiz Question #3065
Hot Quiz Question Cari nilai pelaburan I jika perbelanjaan kerajaan ialah... 21áDecemberá2005 339 134 Discuss Quiz Question #3062
Hot Quiz Question Yang mana BUKAN perkataan yang terdiri daripada morfem bebas? 22áDecemberá2005 692 177 Discuss Quiz Question #3061
Hot Quiz Question Jika perbelanjaaan kerajaan meningkat... 21áDecemberá2005 404 140 Discuss Quiz Question #3058
Hot Quiz Question Kata gandaan seluruh 22áDecemberá2005 532 196 Discuss Quiz Question #3057
Hot Quiz Question Berapakah bekalan wang di dalam ekonomi itu? 22áDecemberá2005 290 119 Discuss Quiz Question #3054
Hot Quiz Question Ayat yang manakah mengandungi frasa sendi nama? 22áDecemberá2005 529 291 Discuss Quiz Question #3053
Hot Quiz Question Satu badan kewangan juga bertindak sebagai pakar perantara wang 22áDecemberá2005 397 188 Discuss Quiz Question #3050
Hot Quiz Question Ayat yang manakah mengandungi kata kerja bantu aspek? 22áDecemberá2005 549 171 Discuss Quiz Question #3049
Hot Quiz Question Bank perdagangan boleh `mencipta wangĺ kerana ia... 22áDecemberá2005 614 222 Discuss Quiz Question #3046
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah jenis-jenis morfem terikat? 22áDecemberá2005 572 227 Discuss Quiz Question #3045
Hot Quiz Question Teori Kuantiti Wang digunakan untuk meramalkan tingkat harga 22áDecemberá2005 394 233 Discuss Quiz Question #3042
Hot Quiz Question Antara berikut, pilih ayat yang telah mengalami proses pengguguran 22áDecemberá2005 494 196 Discuss Quiz Question #3041
Hot Quiz Question Mengikut teori Keynes, apakah punca kenaikan kadar bunga? 22áDecemberá2005 575 205 Discuss Quiz Question #3038
Hot Quiz Question Kos penginapan di Mekah pada musim haji sangat tinggi. 22áDecemberá2005 497 217 Discuss Quiz Question #3037
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah akan mendatangkan tekanan inflasi? 22áDecemberá2005 441 115 Discuss Quiz Question #3034
Hot Quiz Question Yang manakah BENAR tentang proses penguguran? 22áDecemberá2005 449 137 Discuss Quiz Question #3033
Hot Quiz Question Langkah paling berkesan untuk mengatasi masalah inflasi ialah... 22áDecemberá2005 764 209 Discuss Quiz Question #3030
Hot Quiz Question Kata-kata yang berhuruf condong dalam ayat-ayat berikut ialah... 22áDecemberá2005 541 169 Discuss Quiz Question #3029
Hot Quiz Question Jurang deflasi ialah... 22áDecemberá2005 404 155 Discuss Quiz Question #3026
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah ciri ayat tanya? 22áDecemberá2005 458 213 Discuss Quiz Question #3025
Hot Quiz Question TIDAK mungkin mengakibatkan inflasi 22áDecemberá2005 396 159 Discuss Quiz Question #3022
Hot Quiz Question Abang aku sedang belajar dan kawan baiknya sedang makan. 22áDecemberá2005 460 191 Discuss Quiz Question #3021
Hot Quiz Question Keupayaan pengeluaran gandum dan beras 22áDecemberá2005 270 97 Discuss Quiz Question #3018
Hot Quiz Question Antara ayat berikut, yang manakah mengandungi kata bandingan? 22áDecemberá2005 438 237 Discuss Quiz Question #3017
Hot Quiz Question BUKAN perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan 22áDecemberá2005 317 87 Discuss Quiz Question #3014
Hot Quiz Question Predikat dalam ayat-ayat di atas terbina daripada... 22áDecemberá2005 442 170 Discuss Quiz Question #3013
Hot Quiz Question Sebab sekatan pengeluaran ke atas perdagangan antarabangsa 22áDecemberá2005 426 208 Discuss Quiz Question #3010
Hot Quiz Question SALAH dari segi penggunaan kata sendi nama 22áDecemberá2005 633 295 Discuss Quiz Question #3009
Hot Quiz Question Peningkatan permintaan dolar Amerika Syarikat 22áDecemberá2005 324 113 Discuss Quiz Question #3006
Hot Quiz Question Awalan Ĺmen....iĺ yang digunakan dalam ayat bermaksud... 22áDecemberá2005 511 173 Discuss Quiz Question #3005
Hot Quiz Question Dalam perakaunan imbangan pembayaran... 22áDecemberá2005 329 123 Discuss Quiz Question #3002
Hot Quiz Question Simpulan bahasa yang sama maksud dengan Ĺhati tungauĺ 22áDecemberá2005 891 377 Discuss Quiz Question #3001
Hot Quiz Question Kadar syarat perdagangan untuk sebuah negara tertentu... 22áDecemberá2005 265 103 Discuss Quiz Question #2998
Hot Quiz Question Perkataan telur merupakan... 22áDecemberá2005 549 213 Discuss Quiz Question #2997
Hot Quiz Question Penghalang kepada pertumbuhan ekonomi 22áDecemberá2005 274 39 Discuss Quiz Question #2994
Hot Quiz Question Penggunaan imbuhan Ĺter-Ĺ yang bermaksud tidak sengaja 22áDecemberá2005 548 205 Discuss Quiz Question #2993
Hot Quiz Question Jika rizab mata wang asing bank pusat sesebuah negara bertambah... 22áDecemberá2005 262 89 Discuss Quiz Question #2990
Hot Quiz Question Seperti sayur dengan rumput 22áDecemberá2005 496 140 Discuss Quiz Question #2989
Hot Quiz Question Kerajaan membiayai belanjawan kurangan melalui... 22áDecemberá2005 285 136 Discuss Quiz Question #2986
Hot Quiz Question Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak 22áDecemberá2005 545 258 Discuss Quiz Question #2985
Hot Quiz Question Malaysia mengenakan tarif import 22áDecemberá2005 282 144 Discuss Quiz Question #2982
Hot Quiz Question Antara berikut, yang manakah BUKAN contoh kata polisim? 22áDecemberá2005 899 459 Discuss Quiz Question #2981
Hot Quiz Question Faktor utama yang membezakan antara KDNK dengan KNK Malaysia 21áDecemberá2005 433 179 Discuss Quiz Question #2977
Hot Quiz Question Dengan menggunakan dasar fiskal, kerajaan boleh... 21áDecemberá2005 449 281 Discuss Quiz Question #2973
Hot Quiz Question Fungsi tabungan dan cukai, fungsi pelaburan & perbelanjaan 21áDecemberá2005 334 147 Discuss Quiz Question #2961
Hot Quiz Question Pertambahan perbelanjaan kerajaan menyebabkan jumlah output... 21áDecemberá2005 296 159 Discuss Quiz Question #2956
Hot Quiz Question Berapakah keseimbangan pendapatan negara tersebut? 21áDecemberá2005 219 80 Discuss Quiz Question #2952
Hot Quiz Question Cukai berkadar akan memberi kesan secara langsung kepada... 21áDecemberá2005 279 98 Discuss Quiz Question #2948
Hot Quiz Question Proses pertambahan penawaran wang mengikut analisa Keynes 21áDecemberá2005 235 109 Discuss Quiz Question #2944
Hot Quiz Question Nisbah kecairan bank ini ialah... 21áDecemberá2005 210 85 Discuss Quiz Question #2940
Hot Quiz Question Berasaskan Teori Kuantiti Wang, tingkat harga yang baru ialah... 21áDecemberá2005 172 41 Discuss Quiz Question #2936
Hot Quiz Question Dasar kewangan menggalakkan pertambahan pelaburan dengan... 21áDecemberá2005 237 110 Discuss Quiz Question #2932
Hot Quiz Question Jika berlaku kebocoran dalam proses penciptaan wang... 21áDecemberá2005 229 111 Discuss Quiz Question #2928
Hot Quiz Question Golongan yang memperolehi faedah daripada perlindungan tarif 21áDecemberá2005 203 98 Discuss Quiz Question #2924
Hot Quiz Question Berapakah pertambahan output akibat pengkhususan? 21áDecemberá2005 176 27 Discuss Quiz Question #2920
Hot Quiz Question Prinsip faedah berbanding menyatakan bahawa... 21áDecemberá2005 330 91 Discuss Quiz Question #2916
Hot Quiz Question Tarif cenderung untuk... 21áDecemberá2005 228 79 Discuss Quiz Question #2912
Hot Quiz Question Andaikan Brazil lebih cekap daripada Malaysia... 21áDecemberá2005 204 152 Discuss Quiz Question #2908
Hot Quiz Question BUKAN faktor yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit? 21áDecemberá2005 244 98 Discuss Quiz Question #2904
Hot Quiz Question Imbangan perdagangan negara 21áDecemberá2005 218 85 Discuss Quiz Question #2900
Hot Quiz Question Keseimbangan pasaran pertukaran asing dicapai apabila... 21áDecemberá2005 269 172 Discuss Quiz Question #2896
Hot Quiz Question Dalam sistem kadar pertukaran tetap, lebihan imbangan pembayaran... 21áDecemberá2005 341 145 Discuss Quiz Question #2892
Hot Quiz Question Imbangan akaun yang negatif dalam imbangan pembayaran Malaysia 21áDecemberá2005 352 117 Discuss Quiz Question #2888
Hot Quiz Question Kadar pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan lebih baik melalui... 21áDecemberá2005 328 125 Discuss Quiz Question #2884
Hot Quiz Question Imbangan asas dalam imbangan pembayaran Malaysia adalah... 21áDecemberá2005 384 191 Discuss Quiz Question #2880
Hot Quiz Question Mengikut negara kurang maju, globalisasi ialah... 21áDecemberá2005 401 141 Discuss Quiz Question #2876
Hot Quiz Question Matlamat utama penubuhan AFTA ialah... 21áDecemberá2005 1551 561 Discuss Quiz Question #2872
Hot Quiz Question Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan komunis? 28áSeptemberá2005 5161 3082 Discuss Quiz Question #1376
Hot Quiz Question Apakah corak pentadbiran negara kita? 28áSeptemberá2005 5435 4999 Discuss Quiz Question #1375
Hot Quiz Question Suruhanjaya Reid 08áNovemberá2005 5657 3160 Discuss Quiz Question #1299
Hot Quiz Question Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia 08áNovemberá2005 5647 3253 Discuss Quiz Question #1298
Hot Quiz Question Jenis kewarganegaraan di Malaysia 08áNovemberá2005 7109 3793 Discuss Quiz Question #1297Tuisyen Online ::  Kuiz ::  Bantuan Kerjarumah ::  Forum ::  Online Tutoring ::  Home Tuition
Jemput Rakan Anda ::  Bookmark Laman Web Ini
©2018 Eduweb Technology. Hakcipta Terpelihara